(18.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Jenom vás odhlásím. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Já si mezitím zapíšu...

Zopakuji, pokud jste se přihlásili svými identifikačními kartami, myslím, že ještě přibývají.

 

Budeme hlasovat o návrhu o přerušení nikoliv pouze tohoto bodu, ale přerušení i této schůze s tím, že bod č. 8, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) se přerušuje do znovuzahájení 20. schůze, která se předpokládá, protože to nemohu uvést jinak, v pátek v 9 hodin, to znamená 7. listopadu. Nevím samozřejmě, k jakým usnesením ještě dnes dospěje Poslanecká sněmovna v pokračující další schůzi, takže v tomto ohledu tedy pravděpodobně do pátku 9 hodin, abychom měli jasné usnesení.

Zahájil jsem hlasování číslo 10 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 10, z přítomných 129 pro 125, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji bod č. 8 a zároveň tak přerušuji 20. schůzi Poslanecké sněmovny. Vzhledem k pozvánce, kterou jste na dnešní den obdrželi pro 21. schůzi, přerušuji schůzi Poslanecké sněmovny do 18.51 hodin.

 

(Schůze přerušena v 18.42 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP