(9.40 hodin)

 

Poslanec Josef Vozdecký: Třetí pozměňovací návrh jsem podal osobně, tedy poslanec Josef Vozdecký, který souvisí s komoditou víno ve smyslu, že se umožní správci daně v odůvodněných případech osvobodit od spotřební daně víno nebo meziprodukty, které se staly nevhodnými pro lidskou potřebu, a takové víno nebo meziprodukty byly zničeny za přítomnosti úřední osoby správce daně. Moje stanovisko je pochopitelně souhlasné. (Premiér: Je to dobrý pozměňující návrh, stanovisko je kladné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, dvakrát kladné stanovisko.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 19. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 19. Z přítomných 149 pro 121, proti nikdo, návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Josef Vozdecký: Konečně pan poslanec Jan Volný předložil pozměňovací návrh specifikující v zákoně kritéria pro posouzení ekonomické stability subjektů, kterými budou ukazatele rentability, likvidity, finanční stability, aktivity a produktivity práce podle údajů oznámených navrhovatelem nebo zjištěných správcem daně. Moje stanovisko je souhlasné. (Premiér stanovisko kladné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, dvakrát kladné stanovisko.

Zahájil jsem hlasování číslo 20. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 20. Z přítomných 149 pro 130, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. O všech návrzích tedy bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 290, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 21 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 21. Z přítomných 149 pro 118, proti 2, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu premiérovi a končím bod číslo 10. (Zpravodaj Vozdecký: I já děkuji.)

 

Budeme pokračovat bodem číslo

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 291/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů zůstal předseda vlády Bohuslav Sobotka a žádám pana zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Václava Votavu, aby také zaujal místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 291/3.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení, do které mám přihlášenu paní poslankyni Radku Maxovou, ale s faktickou poznámkou před ní pan poslanec Pavel Plzák. Faktická poznámka, pak teprve přednostní právo, pane předsedo (Fialo.) Pan kolega Plzák tedy s faktickou poznámkou k tomuto tisku. Prosím, pane poslanče, máte čas k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, možná že moje faktická poznámka bude podobná jako pozdější příspěvek paní kolegyně Maxové. Jedná se totiž o pozměňovací návrh A3, který se týká toho, že do snížené sazby 10procentní jsou zavedeny dvě potraviny. Proč k tomu chci uvést malý komentář? Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila chvályhodnou věc, že zavede 10procentní sazbu na léčiva. V tomto případě se do snížené sazby zavádí něco, co léčivem není. Je to potravina, byť v něčem specifická. Je specifická v tom, že neobsahuje určité látky, které někteří lidé nesnášejí. V tomto případě se jedná o lidi s onemocněním fenylketonurií a celiakální sprue. Já jenom chci upozornit, aby se neotevřela Pandořina skříňka, že jsou lidé, kteří jsou nemocní s celou řadou potravinových alergií. Může to být nesnášenlivost na ořechy, laktózu, aby se jenom nestalo do budoucna, že se na nás začnou obracet výrobci, kteří řeknou, že vyrobili čokoládu oříškovou pro lidi s alergií na ořechy, a bude to normální čokoláda bez ořechů. Řeknu, to je extenzivní výklad, aby se nám nestalo, že lidé budou chtít zařadit sójové mléko do snížené sazby, protože je pro osoby, které například nesnášejí laktózu. A tak dále. Takže jenom jsem chtěl říct, jestli v tomto případě nejdeme nad rámec toho, co vláda plánovala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní s přednostním právem pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já se ještě jednou dotknu podstaty této novely, která zavádí zdánlivou maličkost, ale maličkost, která bude mít dopad především na drobné podnikatele, a to dopad docela zásadní.

Když se podíváme na to, co se stane, když tuto vládou navrženou novelu přijmeme, tak zjistíme, že za prvé bude mít dopad zhruba na čtvrt milionu podnikatelů, kteří jsou plátci DPH. Za druhé, a to i podle materiálu, který předložila vláda, tito podnikatelé zaplatí ročně v součtu 1,37 mld. korun. Za třetí, každý měsíc každému z nich vezme tato maličkost 3,5 hodiny jejich času. Za čtvrté tady zavádíme během tohoto volebního období už minimálně šestou a rozhodně ne poslední změnu daňových zákonů. A za páté samozřejmě je to přípravný krok na zavedení registračních pokladen, ať už si tom myslíme cokoliv.

A já se vás ptám jménem občanských demokratů - proč? Proč vláda, která má dost peněz na to, aby v příštím roce navýšila provozní výdaje ministerstev o 10 mld. korun, přenáší odpovědnost na poctivé podnikatele, chce po nich, aby hradili náklady spojené s dokazováním toho, že oni nekradou? Proč, když chce tento stát někoho kontrolovat, tak to mají svými penězi a svým časem platit občané, kteří se snaží poctivě pracovat? Proč máme poctivé slušné podnikatele nutit k tomu, aby každý měsíc povinně hlásili finančnímu úřadu, kolik vydělali? Proč nestačí čtvrtletní hlášení, povinnost čtvrtletního oznámení, jako tomu bylo dosud? A všimněte si už toho samotného názvu: kontrolní hlášení. Co to evokuje? No neustálou kontrolu, dohled, evidenci, podávání hlášení. A kdo bude tato měsíční hlášení kontrolovat? Jak je budeme vyhodnocovat? Co to bude znamenat? Budeme na to potřebovat nové úředníky? Samozřejmě že ano.

Možná, dámy a pánové, jste mě třeba dobře neposlouchali nebo si myslíte, když jsem se tady proti tomu v úterý snažil vymezit, nebo si myslíte, že to je hlas jenom opozičního politika, který chce kritizovat, tak pokud si toto myslíte, tak já těm z vás, kteří ještě nad těmi věcmi přemýšlejí, bych tady ocitoval dvě reakce, které k tomuto návrhu napsali podnikatelé v diskusi na serveru iDNES. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP