(16.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Ale to, co vláda svým usnesením zavázala, to vláda svým usnesením také může rozvázat, na tom se snad také shodneme. Takže tam v žádném případě není nula. Kromě toho, že nemluvíte pravdu a teď účelově matete, tam prostě není nula, tam najdeme pět miliard... (Poznámka premiéra Sobotky: Je tam nula.) Tam najdeme pět miliard. Půjdeme-li do vládního účetnictví, najdeme ve vládní rozpočtové rezervě pět miliard korun. Vedle toho budeme mít vládní usnesení, že těch pět miliard je zavázáno, což vládě nijak nezakazuje stejným usnesením třeba ještě dnes večer jakoukoliv částku z těchto pěti miliard rozvázat. To víme oba.

To znamená, říkáte-li, že je tam nula, nemluvíte pravdu, pane premiére. Jakýkoliv auditor vás z této nepravdy usvědčí. Ale to se hádáme naprosto zbytečně. Jestli tam těch pět miliard je, tak prostě pan ministr financí řekl nejprve nepravdu, pak se opravil, dokonce -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane předsedo Kalousku, i pro vás platí dvě minuty ve faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pak se opravil, a mně jde o jednu jedinou věc. Proč to tedy neuděláte vládním usnesením a proč nás tady cvičíte s novelou zákona o státním rozpočtu?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Pouze se potřebuji zeptat - hlásíte se s přednostním právem? S přednostním právem, dobře, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já si myslím, že se musíme vrátit k podstatě té debaty, která se tady vede. Ta podstata debaty je o tom, jestli vláda utratila, nebo neutratila těch pět miliard korun, které se převedly do vládní rozpočtové rezervy v době, kdy jsme schvalovali zákon o státním rozpočtu. To je přece podstata této věci. A my se bavíme o tom, a to je věc, s kterou počítáme, a vedli jsme také o ní diskusi už na vládě, že skutečně ve vládní rozpočtové rezervě je z pohledu vlády nula, protože vláda už rozhodla jednou o tom, že těch pět miliard korun zaváže. To je faktická realita a vláda nepočítá s tím, že by ty finanční prostředky utratila. Čili když se vrátím k tomu, co je podstata této debaty, co zde bylo kritizováno, bylo zde kritizováno, že vláda údajně utratila pět miliard korun. Znovu musím potvrdit, že je vláda neutratila a že je nemíní utratit. Čili z pohledu vlády je ve vládní rozpočtové rezervě nula, protože se nechystá tyto finanční prostředky rozvázat, když už je svým usnesením jednou zavázala. Prostě vláda pro to nemá důvod na základě všech informací, které máme k dispozici k dnešnímu datu. Čili v té diskusi o tom, jestli vláda utratila, nebo neutratila pět miliard korun, je myslím naprosto zřejmé, že ta kritika nebyla oprávněná. Vláda pět miliard korun neutratila, jsou zavázány usnesením vlády a vláda je nepoužije v rámci možností, které by měla, to znamená, utratit ty peníze v rámci vládní rozpočtové rezervy. Ale to už je rozhodnutí, které je skutečně několik měsíců staré, několik měsíců visí usnesení vlády na webu a nebylo potřeba, abychom o tom tady dnes diskutovali, pokud by se neobjevila ta teze, že údajně tady vláda ty finanční prostředky utratila. Takže ta věc je zřejmá, neutratili jsme je, nechystáme se je utratit ani dnes večer, jak zde naznačil pan poslanec Kalousek.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane premiére. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Mně je líto, že se přeme o něco, na co máme v tuhle chvíli stejný názor. Jestli je tam pět miliard zavázaných korun, tak je vláda neutratila. Moje kritika vyplývala ryze z toho, že pan ministr financí řekl, že je tam nula. Z pohledu vlády tam může být cokoliv, pro mě je důležitá účetní informace. Podle účetní informace je tam pět miliard. Jestli si vláda k tomu přijala to či ono usnesení, je mi úplně jedno. Ve vládní rozpočtové rezervě je pět miliard. Já beru, že je vláda neutratila, ale původní informace od pana ministra byla, že je tam nula.

Pak se vracím zpět k té připomínce, kvůli které jsem tu otázku položil. Očekával jsem odpověď pět miliard, dostal jsem odpověď nula. Teď, když jsem konečně dostal odpověď pět miliard, tak říkám: Přátelé, máte tam pět miliard korun, které jste si zavázali svým usnesením, a během pěti minut z těch pěti miliard můžete rozvázat jednu miliardu na platy, aniž byste tím zatěžovali Poslaneckou sněmovnu a novelizovali státní rozpočet. Proč děláte mnohem komplikovanější mechanismus novely zákona, když to můžete udělat jedním vládním usnesením? Tak zní ta otázka.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní zodpovědně čekající pan předseda Stanjura. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se nezapojím do debaty, jestli je to nula, nebo pět miliard. Já mám jenom jednu prosbu pro nás všechny, když mluvíme o straně příjmů a výdajů. Není to první vláda, není to první Sněmovna, kdy říkáme "šetříme, protože jsme víc vybrali". To je podle mě zmatení pojmů. Šetřit můžeme na výdajové straně. A protože to myslím opravdu na všechny, tak si pamatuji z vlády některého svého kolegu, který když měl úspory, říkal: Já jsem uspořil, protože jsem prodal majetek, mám plus miliardu. To ale není úspora. To mateme sami sebe a mateme veřejnost. Úspora je na výdajové stránce. Když se lépe plní příjmy, tak máme nižší deficit. Ale to, že máme nižší deficit, ještě neznamená, že jsme lépe hospodařili. Může to znamenat, a nemusí. Vždycky musíme porovnat obě dvě stránky.

K tomu samotnému návrhu zákona. Tak 3. září jsme ho dostali. Třetího září - to už vláda vládla poměrně dlouho. V tom návrhu bylo, že Státní fond dopravní infrastruktury potřebuje dvě miliardy. Já myslím, že všichni, kteří aspoň trošku sledují dopravu, už věděli, že ta potřeba není. Ale kdybychom to řekli 3. září, tak jsme zkritizováni za to, že bráníme rozvoji dopravní infrastruktury a teď nevím, co všechno. Ale ukazuje se, že jsme měli pravdu. Takže ten pozměňující návrh, který přednesl pan poslanec Kubíček, má logiku. Bylo zbytečné je tam posílat. Jenom říkám, že toho 3. září není tak dávno, aby to vláda nevěděla už 3. září. Není to 3. března nebo 3. května, kdy se velmi těžko odhaduje, jaké bude reálné plnění jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.

Já myslím, že pro nás je to docela jednoduchý bod, pro náš klub. My jsme hlasovali proti rozpočtu na rok 2014, takže budeme hlasovat i proti tomuhle. To není k témuž materiálu, který tam je, který de facto třeba u aukce kmitočtů jenom konstatuje skutečnost a opravuje ta čísla podle skutečnosti. Ale my jsme ten rozpočet považovali a považujeme za chybný. A kolik se uspoří, nebo kolik vláda uspoří, to si řekneme, až budeme mít výsledky za celý rok, a my to budeme posuzovat na výdajové stránce, ne na příjmové stránce. Tam se samozřejmě může snížit deficit.

Takže bych prosil všechny, možná marně, když budeme mluvit o tom, že šetříme, tak do šetření nezapočítávejme zvýšené daňové výnosy. To není žádné šetření, to platí daňoví poplatníci.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní se řádně hlásí do rozpravy pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tak ještě jednou ten dotaz, který jsem chtěl položit, a nemohl jsem na základě toho, že jsem dostával různé informace. Teď, když jsme se shodli, že ve vládní rozpočtové rezervě je pět miliard korun a jsou zavázány, tedy zmrazeny vládním usnesením, vláda sama sobě dala závazek, že je neutratí, tak se vraťme k tomu, co tady věcně v tuhle chvíli schvalujeme.

Vláda potřebuje - přijala politické rozhodnutí podporované většinou této Poslanecké sněmovny, já s tím nesouhlasím, ale většina s tím souhlasí, že ještě letos potřebuje zhruba o miliardu více na platy. Když budeme mít ve všech položkách vymeteno, nebudeme schopni nikde v rozpočtu učinit rozpočtové opatření, ty peníze takzvaně najít, jak se někdy říká, a dát je na platy vládním usnesením, pak holt nám nezbývá, než ta nejkomplikovanější a málo používaná varianta - on zákon o státním rozpočtu se nenovelizuje každý rok -, že místo rozpočtového opatření, které vláda učiní, a má to ve své kompetenci, se požádá Poslanecká sněmovna o schválení novely státního rozpočtu. Je to ten nejkomplikovanější, časově nejnáročnější i pro nás způsob, jak naplnit ten věcný cíl, že vláda chce přidat na platy miliardu. Přičemž je tady někde položka pěti miliard, kde vláda během pětiminutového vládního usnesení, aniž by potřebovala novelizovat návrh státního rozpočtu, tu miliardu může přesunout na příslušné platy. Jeden papír, který předloží ministr financí do vlády, a jedno hlasování vlády. Žádné první, druhé, třetí čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP