(10.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

To je daleko lepší viditelně někomu postavit na pult registrační pokladnu, viditelně někam vyslat tým, který svým způsobem tady pracuje už dlouhá léta, ale teď jsme mu začali říkat Kobra. Vypadá to moc hezky. Nepřináší to vůbec nic. Jenom tu vyšší zátěž pro podnikatelský stav.

Tak si to schvalte, ale bez nás. (Potlesk poslanců TOP 09 a ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní se ujme slova řádně přihlášená paní poslankyně Radka Maxová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ráda kolegy seznámila trošku s principem svého pozměňovacího návrhu pod písmenem C k tomuto sněmovnímu tisku, protože se o něm hodně debatuje, máme tady různá stanoviska a je třeba si to možná trošku vyjasnit.

Ti z vás, kteří se nepohybují ve zdravotnictví nebo v chemii, tak nevíte, co to je fenylketonurie. Je to vrozená porucha metabolismu. V játrech se netvoří nebo se tvoří v minimálním množství enzym, který štěpí aminokyselinu fenylalanin, kterou pacient přijímá v běžné stravě, ale ten se nezpracovává v krvi, hromadí se a může docházet k závažným centrálním poruchám nervové soustavy a k poměrně rychlému mentálnímu postižení a demenci. Naštěstí naše republika už toto onemocnění diagnostikuje a víme, že už od narození tyto malé děti mají být podrobeny kombinaci diety bezlepkové, bezlaktózové a nízkobílkovinné s přesně určenou tolerancí povoleného příjmu fenylalaninu.

Z pohledu rodiče a pacienta je fenylketonurie celoživotní noční můra. V reálném životě můžou děti i dospělí jíst neomezeně pouze olej, cukr, vodu, ocet a sůl. Vše ostatní obsahuje bílkoviny a musí se přesně vážit a počítat. Většinu potravin a jídel ve svém životě tyto děti a dospělí nikdy neochutnají. Dieta se skládá z přesně stanovené tvrdé a naprosto nekompromisní na gramy vážené nízkobilkovinné potravy snědené v přísných intervalech, z pití většinou kyselých aminokyselinových preparátů, pravidelných odběrů suchých krevních kapek a z nastavování hladin dietní sestrou. Princip dodržování diety při fenylketonurii je velmi přísný a náročný na přípravu, čas a finance. Dieta je na celý život, a pokud by ji nemocní nedrželi, čekal by je tvrdý náraz v podobě mentální retardace a ústavní léčby. Navíc je potřeba zdůraznit, že to má i sociální hledisko, protože vždy jeden rodič musí zůstat doma, neboť příprava potravy pro děti, které navštěvují školu, je opravdu nesmírně důležitá a těžká.

Tuto skupinu potravin pro zvláštní lékařské účely, které jsou obsaženy v mém návrhu, je velmi jednoduché a přesné určit, protože je legislativně definována v části 5 vyhlášky č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů. (Krátká odmlka pro hluk v sále, zejména z pravé strany.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Požádám Sněmovnu o klid. Mám další přihlášené do rozpravy ve třetím čtení, nejméně pana předsedu Okamuru a pana kolegu Hovorku -

 

Poslankyně Radka Maxová: Navíc podléhají i notifikaci na Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Používají se v zásadě jako léčivé přípravky pro pacienty s celou řadou onemocnění. Jedná se zejména o vrozené poruchy metabolismu, těžké potravinové alergie a těžké malnutrice spojené s onemocněním. Ve všech uvedených případech jsou potraviny pro zvláštní léčebné účely nezastupitelné při poskytování komplexní zdravotní péče, případně v kombinaci s dalšími speciálními potravinami, např. potravinami bez fenylalaninu, jediným (s důrazem) způsobem léčby těchto pacientů, a nelze je nahradit léčivými přípravky.

Dále je potřeba zdůraznit, že tyto potraviny byly do roku 2004 součástí léků. Na základě direktivy Evropské komise, kdy jsme byli nuceni vytvořit tuto kategorii, byly zařazeny do zákona o veřejném zdravotním pojištění a jsou hrazeny z veřejných prostředků. Jsou to léčivé přípravky, které nemají status léků, ale jako léky se používají.

Za potraviny s léčebným účinkem je možno považovat potraviny, které mají být dle platné legislativy užívány pouze pod dohledem lékaře. Tyto potraviny s léčebným účinkem představují dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely a potraviny bez fenylalaninu. Jsou hrazeny z prostředků zdravotního pojištění, a to jak v ambulantní sféře, tak ve zdravotnických zařízeních, kde jsou hrazeny ze stejných zdrojů jako léky. Tyto potraviny pro zvláštní léčebné účely mají stejné principy regulace jako léčivé přípravky - regulace maximální ceny a regulace úhrady z veřejného zdravotního pojištění, jsou opatřeny kódem Státního ústavu pro kontrolu léčiv a stejně tak jako léčivé přípravky, tedy léky, jsou indikovány s jasným terapeutickým účelem na základě indikačních kritérií.

Potraviny bez fenylalaninu jsou v podstatě speciálně vyrobené potraviny určené pro výživu u vrozených metabolických onemocnění, ochuzené o přirozené bílkoviny a fenylalanin, jejichž způsob dávkování a povolené denní množství určuje individuálně pro každého pacienta specializovaný lékař, přičemž tyto potraviny představují pro tyto nemocné kromě ovoce a zeleniny v podstatě jediný zdroj výživy, při kterém nedochází ke zhoršování jejich zdravotního stavu.

Snížením DPH u těchto potravin pro zvláštní léčebné účinky se sníží výdaje veřejného zdravotního pojištění v případě, že jsou tyto předepisovány na recept, a nebo se ušetří výdaje nemocnic, které tyto potraviny pro zvláštní léčebné účinky kupují a financují z rozpočtu nemocnic.

Důkaz o tom, že jsou potraviny pro zvláštní lékařské účely podobné s léky, je omezení jejich výdeje uvedením na etiketě: použít na základě doporučení lékaře nebo odborníka v oblasti výživy.

Co je důležité zdůraznit, je to, že cena výrobce těchto potravin pro léčebné účely je regulovaná státem stejně jako marže.

Pozměňovací návrh z rozpočtového výboru, který zařazuje do druhé snížené sazby DPH suroviny - suroviny! - na výrobu bezlepkových potravin, neřeší situaci těchto osob, resp. řeší jen velmi částečně, a pacienti a jejich rodiny se tak cítí diskriminováni oproti pacientům s nesnášenlivostí lepku nebo ostatním pacientům používajícím léky. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že díky novým trendům v životním stylu se bezlepkové výrobky stávají životním stylem a zároveň marketingovým hitem i pro zdravé občany. Příkladem jsou marketingové kampaně Gwyneth Paltrow nebo tenisty Djokoviče, které propagují tento styl.

Při tržní realizaci potravin pro zvláštní lékařské účely v celkovém objemu zhruba 500 mil. korun za jeden rok by při snížení stávající sazby z 15 na 10 % DPH činil výpadek na příjmové stránce státního rozpočtu zhruba 25 mil. S ohledem na zdravotní a sociální význam takového opatření by ale bylo možné uvedený výpadek považovat za zcela zanedbatelný. Přeřazení potravin pro zvláštní léčebné účinky do 10procentní sazby DPH by naopak přispělo spolu s předpokládaným snížením maloobchodní ceny potravin pro zvláštní léčebné účinky pro spotřebitele k vyšším prodejům těchto přípravků s odpovídajícím vyšším výběrem DPH, který by výše uvedenou ztrátu na příjmové stránce státního rozpočtu rychle kompenzoval. Oproti tomu stojí výdaje za veterinární léky 2 až 3 mld. korun. A musíme si uvědomit, že u sněmovního tisku 251, který byl předkládán v minulém období nebo chvíli před tímto sněmovním tiskem, jsme my, zákonodárci, odsouhlasili, že veterinární přípravky budou mít sníženou sazbu DPH 10 %. Odhad prodeje bezlepkových potravin je 700 mil. korun a předpokládá se nárůst, protože stoupá počet zdravých lidí upřednostňujících bezlepkovou dietu dobrovolně.

Co však já považuji ale za alarmující (s důrazem), je fakt, že zákonem snižujeme DPH na náhradní kojeneckou výživu zdravých dětí, ale nesnižujeme finanční zátěž rodinám, které mají děti alergické na bílkoviny kravského mléka nebo laktózu, bez nichž nelze existovat a může dojít k poškození zdraví. Tyto přípravky jsou již speciálními potravinami z kategorie potravin pro zvláštní léčebné účinky, na které vládní novela zákona o DPH nemyslela. Zároveň sem patří i klinická výživa, která dopadá zejména na seniory a osoby vážně nemocné. Je to výživa, která je poskytována osobám sondou do žaludku proto, že nemůžou polykat nebo přijímat klasickou lidskou stravu.

Zařazení potravin pro zvláštní léčebné účely do druhé snížené sazby DPH je vzhledem k zásadní podobnosti s léčivými přípravky a nenahraditelnou kojeneckou výživou pro nemocné děti v souladu se záměrem koalice na rozdíl od již dříve zařazených a schválených veterinárních léčivých přípravků, které jsme schválili u sněmovního tisku 251.

To je asi vše, co jsem chtěla říci. Opravdu vás žádám o zvážení podpory pozměňovacího návrhu, který dopadá na rodiny s dětmi. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP