(13.40 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Mám jen stručné poznámky k vystoupení paní ministryně Válkové a k vystoupení pana premiéra.

Paní ministryně, vy jste řekla, že toto není vhodné místo, kde bychom měli tento problém projednávat. Ještě jednou opakuji: Toto není vhodné místo, jste řekla, kde bychom měli tento problém projednávat. Já jsem ve vší úctě byl vždycky přesvědčen, že máte příslušné zkoušky z ústavního práva. Já je nemám, ale z toho mála, co z ústavního práva vím, že vláda České republiky se z Ústavy České republiky nezpovídá nikomu jinému než Poslanecké sněmovně. Těžko najdeme jiné místo než toto místo, kde se má vláda České republiky zodpovídat z toho, že její ministři buď prokazatelně lžou, nebo kradou. Protože jeden druhého obviňuje z toho, že krade, to znamená buď má pravdu a pak ten druhý krade, nebo nemá pravdu a pak ten první lže. A obojí to souvisí s něčím, s čím také Ústava pracuje, a to je důvěra Poslanecké sněmovny, která se vládě vyslovuje, nebo nevyslovuje. A důvěra se vyslovuje na základě toho, zda Poslanecká sněmovna vládě důvěřuje, jestliže nelže a nekrade. Tedy aspoň jsem se to domníval. Možná se dozvím za nějaký čas, že vládní koalici úplně stačí, že krást a lhát se smí, ale nesmí se o tom mluvit a to stačí k důvěře. Ale teď nevím. Teď jsme konfrontováni s veřejnými výroky ministrů vlády České republiky, kteří se na navzájem obviňují z toho, že kradou, že někdo z nich krade, nebo někdo z nich lže, anebo lžou a kradou oba. Já tam pořád žádnou jinou alternativu nevidím. Kdyby s nimi pan premiér mluvil mnohokrát, tak se těžko může dopracovat k jinému výsledku. To, že jeden z nich lže nebo krade, nebo oba.

Do toho vystupuje pan premiér. A já si vás znovu, pane premiére, dovoluji, promiňte, napomenout, abyste se tady nezesměšňoval výroky: pojďme dělat něco důležitějšího. Tohle je marginálie. A znovu opakuji, že tohle jsem naposledy slyšel před 25 lety od soudruha Jakeše. Když hordy fízlů zmlátily děti na Národní třídě, vystoupil soudruh Jakeš a říkal: drobnou šarvátkou se nesmíme nechat jako společnost zdržovat od důležitých rozhodování k souboru opatření ke zlepšení národního hospodářství. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.) To si pamatuji jako dneska. Tahle Sněmovna je dnes konfrontována s tím, že vaši ministři se navzájem obviňují z vykrádání veřejných prostředků, a vy říkáte: opozice to schválně zvýrazňuje, aby nás zdržovala od té důležité práce, abychom nestihli projednat zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Chápete, jak jste směšný, pane premiére, když tohle říkáte? A chápete, že bychom vám pořád ještě chvilku chtěli věřit, že tenhle zásadní problém chcete a umíte vyřešit, protože vaši ministři se navzájem obviňují z toho, že kradou, a že tedy není možné, aby ve vládě zůstali oba, že vy tohle musíte vyřešit? Ale nemůžete to vyřešit někde v příšeří nějaké koaliční smlouvy, kde se domluvíte s Andrejem, že dostanete další dvě místa v dozorčí radě, která on si uzurpuje, a vy ho za to nevyhodíte z vlády. Chceme transparentní řešení předsedy vlády před touto Poslaneckou sněmovnou, které vy se zodpovídáte, pane premiére! (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že nikdo s přednostním právem se nyní nehlásí, tak zopakuji, že jsme stále ještě ve 20. schůzi Poslanecké sněmovny, která byla mimořádně svolaná za účelem třetích čtení. A vzhledem k tomu, že se nikdo s přednostním právem nehlásí, tak otevřu další bod, který je na programu, jak stanoví jednací řád.

 

Otevírám bod

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona
č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013,
ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
/sněmovní tisk 293/ - třetí čtení

Vidím, že pan premiér Sobotka už zaujal místo na pozici předkladatele, jak bylo dohodnuto, a pan zpravodaj rozpočtového výboru Václav Votava sedí na pozici zpravodaje. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 293/2.

Otevírám rozpravu. Neeviduji nikoho přihlášeného do rozpravy. Jestli je tomu tak, v tom případě rozpravu končím. Táži se, zda si chce pan premiér nebo pan zpravodaj vzít závěrečné slovo k tomuto bodu. Není tomu tak.

Než přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, mám zde přihlášku s přednostním právem pana předsedy Kalouska. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, že malinko zneužívám situace přednostního práva, ale budu opravdu velmi stručný. Diskutovali jsme tu ráno o omluvě pana ministra Babiše, že je na Ecofinu, což je zcela relevantní omluva. Souhlasím. Nicméně k frekvenci jeho mimořádně zajímavých informací, které se stávají součástí naší parlamentní diskuse, bych to rád upřesnil, že není na Ecofinu, že je na twitteru. O čem na Ecofinu jedná, nevím, protože na twitteru je pořád. (Veselost v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, nebyl podán návrh na zamítnutí tohoto tisku, tohoto návrhu zákona. Ve druhém čtení byl pouze podán pozměňovací návrh pana kolegy poslance Romana Kubíčka. Pozměňovací návrh je pod body A1 až A6. Je třeba je hlasovat současně, protože jsou vzájemně provázány. Měli bychom hlasovat A1 až A6 společně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pardon?

 

Poslanec Václav Votava: Moje stanovisko k tomu je kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan premiér? (Stanovisko kladné.) Děkuji. Než přistoupíme k hlasování, mám zde žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili.

 

Dávám tedy hlasovat o návrzích A1 až A6, jak přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 30. Přítomných poslankyň a poslanců je 131, pro návrh je 97, návrh byl přijat.

 

Mohu tedy konstatovat, že o všech návrzích bylo hlasováno a měli bychom přikročit k hlasování o celém návrhu zákona jako celku.

 

S přednostním právem se hlásí pan předseda Fiala.***
Přihlásit/registrovat se do ISP