(10.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Tak já prosím o pochopení, že v duchu stejné argumentace jste odložením jednotného inkasního místa zvýšili daně. Protože k 1. 1. 2015 měly být daně nižší, a tím, že jste to odložili, jste daně zvýšili, což pan ministr financí neustále a dramaticky popírá.

Tak se konečně shodněme na tom, že jsme si snížili platy a zvýšili daně. Rozhodně nemůžeme říkat - můžeme říkat, že jsme zvýšili platy a nezvýšili daně. Můžeme říkat, že jsme zvýšili platy a nechali daně na stejné úrovni. Ale rozhodně nemůžete říkat to, co říkáte, že jste nezvýšili daně a snížili platy. To nejde. To jde argumentačně a logicky proti sobě. Prosím, shodněme se na tom, že jsme si snížili platy a vy jste zvýšili daně. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já přečtu další omluvenky, které dorazily. Dnešní den, 5. prosince, se do 9.30 hodin ze zdravotních důvodů omlouvá pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Dále 5. 12. od 10.45 do 11.30 a od 12.45 do 14.15 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. A od 13.30 hodin do konce jednání se ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Zdeněk Soukup.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu a tím je

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 295/ - třetí čtení

Poprosím, aby se svého místa ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Roman Kubíček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 295/5.

Otevírám rozpravu. Mám zde dvě faktické poznámky pana poslance Lobkowicze a pana poslance Kalouska, tak se táži, zda máte faktické poznámky. (Nechtějí vystupovat.) Takže vás odmažu a znovu se táži, zda se někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Není tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova pana zpravodaje nebo pana navrhovatele. Není tomu tak.

V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Dobrý den, pane předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych vás seznámit s postupem hlasování o zákonu tisk 295.

Jako první máme pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který je označen písmenem A. Jako druhý máme pozměňovací návrh rozpočtového výboru, který je označen pod písmenem B a skládá se ze složek B1 až B11. A jako třetí máme pozměňovací návrh pana poslance Vilímce, který je uložen jako písmeno C a skládá se ze dvou návrhů, C1 a C2.

Takže navrhuji hlasovat po jednotlivých bodech A, B, C a přitom navrhuji spojit do jednoho hlasování tyto body včetně pozměňovacích návrhů. Hlasování pozměňovacího návrhu A, to znamená pro výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dále hlasování o pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru pod písmenem B1 až B11 jako celku. A dále hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vilímce, a to následujícím způsobem: nejprve C1, pokud C1 bude schváleno, je nehlasovatelné C2. Pokud C1 není schváleno, můžeme hlasovat o C2. Na závěr doporučuji hlasovat o návrhu zákona jako celku. Návrh na zamítnutí nebyl podán. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a táži se, zda navrhuje někdo jiný postup při hlasování než tak, jak bylo navrženo. Nevidím protinávrh, v tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro postup tak, jak byl přednesen. Kdo souhlasí, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 38. Přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro tento návrh 171. (Proti nikdo.) Návrh postupu hlasování byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Roman Kubíček: První budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Moje stanovisko je nesouhlas. (Ministr Babiš: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento pozměňující návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování 39. Přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro 75. (Proti 90.) Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Roman Kubíček: Dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích rozpočtového výboru pod písmeny B1 až B11 jako celku. Moje stanovisko je souhlasné. (Ministr Babiš: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než budeme pokračovat v hlasování, mám zde žádost o odhlášení. Všechny vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili do systému. Děkuji vám.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 40. Přítomných poslankyň a poslanců je 182, pro návrh 159. (Proti 1.) S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vilímce pod číslem C1. Nesouhlas. (Ministr Babiš: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 41. Přítomných poslankyň a poslanců je 183, pro návrh je 34. (Proti 100.) Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vilímce pod číslem C2. Nesouhlas. (Ministr Babiš: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 42. Konstatuji, že je přítomno 183 poslankyň a poslanců, pro návrh je 34. (Proti 99.) Návrh byl zamítnut.

 

O všech návrzích bylo hlasováno, nyní můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 295, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou, ve znění schválených pozměňujících návrhů."

Táži se vás, pane zpravodaji, na vaše stanovisko k tomuto návrhu. (Souhlasné.) Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP