Pátek 14. listopadu 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu
a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 277/ - prvé čtení

Konstatuji, že se nacházíme ve znovuotevřené obecné rozpravě, s tím, že jsme již před znovuotevřením tento tisk přikázali, a to výboru rozpočtovému, výboru ústavněprávnímu a výboru pro veřejnou správu.

Nyní se ptám, kdo se hlásí do rozpravy, a vidím paní ministryni práce a sociálních věcí. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji. Dobrý den, vážený pane předsedo, poslankyně a poslanci. Já navrhuji zkrátit lhůtu pro projednání ve výborech o 43 dnů. V případě, že by proti tomuto návrhu bylo vzneseno veto, navrhuji alternativně zkrátit lhůtu na 30 dnů. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Zeptám se, zda chce ještě někdo vystoupit v rozpravě. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova.

 

Vzhledem k tomu, že jsme tisk již přikázali, zbývá nám pouze hlasovat o případném zkrácení. Budeme tedy nejprve hlasovat o návrhu zkrátit lhůtu na projednání ve výborech o 43 dnů. Návrh je hlasovatelný, protože žádné veto nepadlo.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 3, přihlášeno je 139, pro 134, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas, tudíž druhý návrh paní ministryně je nehlasovatelný.

 

Tím jsme vyčerpali pořad této schůze a schůzi končím. Děkuji vám za účast.

Prosím ještě o pozornost. Ve 12 hodin se sejde slavnostní shromáždění Poslanecké sněmovny a Senátu v budově bývalého Federálního shromáždění. Veškeré podrobnosti máte ve svých e-mailových schránkách. Poslanecká sněmovna pro zájemce zařizuje odvoz od budovy Poslanecké sněmovny. Podrobnosti ohledně odvozu rovněž naleznete ve svých e-mailových schránkách.

Děkuji vám a těším se na shledanou ve 12 hodin v Národním muzeu.

 

(Schůze skončila v 9.08 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP