(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Štětinovi i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem před kolegou Hovorkou ještě jednou předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, fundované zdůvodnění paní poslankyně Maxové v řadě z nás vyvolalo otázky a některé z nás zviklalo i v našem postoji, takže já poprosím před závěrečným hlasováním o 40 minut přestávku na poradu poslaneckého klubu, abychom mohli porovnat s celním sazebníkem to, co tu padlo, a definitivně se rozhodli, jak hlasovat. Paní poslankyni si dovoluji požádat, viděl jsem, že to má připraveno písemně, jestli by nám to půjčila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Po ukončení rozpravy. Pane předsedo klubu, po ukončení rozpravy? (Ano.) Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka, ještě v rozpravě ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážení kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Já bych se krátce vyjádřil k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Maxové. Ona tady skutečně to zdůvodnění po lékařské stránce uvedla dobře. Problém je s tím, co už tady řekl kolega předseda rozpočtového výboru, že nelze jednoduše specifikovat potraviny pro zvláštní lékařské účely. Pro potřeby daně z přidané hodnoty je třeba přesně specifikovat, o jaké konkrétní potraviny se jedná.

Já jenom pro vás i pro paní poslankyni Maxovou bych uvedl, že tomuto problému se věnuji dlouhodobě, konkrétně celiakii a fenylketonurii, a výsledkem je pozměňovací návrh A3, který máte a který prošel rozpočtovým výborem. Tento pozměňovací návrh byl konzultován více než měsíc s odborem Ministerstva financí, s paní náměstkyní Hornochovou a s panem ředitelem odboru přímých daní a také vlastně s lékaři - s jedním odborníkem na celiakii a s jedním odborníkem na fenylketonurii. Výsledkem je zařazení pouze některých surovin, které slouží pro výrobu potravin pro celiaky a pro fenylketonuriky. Problém je v tom, že skutečně celní sazebník je velmi široký a je třeba přesně specifikovat, o jaké potraviny se jedná, aby potom nenastal problém při stanovení DPH.

Já jsem pozměňovací návrh paní poslankyně Maxové dostal také od pana předsedy rozpočtového výboru minulý pátek. Snažil jsem se to vykomunikovat během víkendu s panem ředitelem Halou, ale řekl mi, že na to je tak krátká časová doba, že to nelze. Já si myslím skutečně, že pokud by mělo být kvalifikovaně stanoveno, které potraviny tam mohou být a které nikoliv, tak to vyžaduje práci, která bude minimálně trvat 14 dní nebo měsíc. Proto se přimlouvám, aby skutečně tento druhý pozměňovací návrh se stal předmětem jednání o další třeba novele daně z přidané hodnoty. Jenom z těch důvodů, které jsem zde uvedl, nikoliv z jiných důvodů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. S přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, poté... Pardon, pane předsedo. Mám tady dvě faktické poznámky: Pavla Plzáka a paní poslankyně Radky Maxové. Dám nejdřív přednost faktickým poznámkám podle jednacího řádu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji. Omlouvám se kolegovi Stanjurovi. Já budu velmi stručný. To je přesně to, co říkal pan poslanec Hovorka, čeho já se bojím. Přijdou výrobci umělých sladidel a řeknou: Ano, je to v podstatě věc, která je potřebná pro diabetiky, a my bychom chtěli, aby umělá sladidla byla zařazena do nižší sazby. Toho já se bojím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Radka Maxová, také k faktické poznámce. Prosím. (V sále je velký hluk.)

 

Poslankyně Radka Maxová: Já bych jenom chtěla zase upřesnit, že přece potraviny pro zvláštní lékařské nebo léčebné účely jsou specifikovány ve vyhlášce a ten pozměňovací návrh tam samozřejmě dává, že to můžou být pouze potraviny, které mají na svém obalu deklarováno, že jsou pro zvláštní léčebné účely, plus je to samozřejmě hlídáno Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. To není jen tak něco! Na to je zvláštní kontrolní mechanismus i na Státní zemědělské inspekci připraven.

Mně přijde naprosto tristní, že jsme odsouhlasili 10% DPH u veterinárních přípravků, a teď se tady bavíme o tom, že nechceme nějakým způsobem pomoci našim rodinám, které mají nemocné děti, třeba náhradní výživou, které jsou alergické na kravské bílkoviny a na laktózu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Opravdu, já bych požádal o klid. (Posl. Maxová se snaží hovořit.) Prosím, paní poslankyně, ještě chvilku vyčkejte. Pokud má kdokoliv debatu o něčem jiném, než je daň z přidané hodnoty... Pokud chcete, abych jmenoval jednotlivé hloučky, tak já budu jmenovat jednotlivé poslance. A prosím o klid! Nejednáme o ničem, co by bylo nezávažné, je to velmi závažný bod a vidíte, že i kvůli tomu je požadavek na přestávku poslaneckého klubu, a rád bych tedy, aby Sněmovna, pokud má jiné debaty, jednotlivci, než je tento zákon, aby je přenesli do předsálí. Děkuji.

Můžete pokračovat.

 

Poslankyně Radka Maxová: Vezměme si tržní obrat veterinárních přípravků - dvě až tři miliardy. Vezměme si obrat těchto potravin pro zvláštní léčebné účely - 500 milionů. Vždyť už jenom ta suma hovoří o tom, co bude větší zásah. Opravdu, prosím vás, važte, diskutujte. Jsem ráda, že TOP 09 si bere přestávku na toto téma, a budu ráda, když budeme diskutovat i dál. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Ludvíka Hovorky. Snad vyčerpáme téma obilovin pro fenylketonuriky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom krátce. Já vůbec nezpochybňuji tu dobrou snahu paní poslankyně Maxové, ale posílal jsem jí stanovisko Ministerstva financí. Tam skutečně je třeba přesně specifikovat, o které výrobky jde. Nelze takhle obecně, že jsou to výrobky, které jsou pro zvláštní lékařské účely. Musí být přesně specifikováno, který konkrétní výrobek má být do té konkrétní 10% sazby DPH zařazen, protože jinak to samozřejmě potom vyvolává nejistotu na straně Ministerstva financí, finančních úřadů a při výběru daně. Z toho důvodu - jiné důvody k tomu nevedou, aby skutečně ten pozměňovací návrh prošel řádnou diskusí s odborníky na Ministerstvu financí. Jiný důvod, proč by tento pozměňovací návrh neměl být projednán, není než to, že to není vlastně řádně projednáno a není přesně specifikováno, které konkrétní výrobky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Posledním přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pevně doufám, že nebudu poslední přihlášený, protože mám konkrétní dotazy buď na pana premiéra, nebo na pana zpravodaje, které se týkají tohoto zákona. A chtěl bych se věnovat dvěma okruhům - jednak kontrolním hlášením a potom debatě, kterou tady vedou převážně vládní poslanci, a teď to nemyslím nijak kriticky, paní poslankyně Maxová, pan poslanec Plzák, pan poslanec Hovorka.

Takže nejprve ke kontrolním hlášením. Jedním z problémů, který je, že zákon neříká, jak kontrolní hlášení bude vypadat. A mě by zajímalo, zda má vláda a Ministerstvo financí představu, jak bude vypadat to kontrolní hlášení. Proč jsme podporovali myšlenku Hospodářské komory, aby to bylo v zákoně? Protože všichni - a myslím, že skoro všichni - říkáme, že pro podnikatelské prostředí je potřebná stabilita. V okamžiku, kdy tvar třeba kontrolního hlášení, se kterým nesouhlasíme, ale pokud ho máte v zákoně, je to mnohem stabilnější, než když má pravomoc Ministerstvo financí ho měnit. Pak se také může stát, že dvakrát za rok se změní formát kontrolního hlášení, protože se něco doplní. V tisku jsem četl úvahy a popis, co se všechno děje na Slovensku. Každá faktura - IČO, název odběratele, výše, zdanitelné plnění, bez daně, s daní apod. A zajímalo by mě, zda vláda má už nějakou představu, a já myslím, že má, jak by to kontrolní hlášení mělo vypadat. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby vláda třeba deklarovala, že to nebude měnit příliš často, že například nejpozději do 30. 6. každého roku určí, jak to bude vypadat pro rok následující, protože to riziko určitě hrozí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP