(Jednání pokračovalo v 11.17 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, je 11.17 hodin, uplynula pauza pro jednání poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Budeme pokračovat v projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Proběhla závěrečná slova a nacházíme se před hlasováním. Já si dovolím požádat zpravodaje pana poslance Václava Votavu, aby nás seznámil s návrhem procedury k hlasování k tomuto návrhu zákona. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolil bych si vás seznámit s hlasovací procedurou.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já poprosím všechny v sále o klid a soustředění se na to, abychom řádně schválili tento velmi důležitý návrh zákona. Děkuji. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Návrh na zamítnutí této novely podán nebyl, to znamená, že zde hlasovat nebudeme. Hlasovat bychom tedy mohli o usnesení rozpočtového výboru jako celku, pokud není námitek. Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, což je pozměňovací návrh pana kolegy Raise. Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem C kolegyně Maxové, o kterém tady již byla živá debata. Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Petra Fialy D1 a D2. Jako předposlední hlasování by bylo hlasování o D3 pana kolegy Fialy. Nakonec bychom hlasovali o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za návrh procedury. Ptám se, kdo má něco k proceduře. Hlásí se předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP