(11.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Myslím si, že hlasováním pro tento návrh mohou projevit všichni poslanci a poslankyně dobrou vůli poskytnout dostatečný časový prostor pro diskusi nad jednotlivými návrhy ve fázi druhého čtení. Podle mého názoru je tohle poctivý přístup poskytnout dostatečný prostor na třetí čtení, ať o těch návrzích tady na plénu Poslanecké sněmovny můžeme diskutovat, protože pokud se teď pustíme do diskuse a budeme se vracet ke včerejšku, k úterý, k pondělí, tak promeškáme veškerý čas a ani jeden z těchto bodů nepřijde na řadu a ani o jednom z těchto bodů nebude možné dnes hlasovat.

Čili chci navrhnout, abychom jednali ve třetím čtení i po 14. hodině, aby jednací den končil v 19 hodin, a pojďme prosím diskutovat k jednotlivým návrhům, jak jsou předloženy. Určitě se mohu ještě vrátit k odpovědi na všechny otázky, které tady dnes zazněly. Ale poukazuji na to, že nemáme čas. Ve 14 hodin končí hlasování o návrzích ve třetím čtení. Už tady dnes byla jedna přestávka na jednání poslaneckého klubu, to znamená jeden z poslaneckých klubů se sešel v mezičase mezi třetími čteními. Já bych byl velmi rád, abychom tady tu diskusi mohli vést, ale obávám se, že na ni není dostatek času. Proto navrhuji návrh, který jsem předložil. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je procedurální návrh, o kterém bych měl dát hlasovat. Ale slyším tady něco o vetu. Prosím, pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Odpusťte. Padl procedurální návrh, který lze vetovat. Alespoň jeho část. Takže dovolte, abych se vyjádřil. Jestli tady někdo někoho dostává pod časový tlak, pane premiére, tak je to vláda svou naprostou nekompetencí a chaotičností, žádostí, co chce nebo nechce projednávat. Chcete pro veřejnost lepší a jednodušší důkaz, než že dnešního dne máme na programu tři schůze? Zkuste jako veřejnosti vysvětlit, že jsme dnes začali 20. schůzí, abychom pak pokračovali 21. schůzí, a až ukončíme 21. schůzi, budeme pokračovat v 19. schůzi. Tohle jsou vaše nápady. Ne naše! A přestávají se v tom orientovat i někteří členové Poslanecké sněmovny. Proč by se v tom měla ještě orientovat veřejnost, která často vůbec nechápe, co vy tady předvádíte, co tady děláte a co tady každý den ráno měníte?

A já bych si dovolil při této příležitosti, než to veto řeknu, se tvrdě ohradit spolu s kolegou Okamurou proti vašim slovům, která jste tady říkal ve čtvrtek už po vyhlášení přestávky, že opozice je odpovědná za to, že nebyl projednán zákon o platech soudní moci jenom proto, že jsme nechtěli jednat po 19. hodině, což jsme avizovali dlouho dopředu. Vy sám jste, pane premiére, řekl, že ten zákon tady leží až 31. července. Je věcí vlády, proč tady neležel už 28. února, to totiž mohl. Na tom není opravdu nic složitého. Jestliže přesto, že to sem vláda předložila 31. července, dovoluji si vám připomenout, že od toho 31. července s výjimkou dvou týdnů Poslanecká sněmovna zasedá kontinuálně pořád. Jsme tady od rána do večera díky zmatkům a nekompetenci vlády dokázat zorganizovat práci tak, abychom ji mohli zvládat efektivně. (V sále je obrovský hluk.)

A jestli chcete někomu... Promiňte, ale je tu strašný křik.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, prosím ctěnou Poslaneckou sněmovnu o klid.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jestli chcete někoho přesvědčit, že jste si tady od 31. července neuměli a nemohli ten bod zařadit, protože vám v tom bránila opozice, tak si vám, pane premiére, jako starší kolega dovoluji poradit: Nezesměšňujte se víc, než je nezbytně nutné. Tohle vám prostě nikdo nemůže uvěřit. A nesvádějte vlastní neschopnost a nekompetenci na opozici. Několik měsíců jste měli na to, abyste to kterýkoli den zařadili na program Sněmovny a kterýkoli den projednali. Jestli se domníváte, že dnes, 7. listopadu, se opozice od vás znovu nechá natlačit pod tlak a dostat se pod časový pres a donutit se vydíráním ke zkrácení lhůt, já vám dopředu říkám že ne. U žádného bodu. Protože odpovědnost je na vás, na vaší neschopnosti zorganizovat práci vlády, Sněmovny tak, abychom mohli pracovat efektivně.

Jménem dvou poslaneckých klubů vetuji návrh hlasování třetího čtení po 14. hodině. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se pana premiéra, jestli chce po tomto vetu modifikovat ten návrh nějakým způsobem. Pan premiér nechce.

Nyní je na řadě pan poslanec Sklenák s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Ne "nyní je na řadě". Já jsem byl na řadě už před panem předsedou Kalouskem, ale vy bohužel dáváte opakovaně přednost vašemu předsedovi před ostatními. Měl byste si na to dávat pozor.

Několik poznámek k tomu, co říkal pan předseda Okamura. Tady se neustále opakuje a já se prostě proti tomu musím neustále ohrazovat, že koalice tady mění každé ráno program a nezařazujeme žádné body opozice. Já chci říct, pane kolego Okamuro prostřednictvím předsedajícího, byl zařazen návrh vašeho kolegy Radima Fialy například návrh na zřízení vyšetřovací komise k dálnici D47. Tento váš návrh Sněmovna přijala. Stejně tak zařadila pevně návrhy pana kolegy Stanjury, který tady měl tři poslanecké návrhy. A my jsme tomu vyhověli a zařadili na minulou středu. Druhá věc je, že potom pan předseda Kalousek, když tyto body měly přijít na řadu, tak protože paní ministryně Šlechtová tady řekla, že je jí zima a že se k sobě nechováme pěkně, tak se musel jít uklidňovat dvě hodiny na přestávce. Panu kolegovi Zahradníkovi jsme zařadili zákon o Šumavě, na kterém jsme tady strávili několik hodin. A přitom bylo docela předvídatelné, že bude zamítnut. A tak dále. Takže jsou zde projednávány opoziční návrhy. My tady neměníme každé ráno program schůze. Zařazujeme pevně body na některé z následujících dní a vždy vás o tom informujeme.

A co se týče zákona o platu, ten už byl taky několikrát zařazen a pevně. Byl zařazen například už v druhém jednacím týdnu, ale zase v okamžiku, kdy měl přijít na řadu, byla brána přestávka klubem TOP 09. Jestli tady někdo způsobuje problémy v chodu Sněmovny, je to opozice tím, že tady pronáší dlouhé projevy, navrhuje zařazení bodů jako například omluva Martina Stropnického za účinkování v seriálu a podobných. Tím se tady bavíme hodiny a to, co potom zbývá na projednání zákonů, je drasticky kráceno přestávkami na jednání klubu. (Potlesk ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, pane předsedo. (Předseda Stanjura přišel k mikrofonu.) S faktickou poznámkou se nyní hlásí pan premiér. Pane premiére, máte zájem o faktickou poznámku? Jste přihlášen. (Ano.) Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Jen pro pochopení celé situace, která tady v Poslanecké sněmovně nastala, protože by se v tom možná někdo mohl ztratit. Byl jsem zde kritizován za to, že odmítám reagovat na dotazy opozice s tím, že bylo konstatováno, že je hodně času pro projednávání návrhu zákonů, že tady už máme jenom čtyři nebo pět zákonů ve třetím čtení a že máme dostatek času na to, abychom je projednali.

Já jsem si dovolil upozornit na to, že už se blíží 12. hodina a pro projednání těch pěti zákonů ve skutečnosti zbývají jenom dvě hodiny. Proto, aby byl dostatek času na diskusi, po které volá opozice, aby byl na ni čas, navrhl jsem jednoduché opatření, abychom dnes o těch pěti zákonech mohli jednat i po 14. hodině. Navrhl jsem to, a přesně ty samé strany, které mě kritizovaly za to, že nevystupuji, že nezabírám vystoupeními čas, který je určen pro hlasování ve třetím čtení, tak přesně ty samé strany - ODS a TOP 09 - zavetovaly prodloužení času pro třetí čtení.

Myslím si, že každému už v tuto chvíli musí být jasné, o co tady jde: znemožnit, pokud možno, projednání a schválení jakéhokoliv návrhu, který sem vláda předloží. A když už to není možné odložit, zablokovat, tak aspoň znemožníme, aby se ta schůze dokončila. Dnes se přece mělo hlasovat ve třetích čteních, měly se tady tyto návrhy projednávat. Místo toho se tady vede obecná diskuse, ve které se vracíme k událostem uplynulých týdnů a měsíců, aniž by to mělo jakoukoli vazbu na projednávaný návrh zákona a projednávané návrhy, které tady byly.

Myslím si, že kdyby skutečně opozice chtěla vést diskusi ve třetím čtení, proč by vetovala prodloužení projednávání ve třetím čtení po 14. hodině? Pro to není žádný důvod. (Napjatá atmosféra v sále, někteří poslanci opozice stojí před svými lavicemi.) Čili opozice žádnou diskusi vést nechce. Ve skutečností jí vyhovuje, že je málo času a že v tuto chvíli budeme mít velký problém, abychom těch pět zákonů projednali do 14. hodiny, kdy se budeme muset zase dostat k té další probíhající schůzi Poslanecké sněmovny. (Potlesk poslanců sociální demokracie.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP