(12.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Zatímco jsme tady, pane premiére, rokovali o vládních návrzích z dílny pana ministra Babiše, pan ministr Babiš, váš první místopředseda vlády na svůj twitter - a znovu opakuji, mám ověřeno, že to vyjádření je autentické - se vyjádřil na adresu vašeho pana ministra zdravotnictví následovně: "Šnajdroid Němeček by měl urychleně nastoupit protialkoholní či psychiatrickou léčbu."

Poslanecká sněmovna jako orgán, kterému se vláda zodpovídá, vůči tomuto nemůže zůstat nečinná, němá, nemůže to ignorovat. To můžeme chápat jenom jako totální rozklad vlády. My nevíme, co je šnajdroid, alespoň já to nevím, to nám třeba jednou pan první místopředseda vlády vysvětlí. Ale vás žádám teď, pane premiére, jako předsedu vlády, která získala od Poslanecké sněmovny důvěru, abyste Poslanecké sněmovně sdělil, zda opravdu váš pan ministr zdravotnictví má neprodleně nastoupit protialkoholní a psychiatrickou léčbu, a pokud ano, jak je možné, že může být ministrem zdravotnictví, a pokud je to pouze sprostá urážka, kterou váš první místopředseda vlády adresoval vůči vašemu vládnímu kolegovi, jak vy zakročíte jako předseda vlády proti vašemu prvnímu místopředsedovi vlády, který se takto chová. Protože ať už je to varianta jedna, nebo varianta dvě, tak to vážným způsobem znedůvěryhodňuje vládu, snižuje její vážnost ve veřejnosti, a tím i snižuje věrohodnost Poslanecké sněmovny jako orgánu, který dal vládě důvěru. Pane premiére, bez ohledu na to, jaký teď projednáváme bod, my vás žádáme o vaše jasné vyjádření včetně toho, jak budete postupovat, protože tohle myslím nemá precedens v historii českého parlamentarismu. Děkuji. (Potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já pouze pro pořádek uvedu, že projednáváme program 20. schůze a v tento moment není otevřen žádný bod, to znamená, mohou vystupovat pouze lidé, poslanci a poslankyně, s přednostním právem. Za předpokladu, že se nikdo nepřihlásí s přednostním právem, otevřu další bod. Hlásí se pan předseda Petr Fiala.

 

Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, vy se tady mnozí bavíte a smějete, ale já se tedy nebavím a nesměji. Toto je... (Smích z pléna.) A jen se smějte dál. Vy si opravdu myslíte, že si česká politická kultura může dovolit to, aby se takto vyjadřoval jeden člen vlády o druhém členovi vlády, a my se tady tomu budeme smát? Toto si tedy před občany nezodpovíme. My se k tomu musíme jasně postavit a tuto pokleslou politickou kulturu plnou urážek a vulgarit musíme jako Poslanecká sněmovna odmítnout.

Ale dobře. Jestli vám nevadí tyto hloupé vulgarity pana prvního místopředsedy vlády, tak já vám přečtu dál, co Andrej Babiš napsal, a to už je opravdu hodně vážné, na svém twitteru: "V roce 2009 koupil Němeček jako ředitel ostravské fakultní nemocnice cyberknife za 200 milionů, normální cena půlka. Je to evropský rekordman." A další tweet před několika minutami pana prvního místopředsedy vlády: "Ale rozumím tomu, že stavět dům v Čeladné je drahá záležitost." Tak dámy a pánové, jestli jsou tyto věci pravda, jestli tímto způsobem komunikujete uvnitř vlády, tak se tedy dostáváme do situace, která je mimořádně vážná a která musí zajímat každého občana České republiky.

Já opravdu žádám pana premiéra, aby se k tomu vyjádřil, vyjádřil se k těmto obviněním, která první místopředseda vznáší vůči jednomu z členů vlády, a vyjádřil se i k tomu slovníku a k těm urážkám, které jsou v tom také obsaženy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek a po něm pan předseda Okamura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP