(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl poděkovat i těm vládním poslancům, kteří se připojili k našemu pozměňovacímu návrhu, který by ty nejmenší mohl zbavit byrokratické povinnosti, protože si myslíme, že to nebylo hlasování čistě vládní a koaliční. Mohli jsme udělat dobrou věc, aniž bychom vůbec narušili smysl toho zákona, o jehož smyslu toho opatření pochybujeme. Nicméně jste se rozhodli většinově, že ty malé a drobné zatížíte další byrokratickou povinností. Ale je poctivé říct, že proti tomu nehlasovala pouze opozice, ale i několik členů vládní koalice.

Jediné, co mě mrzí na té rozpravě. Pan premiér tady ráno vystoupil a říkal, že plně zastoupí ministra financí. My jsme to akceptovali. Já jsem položil konkrétní dotazy k tomu návrhu zákona a pan premiér nepovažoval za vhodné a potřebné na ty konkrétní dotazy odpovědět. Tak jestli takhle si představuje, že je plnohodnotný zástup ministra financí, dobře, ale mě to mrzí, protože ta debata byla racionální. Nedebatovali jsme úplně jednoduché věci o tom, co přenést z první do druhé sazby a podobně, nicméně bohužel jsme se odpovědi nedočkali. A to potom tu debatu degraduje. Potom si pan premiér stěžuje, že někteří natahují rozpravu, a když vystoupím a položím konkrétní dotazy, tak kdybych se dozvěděl odpověď, tak už bych teď nemluvil. Takhle musím připomenout, že se odpovědím pan premiér vyhnul, a je jedno, jestli nevěděl, a mohl to klidně říct, protože to není jeho materiál, anebo nechtěl. Přitom říkal, že má dostatek materiálů podkladových z Ministerstva financí. Takže vylučuji variantu, že by nevěděl odpovědi na ty otázky. Prostě nepovažoval za potřebné, aby opozici na konkrétní věcné dotazy před závěrečným hlasováním odpověděl. Například jsem se nedozvěděl, proč jste podpořili návrh A3 a ne C. Žádný důvod kromě stanoviska kladné či záporné, žádný důvod k tomu jsme se prostě nedozvěděli. A jenom připomínám, že A3 byl návrh, který vládní většinou schválil rozpočtový výbor, a pozměňovací návrh pod písm. C předkládala také vládní poslankyně. Není to opravdu jednoduché. A my jsme se nedozvěděli důvod Ministerstva financí či vlády, proč zvolila jednu variantu a ne druhou, a je to škoda.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní s přednostním právem pan premiér. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já budu skutečně velmi stručný. Teď je čas hlasovat. Čas diskutovat byl v prvním čtení a byl využit. Čas diskutovat byl na výborech, byl využit. Čas diskutovat byl ve druhém čtení. Ten čas byl využit. Teď je třetí čtení a měla by se vést debata, která se týká legislativních návrhů a změn, které jsou v rámci třetího čtení. Myslím si, že ten přístup je samozřejmě odlišný. Já se domnívám, že po několika týdnech jednání, a byli to opoziční poslanci, kteří si včera stěžovali na to, že Sněmovna už jedná strašně dlouho, ale myslím si, že je dobře, že po několika týdnech jednání tady konečně máme i třetí čtení těchto návrhů zákonů a můžeme o nich také konečně rozhodnout. A možná by bylo dobré, kdyby se udělala nějaká statistika, kolik jsme propřestávkovali během uplynulých týdnů a kolik se tady skutečně jednalo, hlasovalo, rozhodovalo. Prostě třetí čtení je podle mého názoru o rozhodování a vzhledem k tomu, že máme dnes omezený časový prostor pro jednání ve třetím čtení a ten časový prostor, pokud vím, končí ve 14 hodin, pokud nebude prodloužen, tak nebudu vystupovat v diskusi, abych nezabíral čas pro projednání návrhů zákonů, které už několik měsíců čekají v této Poslanecké sněmovně na to, aby mohly dojít na řadu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Okamura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane premiére, odpusťte, ale jenom ignorant není schopen pochopit, že tohle není úplně standardní situace, protože druhé čtení tohoto zákona jste si prosadili na mimořádné schůzi v úterý. Na této mimořádné schůzi jste si zkrátili lhůtu na 48 hodin mezi druhým a třetím čtením, byť tady všichni sdílíme názor, že 72 hodin je málo, a proto se do jednacího řádu dáváme týden jako minimum. V tom druhém čtení padly nějaké pozměňovací návrhy. K těm pozměňovacím návrhům tady zazněla poměrně fundovaná stanoviska a je logické, že nejenom opozice, ale koalice a veřejnost by očekávaly od předkladatele, že stanoviska k těmto pozměňovacím návrhům poučeným způsobem zveřejní, a ne že bude mlčet a bude říkat: vy mi teď nestojíte za odpověď, protože pospícháme, jsme omezeni časem do 14.00.

Já tedy si dovolím panu kolegu Stanjurovi odpovědět, proč tomu tak je. Možná jste si povšimli, že když předkládá něco pan ministr financí, má přítele na telefonu. Dostane nějaký dotaz, zazní nějaká připomínka, pan ministr financí vyndá mobil, napíše esemesku úředníkům na Ministerstvu financí, ti mu odpovědí, když tu odpověď dostane od přítele na telefonu, tak jde a odpoví. Někdy dochází k zmatkům, když se pan ministr financí neudrží, odpoví hned, přítel na telefonu ho opraví, tak on to potom jde opravit. (Pobavení v sále.) Toho jsme byli svědkem minulý týden, když nejdřív řekl nula a potom řekl ne pět. Ale dobře. Zaplať pánbůh, pan ministr financí má alespoň toho přítele na telefonu, a i když si většinou není vědom toho, co předkládá, je schopen to vyesemeskovat a pak nám nakonec něco říct.

Vzhledem k tomu, že od té doby, co jste odešel z financí, tak se tam hodně změnilo personálně za poslední rok, za posledních několik let. Pane premiére, až budete zastupovat nějakého ministra a předkládat za něj návrhy zákonů, pořiďte si tam také nějakého přítele na telefonu, ať nám můžete fundovaně odpovědět.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Okamura, po něm pan premiér. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že se shodneme, že ten zákon není úplně jednoduchý a triviální. A pan premiér tady tak srdceryvně mluvil, jak tady leží mnoho měsíců. Tak já jsem si otevřel, jako může on, historii sněmovního tisku 291. Přišel do Sněmovny 3. září, 4. září organizační výbor vlastně s jednodenním minimálním zpožděním určil zpravodaje a 1. října, při nejbližší možné příležitosti, jsme to projednali v prvém čtení. Vy jste hlasovali pro zkrácení lhůty. Takže jsme dostali 30 dnů. Poprvé to rozpočtový výbor projednával osm dnů po prvém čtení, což samozřejmě není dostatečný prostor k tomu, abychom mohli dávat kvalifikované pozměňovací návrhy, podruhé pak 29. října. Pak jste svolali mimořádnou schůzi, v úterý proběhlo druhé čtení a opět jste vy zkrátili lhůtu na 48 hodin. Chci připomenout, že je to naposled, no možná do konce roku, pak už to nepůjde. Dokonce pozměňovací návrhy, které zazní v druhém čtení, jako že tady zazněly, a tři a nebyly úplně jednoduché, bude muset projednat garanční výbor. A předpokládám, až tohle bude, tak předseda garančního výboru odůvodní stanovisko souhlasím - nesouhlasím.

My jsme jenom chtěli, protože měli jsme dva dny na posouzení těch pozměňovacích návrhů. Pan premiér je celý nervózní z toho, že jsme nejednali ve středu po 19. hodině, i když jsme na to upozorňovali už v úterý. Vůbec to nesouviselo se středečním programem.

Tak jenom pro připomenutí, pane premiére. Začínali jsme ve středu v 9 hodin, skončili jsme v 19 hodin a za náš klub já a můj kolega Pavel Blažek jsme pak od 19.15 ještě dvě hodiny jednali o ústavním zákonu o referendu. Takže my jsme ve středu tady pracovali déle než 12 hodin a vy říkáte: v tu středu to ta opozice fakt flákala, nechtěla dělat. Mně nepřipadá 12 hodin denně jako málo. Já říkám, svolal to ministr vaší vlády. My jsme to pozvání k jednání samozřejmě přijali a můžete se zeptat účastníků, že jsme byli poměrně aktivní během toho jednání mezi 19. a 21. hodinou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP