(18.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Teď k těm obnovitelným zdrojům. Já tedy odmítám, abychom měli takovou tu celoplošnou odpovědnost. My jsem se o to přeli celé minulé volební období. Kdo se podívá, jak hlasovaly jednotlivé kluby v okamžiku, kdy ten proces startoval, tak my jsme byli jediní, kteří hlasovali jako jeden muž proti. Můj kolega Martin Říman varoval před důsledky, před tím, že nás to jednou bude stát desítky miliard. Tehdy se mu mnozí smáli. Dneska jsme v problému, že existuje 44 miliard ročně a my debatujeme o parametru, kolik z toho zaplatí státní rozpočet. To znamená, kolik zaplatí daňový poplatník nepřímo a kolik necháme daňovým poplatníkům přímo, ať už jsou to firmy, nebo domácnosti. My jsme podporovali ten nepřímý podíl, to znamená, že se zvyšuje podíl státního rozpočtu. Ale ten celkový objem je pořád stejný a bude dlouho stejný. Tady se zase obáváme, že může být nový problém. A zase tady bude za deset roků nějaká jiná Poslanecká sněmovna a budou říkat tehdy, když to všichni pokazili, my to teď musíme brzdit. My navrhujeme, abychom to pokud možno zabrzdili ještě teď, než to vůbec spustíme, protože ten problém je v zásadě neřešitelný a těch 44 miliard ohrožuje konkurenceschopnost našeho průmyslu a naše domácnosti platí příliš mnoho.

Nicméně abychom to dali do souvislosti, tak mně se nezdá postoj české vlády k novému klimatickému balíčku. Sice jako bychom vyhráli, že těch 27 % ještě není rozpočítáno, ale mě by zajímalo, jak se to mezi ty země bude rozpočítávat, když už se k tomu vláda hlásí. Pokud mám informaci z Evropského parlamentu, tak europoslanci z Polska konstatují a mají odhady, že pokud se to příjme, jak to Evropa navrhuje, tak to bude znamenat zdražení energií v Polsku o 120 %. Tolik jsou polské studie. Ta čísla jsem neověřoval, tak pokud někdo to číslo zpochybní, tak klidně. Jenom říkám od kolegů z europarlamentu, že tam se o tom vede živá debata, protože celý kontinent pak nebude konkurenceschopný, když přijmeme ta evropská pravidla. Já bych tady volal po větší aktivitě české vlády a větší ochraně našeho průmyslu a našich domácností. A pokud někomu připadá, že je to předčasná debata, tak není. Protože když se to v tom Bruselu schválí, tak dřív nebo později to k nám dorazí a některá z příštích Sněmoven bude stát jako u těch energetických štítků před otázkou, buď je zavedete, nebo bude Česká republika platit pokutu za každý den, kdy to nebude. To rozhodování pak není vůbec jednoduché, kterou cestu, když obě dvě jsou špatné, zvolit.

A poslední výhrada, kterou mám k tomu tisku, a není jenom k panu ministru Mládkovi, ale obecně. Já bych stál o to, když mícháme implementaci a k tomu vlastní nápady, aby v každém paragrafu bylo označeno, co je opravdu implementace, kde (nesrozumitelné) udělat musíme, a co je domácí výtvor návrhu českých legislativců, českých úředníků. Protože velmi často, a máme i tu zkušenost z minulosti, se vymlouvali na Brusel naši, kteří to tam z různých důvodů podsunuli. Nikdo neměl přesnou informaci, co je povinnou součástí, co je povinné minimum, a pak byla taková ta obecná, že za to všechno může Brusel. Velmi často za to mohla Praha, když to takhle zjednodušíme na ta hlavní města třeba v naší republice. A u tak rozsáhlého tisku mě to obzvlášť zajímá. Takže čistou transpozici nebo implementaci bychom obecně, a myslím jako Poslanecká sněmovna bez ohledu na to, jestli jsme vládní, nebo opoziční poslanci, měli požadovat (nesrozumitelné) prostě zvlášť, abychom věděli, kde už Česká republika přijala závazek, kde sice si můžeme postěžovat, že to není dobře, ale reálně nemůžeme nic změnit, než že to budeme akceptovat, a kde reálně ty změny můžeme udělat a kde má cenu vést debatu o tom, jaké parametry, jestli to zavést, jestli to nezavést a jak dál pokračovat.

Možná ta základní otázka, kterou doplním předtím ty konkrétní, proč to vlastně máme na té mimořádné schůzi jako jediný tisk v prvém čtení, a proč se tedy řádně nedokončil legislativní proces ještě na té vládní úrovni. Tomu skutečně nerozumíme. A všem, kteří budou spěchat, budu pořád připomínat: Vzpomeňte si na zákon o zadávání veřejných zakázek. Taky jsme spěchali, taky jsme to kutili ve výborech a dopadlo to pak špatně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi ODS. Nyní s faktickou poznámkou předběhne pana ministra Mládka, protože je přihlášen s přednostním právem, pan poslanec Ivan Pilný, předseda hospodářského výboru. Máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Ivan Pilný: Díky. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já nebudu rozšiřovat seznam problémů, které tady byly pojmenovány. Klidně bych to tak mohl udělat. Také nebudu vyjadřovat svůj názor na řešení těchto problémů. Je jich prostě hodně. Ale to, co postrádáme, ať už se dneska dohodneme na jakémkoliv řešení, jsou data. Je zbytečné spekulovat o tom, jestli nějaké domácnosti nebudou šetřit, protože to vyjde levně, protože prostě nevíme, kolik jich je. Vůbec nevíme, jaký dopad to bude mít na velké průmyslové podniky. Nemáme prostě ta data. Nevíme, kolik to zdraží elektřinu, dodávku elektrické energie domácnostem s vyšší spotřebou. Byl tady také požadavek, a zaznělo to tady, po státní energetické koncepci, která má být předložena do vlády. S tou to velmi souvisí. Prostě konstatuji, že nemáme k dispozici data, a velmi bych apeloval na Ministerstvo průmyslu a obchodu - také nevíme, kolik bude stát a za jak dlouho se může předělat několik milionů smluv. Velmi bych apeloval, abychom tato data, až to budeme projednávat, protože projednat se to musí někdy, abychom je měli k dispozici, aby je MPO dodalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Kučery.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já tedy budu reagovat na slova svého předřečníka pana předsedy Pilného. My skutečně ta data nemáme. Já bych tady odkázal na důvodovou zprávu a možná, že by se pan kolega Pilný na to mohl zaměřit, která se jmenuje Závěrečná zpráva o hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona. A tady čtu: Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty - ne. Nejsou žádné. Dopady na územní a samosprávné celky, obce, kraje - ne. Dopady na životní prostředí - ne. Tak toto je důvodová zpráva, kterou nám předložilo Ministerstvo průmyslu rukou ministra průmyslu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní má s přednostním právem slovo pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl reagovat na ta vystoupení, která tady byla, aby to nezapadlo, protože tady byly sděleny některé věci, které nejsou přesné, a některé jsou dokonce explicitně nepravdivé, tak bych to rád uvedl na pravou míru.

Především není pravda, že tento zákon byl projednáván stejným způsobem jako zákon o veřejných zakázkách. To se musím velmi výrazně ohradit proti tomuto, protože tento zákon prošel řádně Legislativní radou vlády, prošel jí několikrát, nebyly zkracovány žádné lhůty, byly na to speciální pracovní komise, po kterých tady volal pan předseda Stanjura. To všechno proběhlo. A ten důvod, proč to nebylo na řádné schůzi, byl, že se zapracovávaly výsledky tohoto pečlivého projednávání v těch pracovních komisích do tohoto návrhu. Zároveň taky máme ambici, a to neskrývám, aby tento zákon vstoupil v platnost 1. července příštího roku, tak aby došlo k určitému zlepšení konkurenceschopnosti pro český průmysl.

Já bych chtěl říct, že také to číslo, že bylo tisíc připomínek - ale to nejsou nevypořádané připomínky. To je tisíc připomínek v procesu vytváření toho zákona a to není nic divného u materie, která je takto komplikovaná, jako je tento zákon a související. To je tak v zásadě vždycky. Kromě toho to bohužel bylo rozšířeno činností Energetického regulačního úřadu, který z nějakých důvodů se cítil být zhrzený, že není spolupředkladatelem, ale tak je to prosím správně. Já bych z tohoto místa chtěl říct, že naprosto plně respektuji nezávislost Energetického regulačního úřadu, který je za to zodpovědný, nemá mu do toho vstupovat ministerstvo. Na straně druhé takto zákon garance zamýšlel. Tento úřad si sám sobě nemá psát paragrafy, podle kterých bude regulovat. Bylo by to jako policista, který by si psal sám sobě paragrafy, jak má vyšetřovat. Proto je to oddělené. Zákonodárnou iniciativu má Ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační úřad je připomínkovým místem, jehož všechny námitky byly pečlivě vypořádávány. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP