(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak je to takový originální přístup, že opozice je povinná pomáhat vládě a podporovat jejich návrhy. No, to fakt ne.

Kolegové z hnutí ANO tady minule nebyli, ale opravdu byly legendární úterky, kdy minimálně dva předáci tehdejší opozice České strany sociálně demokratické, a to pan poslanec Sobotka a pan poslanec Zaorálek, klidně tři hodiny zdůvodňovali jeden bod. Málokdy jsme se dostali k hlasování o programu před 17. hodinou v úterý. Proti tomu vlastně my nevystupujeme, proti tomu, jak to tady dělal pan poslanec Sobotka a pan poslanec Zaorálek v minulém volebním období. No nic. Já si myslím, že když jsme něco kritizovali, tak nemusíme dělat to samé, a taky to neděláme.

Já vím, že pan premiér toho má hodně a že i on ztrácí orientaci v těch schůzích, jako mnozí z nás. Zkusme si říct, co nám dneska vlastně navrhl - dlouholetý poslanec, který je tady asi dvacet let, na rozdíl ode mě. Říká: Navrhuji, aby dnešní jednací den končil v 19 hodin. Já vám zkusím odcitovat zákon, který se jmenuje zákon o jednacím řádu, § 53, který říká v odst. 1 (cituje): "Sněmovna zahajuje své denní jednání nejdříve v 9 hodin a končí nejpozději ve 21 hodin. Hlasování o návrzích zákonů, o pozměňovacích návrzích k nim a o mezinárodních smlouvách vyžadujících souhlas Parlamentu a o změně této doby pro hlasování lze zahájit nejpozději do 19 hodin. Na návrh nejméně jedné pětiny všech poslanců, případně dvou poslaneckých klubů, se může Sněmovna usnést jinak." Pan premiér to evidentně nezná. Ten návrh je úplně zbytečný. Zákon říká, že jednací den končí v 21. On chce hlasovat, aby skončil v 19, takže vlastně chce zkrátit zákonnou lhůtu. A přitom říká, že má málo času.

Současně tady jsou nějaké nepsané zvyky. A to je pravda. A nepsaný zvyk je, že v pátek se končí ve 14 hodin. Z mnoha důvodů. Ne všichni jsme z Prahy, ne všichni máme řidiče, taky se potřebujeme někdy dostat zpátky do svých regionů. Už tady před chvílí někdo z mých kolegů říkal, že tady jsme v zásadě kromě dvou týdnů mnoho měsíců pořád. Pořád se zkracují lhůty. A pan premiér se vymlouvá.

Vláda svolala mimořádnou schůzi. Dneska je sedm bodů na programu a ani jeden ministr, který to má na starosti, tady není! Ani k jednomu bodu! (Velmi hlasitě, rázně, s boucháním do řečnického stolku. Potlesk zprava.) A ministerský předseda kritizuje opozici! Neumí si udělat pořádek ve vlastních řadách, aby ministři byli ve Sněmovně u svých návrhů zákonů! A pak mlčí, ti náhradníci. A on tomu říká efektivní debata. Ve třetím čtení. To opravdu není normální.

A pan premiér včera použil oblíbenou metodu - zaútočil na opozici v okamžiku, kdy se nemohla bránit. A když se část opozice brání, tak pan premiér říká: Tak neblbněte, teď budeme jednat, ne? Ale já si myslím, že jestli někdo zaútočil, tak to byl pan premiér včera. Nepravdivě informoval. Tady říkal: Ráno navrhnu. Zapomněl, že ráno není 19. schůze. Přitom tady včera hřímal, jak hned ráno navrhne zařazení bodu! No, nemohl! Já se mu nedivím. Kdo se v tom má vyznat - 20, 21, 19, tam, zpátky, 48 hodin, 30 dnů, zkrátit, zkrátit, zkrátit, zrychlit, zrychlit, zrychlit. A kdy se vlastně máme bavit o tom, co je uvnitř? Ale vzpomeňte si, jak jsme - nejenom my, ale i občanská sdružení... My, vláda, jsme splnili požadavek Rekonstrukce státu a prosadili jsme novelu jednacího řádu. Už to nebude jako dřív. Bude dostatek času! Budou garanční výbory! Ale nikdo se podle toho nechová! A ještě nám to vyčítá!

Celá ta debata, kterou teď vedeme 25 minut, je jenom proto, že pan premiér odmítl odpovídat na konkrétní věcné dotazy. A místo aby tak udělal, znovu zaútočí na opozici. Tak ať mu aspoň jeho předseda klubu řekne, jak to bylo, jak to funguje, kdo má tady většinu. My bychom byli rádi, kdybychom tady měli většinu. Bohužel nemáme. A pamatuji si to z minulého volebního období a vím, jaké to je ve vládních lavicích i opozičních. Také jsme občas dělali to, že jsme opoziční návrhy nezařazovali a zařazovali jsme vládní. To ani nekritizuju. Ale plakat tady, že už dva měsíce je tu DPH, když naše návrhy tu leží od března, od dubna, ještě nebyla prvá čtení!

Já jsem tady včera byl. Interpeloval jsem ministerského předsedu v písemných interpelacích. Ten tady byl. Já jsem mu korektně poděkoval, že ze tří týdnů dvakrát byl přítomen a jednou byl na Evropské radě, tzn. měl z mého pohledu stoprocentní docházku. Na druhé straně ministra zemědělství jsem tady neviděl ani v listopadu ani v říjnu, nevím, jestli v září, to už si nevzpomínám. Pak jsme měli projednávat naše návrhy zákonů. Bohužel na ně nedošlo. A já nechci říkat jako pan premiér - za to může opozice. Prostě Poslanecká sněmovna se nesešla v dostatečném stavu. Já to jenom konstatuju a neukazuju prstem na jiné. Takže propadly naše dva návrhy zákonů, nemohly se projednávat. A pak mně propadly, protože jsem se přihlásil do losování - přihlásil jsem se třemi interpelacemi na premiéra a se třemi interpelacemi na členy vlády. Ale premiér to interpretuje tak, že opozice blokuje práci a jednání. Tak to prostě není. Sám si tuhle debatu zavinil, protože nepravdivě obvinil opozici. A pak se hrozně diví, když se opozice brání. Ale my se budeme bránit vždycky, když budete útočit, když nebudete mít pravdu.

A musím potvrdit slova některého z mých předřečníků. Klidně ty naše návrhy zamítněte. My je chceme jenom projednat. Chceme, ať se o nich hlasuje a nějak se rozhodne - buď postoupí do druhého čtení, nebo budou v prvém čtení zamítnuty. My se tak rozhodujeme úplně stejně u vládních návrhů. A já říkám, mně nevadí, že vláda má víc návrhů projednaných než opozice. To tady bylo vždycky a bude to vždycky. A je to pochopitelné. Já jsem to říkal na minulé schůzi. My jsme taky vedli debatu o tom, jak probíhá komunikace mezi vládou a opozicí. Na minulé schůzi nula projednaných opozičních návrhů. A jsou tu čtyři opoziční strany. A na této schůzi já nevím, jestli nula nebo jeden, teď z hlavy nevím, ale rychle to dopočítám. Není to tak složité. Děkuji. (Potlesk opozičních poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní s faktickou poznámkou pan premiér Bohuslav Sobotka. Po něm s faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu Úsvit pan poslanec Radim Fiala.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, poslanci, myslím si, že nemusíme kontrolovat projev pana předsedy poslaneckého klubu Stanjury ve stenu, abychom zjistili, že se dopustil lži ve svém vystoupení. On zde prohlásil, že dnes projednáváme zákony ve třetím čtení a není tady ani jeden ministr, kterého by se ta věc týkala. Já jsem si všiml, že první zákon, který jsme projednávali, byl zákon o zdravotním pojištění. Ten jsme dnes projednali na plénu Poslanecké sněmovny. U toho zákona byl ministr zdravotnictví. Kdo jiný by měl předkládat zákon o zdravotním pojištění na základě kompetenčního zákona, než je ministr zdravotnictví? Čili pan předseda Stanjura zde lhal v Poslanecké sněmovně. A já bych ho rád požádal, aby se za to omluvil.

Za druhé. To, že já předkládám tady blok návrhů, které předložil ministr financí, je přece věc, o které jsme tady už diskutovali. Já nerozumím tomu, proč to téma pan předseda Stanjura znovu otevírá s tím, že tady není příslušný ministr. Přece jsme si jasně řekli na začátku dnešní schůze Poslanecké sněmovny, že ministr financí tady není proto, že je na jednání Ecofinu. Kdyby nejel na jednání Ecofinu, tak by opozice byla první, kdo by ho kritizoval za to, že tam chybí, na tom jednání Ecofinu. Že není za stolem ministr. Prostě to je dilema, které ministr financí vyřešil správně. Požádal mě, abych ho zastoupil tady na jednání Poslanecké sněmovny. Já jsem ho zastoupil. A vláda je připravena tyto návrhy v Poslanecké sněmovně projednávat! Čili není žádný důvod tady tvrdit, že nikdo z členů vlády, kteří mají tyto návrhy na starosti, tady není. Byl tady ministr Němeček. Ministr financí je zastoupen, je řádně omluven. A na začátku bylo konstatováno, a řekli to i zástupci opozice, že je to omluva odůvodněná, že dnes se zúčastní jednání Ecofinu. Čili nerozumím tomu argumentu, který tady byl použit. A minimálně zčásti ten argument byl lživý.

A pokud jde o zákon o platech, vidím, že jsem ťal do živého.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan předseda Radim Fiala. Po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura a po něm s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP