(16.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Ano, vy máte vyšší příjmy, ale neušetřili jste ani korunu, naopak utrácíte víc. Jestliže jste slíbili, že ušetříte pět miliard, a teď si dáváte do výdajů šest, tak ne že ušetříte - vy utratíte ještě o šest miliard na provozu víc, než jste tady slibovali Poslanecké sněmovně. A můžete stokrát na tu zeď ukazovat a říkat "ta černá zeď je bílá", možná že to vaše noviny napíšou, ale ta zeď bude pořád černá. Můžete pořád říkat, že tři je víc než pět, ale kdo umí číst a taky trochu počítat, tak prostě bude vědět, že tři není víc než pět.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní s přednostním právem pan ministr, po něm paní poslankyně Lorencová s faktickou poznámkou. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já navrhnu těm studentům z Brna, jestli by nevzali pana poslance Kalouska do jejich firmy, jmenuje se Demagog.

Takže se omlouvám, dal jsem vám špatnou informaci, protože já skutečně mám problémy s účetnictvím státu. To se skutečně učím, protože je úplně jiné než účetnictví normální firmy, protože stát není normální firma. (Pobavení v sále.)

Takže chci vás jenom informovat, tady mi píše pan náměstek Gregor, že těch pět miliard je skutečně zavázáno a čerpány nebudou. Takže ve VVR - vládní rozpočtové rezervě - je pět miliard, které nelze čerpat, protože je vláda zavázala. Takže nevím, jestli to stačí. Takže jsme ušetřili těch pět miliard. Podle mě jsme ušetřili 32, ale vy se v tom účetnictví lépe orientujete, pro mě je to stále skutečně jako zázrak přírody. (Hlasitější pobavení v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová, po ní s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolím si připomenout období zhruba před deseti lety, možná méně, kdy jsem navštívila Ministerstvo financí a tam jsem se dozvěděla, že poctivě jsou sice vyměřovány daně ve stovkách miliard, a když jsem se zeptala, kolik bylo vybráno, tak nastalo rozpačité ticho. Možná to jsou peníze, které dneska současná vláda má k dispozici?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Lorencové. S faktickou poznámkou se ještě přihlásil pan premiér Bohuslav Sobotka. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím, že jsme před malou chvílí mohli vidět typickou metodu, kterou například pan poslanec Kalousek, ale není jediný v opozici, tady používá pro vedení rozpravy v Poslanecké sněmovně. Pan poslanec si tady vytyčil tezi, která byla od samého počátku nepravdivá, a několik minut na základě této teze kritizoval vládu, která podle něho do poslední mrtě utratila všechny finanční prostředky včetně pěti miliard korun, o které jsme při schvalování zákona o státním rozpočtu posílili vládní rozpočtovou rezervu.

Myslím si, že je namístě, jestliže se ukáže, že pan Kalousek kritizoval vládu za něco, co vláda neudělala, naopak vláda udělala přesný opak toho, co tady kritizoval pan poslanec Kalousek, jestliže se teď ukáže, že se pan Kalousek mýlil, což se před chvílí ukázalo, protože ministr financí tady potvrdil věc, která se skutečně stala, a dokonce, vážené poslankyně, vážení poslanci, to není nic tajného. Kdyby si pan poslanec Kalousek přečetl usnesení vlády, které je veřejné, které už je několik měsíců staré, kde vláda přijala jasné usnesení, že těch pět miliard korun neutratí z vládní rozpočtové rezervy - neutratí! - pět miliard korun - vláda zavázala svým usnesením, že ty finanční prostředky nepoužije. To znamená, rozhodla se před několika měsíci, že sníží schodek státního rozpočtu právě o těchto pět miliard korun.

Prostě nebyl žádný důvod, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, abyste tady vládu kritizoval. Stačilo, kdybyste si jako odpovědný poslanec přečetl usnesení vlády - v té rozpočtové oblasti jich zase není tolik - kdybyste si přečetl usnesení vlády a seznámil se s tím, jakým způsobem vláda zasahovala do zákona o státním rozpočtu během letošního roku, tam byste velmi jednoduše zjistil, že vláda těch pět miliard korun zavázala. Neutratila je. Ty finanční prostředky tady zůstaly a bude o ně nižší deficit státního rozpočtu.

Vím, že ten čas tady samozřejmě utíká -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane premiére, dvě minuty pro faktickou poznámku vypršely.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Ano, děkuji. Já budu respektovat to, že uplynul tento limit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Do rozpravy se hlásí pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já rozumím vašemu rozhořčení, pane premiére, pravděpodobně proto, že jste tu diskusi nesledoval od začátku. Kdybych se mýlil, kdybych přišel s tvrzením, že ve vládní rozpočtové rezervě je nula, a na ni navázal tu tezi, tak byste měl plnou pravdu. Já byl bohužel uveden v omyl. Řekl jsem, že to nevím, a zeptal jsem se odpovědného ministra, kolik tam je. On říkal, že je přesvědčen, že je tam nula. A já jsem říkal: je-li to takto, pak tedy to má tyto důsledky. Pak ministr financí - nechci říct, že se probudil - dostal informaci od svého náměstka, opravil se, říká: ono to tak není, ono je tam pět miliard. Jestli je tam pět miliard, tak samozřejmě má kritika nemůže platit. Ta se odvíjela od informace pana ministra financí, že je tam nula.

Takže se vrátím k tomu, proč jsem se původně ptal. Je-li tam těch pět miliard zavázaných vládou, a nemám důvod nevěřit, pak nevidím důvod, proč tady děláme štábní zákonné cvičení, když tak jak vláda zavázala svým usnesením těchto pět miliard, tak tu jednu miliardu, o které se tady bavíme, souvztažných příjmů a výdajů může svým usnesením rozvázat. A proč tedy vláda tímto bodem vůbec zatěžuje Poslaneckou sněmovnu, když ty prostředky má k dispozici a stačilo by Poslaneckou sněmovnu pouze informovat, že z těch pěti miliard tedy tu jednu miliardu utratí za ty platy. Proč volíte mnohem složitější mechanismus, tomu nerozumím a na to jsem se chtěl zeptat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní se hlásí do rozpravy pan premiér Sobotka.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem přirozeně debatu sledoval, ne že jsem ji nesledoval. Poslouchal jsem vystoupení pana poslance Kalouska, poslouchal jsem vystoupení i pana ministra financí. Já jsem tady celou dobu v Poslanecké sněmovně a poslouchám ta vystoupení, která tady jsou k jednotlivým návrhům zákonů. Čili není to tak, že bych tady nebyl, nebo že bych dokonce debatu nesledoval, a proto musím říci, že ta debata probíhala trošku jinak, než nám to tady popsal pan poslanec Kalousek.

On sem prostě přišel s tezí, že vláda utratila celou vládní rozpočtovou rezervu. S tou tezí sem přišel do Poslanecké sněmovny a nenamáhal se dostatečně připravit na tuto diskusi (projevy nesouhlasu a bouchaní do lavic napravo), prostě proto, že vláda skutečně těch pět miliard korun zavázala a ty finanční prostředky neutratila. Ty finanční prostředky jsou zavázány na základě veřejného usnesení vlády, je to součástí materiálů, které jsou veřejně publikovány, dají se dohledat na webu vlády. Tudíž tyto finanční prostředky byly dány stranou, tak aby nebyly zapojeny do výdajů státního rozpočtu, aby se o tyto výdaje státního rozpočtu snížil vládní deficit. A jestliže vláda tyto peníze zavázala, tak už s nimi nepočítá ve vládní rozpočtové rezervě. A nepočítáme s tím, že bychom je v letošním roce jakýmkoliv způsobem používali. Ano, platí tato informace, to znamená, že vláda v tuto chvíli nepočítá s tím, že by dále používala vládní rozpočtovou rezervu, a těch pět miliard korun jsme zavázali a nebudeme je v letošním roce utrácet.

Takže by bylo dobře, kdyby nejprve tedy pan poslanec Kalousek si tyto věci ověřil, a teprve pak vystoupil na půdě Poslanecké sněmovny s drtivou kritikou toho, jak vláda utratila i těch pět miliard korun, a že se vsadil s panem poslancem Brabcem, a že tedy vyhrál, že jsme na ty peníze sáhli, a že jsme tedy udělali něco, co je v rozporu s tím, co jsme říkali, když jsme projednávali zákon o státním rozpočtu tady v Poslanecké sněmovně. My jsme přece tady projednávali zákon o státním rozpočtu, ty peníze jsme stáhli do vládní rozpočtové rezervy. Opozice tehdy říkala, že je chceme utratit, a my jsme se ve vládní koalici dohodli a rozhodli, že ty peníze neutratíme, a jsou zavázány a o ty se sníží deficit státního rozpočtu, tak jak o tom tady hovořil ministr financí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane premiére. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, pane premiére, ale nemáte pravdu. A je to velmi jednoduché, prostě prokáže to steno. Já vám nechám přinést steno, oba dva budeme mít stejné a jeden z nás se omluví, protože nepředpokládám, že byste teď nemluvil pravdu z nevědomosti.

Já jsem se zeptal, jaká částka je na vládní rozpočtové rezervě, a pan ministr řekl nula. Je-li tam pět miliard zavázaných prostředků, tak tam nemůže být nula. To, že je něco zavázáno, neznamená, že je tam nula. Do té míry oba dva státnímu účetnictví rozumíme. Je tam tedy pět miliard, které vláda zavázala svým usnesením. A protože ministr financí má kompetenci do padesáti milionů, ty peníze jsou zavázány, tak kdyby chtěl někomu pan ministr ze své vůli poslat třicet milionů, tak nemůže, protože ty prostředky jsou zavázány. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP