(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k návrhu zákona. Nedělám to úplně často, když to není přímo můj obor, ale tentokrát tak učinit musím, protože už delší dobu připravuji interpelaci ve věci působení vlády u společnosti Net4Gas a její nečinnosti u jejího snížení základního jmění.

Tato distribuční společnost, protože zákon se toho týká, snížila základní jmění a vyvezla z České republiky částku prostředků, které vybrala od občanů České republiky za cenu energie v hodnotách desítek miliard korun. Já považuji její neinvestování ve třetím programovacím období, a tedy cenu energie dodávanou a neproinvestování těch částek do plynové soustavy za věc, která poškodila vážně občany České republiky, kteří si to museli zaplatit, a nakonec ty prostředky byly vyvezeny z České republiky při snížení základního jmění této společnosti. Jde o soukromou společnost, nemůžeme tak nic jiného učinit, ale vláda, která má v té společnosti svého zástupce, ničeho nečinila. Mrzí mě to, hovořil jsem o tom s několika ministry a považuji tedy tento krok za velmi nebezpečný do budoucna, a proto se delší dobu zabývám tím, co se stalo.

Tento zákon se týká pěti milionů domácností. Upravuje jak výrobce, nebo upravuje fungování výrobců elektřiny včetně těch, kteří se zabývají obnovitelnými zdroji. Upravuje postavení výrobců tepla, funkci distributorů a jejich práci uvnitř toho trhu, přepravce, jako je Net4Gas a ČEZ, samozřejmě operátory a obchodníky. Přitom obrat regulovaného trhu činí cca dvě miliardy korun, ale po těch nechvalně známých věcech, které se tady odehrály zejména za vlády Miroslava Topolánka a působení Martina Bursíka, jsme v situaci, kdy na ty dvě miliardy korun regulovaného trhu vynakládáme na podporu 44 miliard, respektive 45 miliard korun. Považuji tedy ten zákon za dost zásadní na to, abychom se jím vážně zabývali.

Zvažuji, nebo zvažoval jsem to, že bychom vrátili návrh zákona vládě k přepracování, ale to by se nám stalo, že o něm nebudeme diskutovat. Já to nebudu navrhovat a budu trvat na tom, abychom o tom návrhu zákona diskutovali, abychom se vyjádřili k jednotlivým věcem, které tam jsou, protože jde o to, že nová konstrukce regulovaných služeb, cen a typů smluv, tak jak je uvedeno v § 2, 19a, 50, v podstatě vyvolá změnu asi u pěti milionů smluv, které nemají žádný důvod, pouze vyvolají chaos na trhu.

Poplatek na Energetický regulační úřad a jeho změna přináší zhoršení stávajícího vyhovujícího stavu pro všechny účastníky trhu. Regulační období - je pevně stanovená regulační perioda zákonem, kterou nechtějí ani regulované subjekty. To znamená, to, co je tam upraveno, v podstatě nemá žádný smysl. Obsahuje nedostatečné sankce ve vztahu k nařízení a integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Je problematické, co je obsaženo v zákoně, když zastropování, které se podařilo dosáhnout alespoň pro rok 2014, najednou nemá platit a nevíme, kam by se vyšplhala cena energie z obnovitelných zdrojů, kdyby to zastropování nebylo, protože hodnota státní dotace se alespoň nyní snižovala nebo alespoň se neudržovala, nemohla se zvyšovat. To je podle mého soudu docela zásadní věc. Týká se dokonce i našich závazků vůči Evropské komisi a notifikačnímu rozhodnutí o tzv. překompenzaci veřejné podpory, což je především v zájmu účastníků energetického trhu. Tady vidím další věci, které je potřeba řešit.

Myslím, že je potřeba uvést, že problematické je zřízení i Rady Energetického regulačního úřadu. Teď nebudu říkat výhrady, které může mít regulační úřad sám, ale řeknu výhrady, které by měla mít tato Sněmovna. Já jsem zákon o služebním poměru tady nepodporoval. Vy jste se rozhodli, že dokonce přehlasujete i veto prezidenta k tomuto zákonu. Za to, že 1. ledna začne platit tento zákon, zrušíte to, co je v tom zákoně řešeno. Já si připadám, že levá ruka neví, co dělá pravá. Tak se na vládě jednou dohodněte, co tady bude platit. Jestli ten úřad chceme mít nezávislý, anebo ho chceme mít v nějakém područí. Ale pak jste tedy v tom případě nemohli do služebního zákona dát věci, které se týkaly Energetického regulačního úřadu, ale i dalších. Vy tady zřizujete orgán, který svým způsobem vyšachuje to rozhodování, správní rozhodování, které tady je a které alespoň při té činnosti, i když to nešlo zachránit, protože takové zákony tady v roce 2006 vznikly, respektive nařízení vlády podle zákona po roce 2005, a toho se tehdy Ministerstvo životního prostředí chopilo takovým způsobem, že jsme z toho měli tento více než čtyřicetimiliardový průšvih.

Prosím vás, to já považuji za riziko, které podle mého soudu nemůžete obhájit před občany této republiky. Jestli chcete tímto způsobem postupovat a vyřadit fungující úřad - dobře, ale tak to udělejte čestně s tím, že se podíváte lidem do očí, a ne touto odbočkou, která je podle mého soudu víc než nebezpečná a může nás vést k dalšímu solárnímu tunelu. A já si to nepřeju. Říkám to tady zcela jasně a srozumitelně, že něco takového nebudu v zákoně podporovat.

Já nechci, aby se to zamítlo nebo vrátilo k přepracování, já chci, aby se na tom pracovalo, protože energetická bezpečnost státu je jednou ze zásadních věcí, kterou má stát pro občany řešit. A přitom musím říct, že došlo k nějakým změnám.

Nevím, k jaké poruše došlo v legislativním procesu, ale mně jste tady vyčítali při jiných návrzích, které jsem tady měl, takové věci, které podle mého soudu jsou spíše otázkou právního názoru než otázkou kvality legislativy, ale vám klidně vypadne v § 17 odstavci 2, že jste v odstavci 1 zrušili funkci předsedy Energetického regulačního úřadu. Vám vypadne důvěrná informace, ale přesto ji v jiném paragrafu necháte, například v § 20 - její definici jste zrušili. No už úplný nesmysl je v § 46, který obsahuje pravomoc Energetického regulačního úřadu v tom oslabeném postavení, aby rozhodoval za stavební úřad o tom, co to je ochranné pásmo elektrárny. Prosím vás ale, to si ze mě snad děláte legraci. Já žiju od Temelína kousíček, mám ho za zády, dívám se na chladicí věže, a vy z toho uděláte chaos! No to přece prosím vás nemůžete myslet úplně vážně!

Já jsem přesvědčen, že by bylo vhodné nikoliv vrátit k přepracování, nikoliv zamítnout. Ten zákon nutně potřebujeme. Potřeba novelizace tady evidentně existuje, ale jsem přesvědčen o tom, že by se ten návrh zákona měl přerušit, udělat k němu kvalifikovaný seminář za účasti hospodářského výboru, výboru pro životní prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, a pak teprve dokončit s nějakým datem a výhledem s prodloužením lhůty k projednání ve výborech, jak se k tomu zákonu postavíme. Protože jestli o tom chcete jednat způsobem, na který, žel, jsme si museli znovu zvyknout, že se tady nikdo nebaví s kvalifikovanými námitkami, no tak potom se můžeme dočkat jenom toho, že si tady připravíme pro nevím koho další solární tunel, tentokrát v jiných obnovitelných zdrojích. A znovu opakuji, to si opravdu nepřeju. A nepřeju si, abychom o tom zákonu diskutovali tím, že to vezmeme na vědomí, co nám vláda krásně připravila, a co je, promiňte mi, alespoň v některých částech legislativním zmetkem. A teď hovořím z té své profese, kdy si myslím, že vím, jak se píše zákon a že provázanost jednotlivých paragrafů a odstavců a jednotlivých ustanovení musí mít nějaký charakter. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP