(16.20 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin dle návrhu pana předkladatele. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 4, přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 88, proti 20, návrh byl přijat.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Dalším bodem našeho dnešního jednání je bod

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona
č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013,
ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
/sněmovní tisk 293/ - druhé čtení

I tento návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, o důvodech, proč je nezbytné novelizovat zákon o státním rozpočtu na letošní rok tak, aby reflektoval současnou situaci a co nejvěrohodněji odrážel očekávané skutečnosti, jsem vás již informoval v rámci prvního čtení. Teď bych jen rád upozornil, že před měsícem očekávané skutečnosti se znovu změnily. Budete o tom informováni pozměňovacím návrhem k tomuto zákonu v podrobné rozpravě, také navrhnu zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 293/1. Nyní prosím pana zpravodaje rozpočtového výboru, pana poslance Václava Votavu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z jeho 14. schůze konané dne 8. října 2014 k návrhu zákona a tisku, který právě projednáváme.

Po úvodních slovech rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb., sněmovní tisk 293, schválila bez připomínek; za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem tímto také učinil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, končím a... Pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Mám pouze prosbu s dotazem na pana ministra, pokud, asi nebude schopen říci číslo z hlavy okamžitě, tak zda by nás o tom mohl informovat před třetím čtením, jaký je aktuální stav položky vládní rozpočtová rezerva, kapitola Všeobecná pokladní správa. Jaký je teď aktuální stav. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova před podrobnou rozpravou. Není zájem. Otevírám tedy podrobnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Roman Kubíček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je uložen v systému pod číslem sněmovního dokumentu 1487. Jedná se o zpřesňující podmínky predikce naplňování státního rozpočtu. Reflektuje změny oproti prognózám ze dne předložení návrhu a co nejvěrohodněji odráží očekávané skutečnosti. Součástí tohoto pozměňovacího návrhu je přehledná tabulka, která veškeré změny popisuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kubíčkovi. Dále se do podrobné rozpravy hlásí pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já navrhuji v rámci podrobné rozpravy zkrátit lhůtu mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

A odpověď panu poslanci Kalouskovi. Pokud se nepletu, ale ověřím to, je stav rozpočtové rezervy nula.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Dále se do podrobné rozpravy hlásí s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Je-li tomu opravdu tak, že v položce vládní rozpočtová rezerva je nula, pak mi nezbývá nic jiného, než vám připomenout naši diskusi o rozpočtu na rok 2014, kdy tu ministr financí hřímal, jak chce snížit provozní výdaje a jak to prosadí tím, že minimálně pět miliard přesune do vládní rozpočtové rezervy. A já jsem si tenkrát dovolil oponovat a říkal vám: Kolegové, jestli to myslíte vážně, tak pro to zřiďte speciální položku, o které bude rozhodovat Sněmovna, protože jakmile to necháte ve vládní rozpočtové rezervě, tak to ta vláda utratí. Já nevím, jak to je, ale jestli je tam nula, tak se to stalo. Tak to vláda utratila. Jinými slovy, dovoluji si říci, že vláda klamala. Ti, kteří nám tenkrát říkali, že to je od nás fakt ošklivé, že vládě nechceme věřit, že pět miliard chce ušetřit, tak aspoň víte, že jsme měli pravdu. A u pana ministra Brabce si vyberu svoji výhru, protože ten se mi tenkrát smál a říkal "my těch pět miliard opravdu chceme ušetřit", a myslím, si, že jsme se vsadili.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dále s přednostním právem pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Já fakt nevím, o čem pan Kalousek mluví. Státní rozpočet - zákon byl deficit 112 a my jsme řekli ano, že to dáme do rozpočtové rezervy. O tom vláda rozhodla, dali jsme to, protože já jsem chtěl, abychom měli menší deficit než 112. A my ho budeme mít. My budeme někde kolem 80 miliard, takže ušetříme nejenom pět, ale 32. A dnes, ke konci října, máme o 2,1 miliardy menší deficit než minulý rok, minulý rok jsme skončili někde na 80,3, takže já skutečně nechápu, o čem je debata. Cíl byl mít menší deficit než 112 a ten jsme bohatě přeplnili, i když jsme pustili spotřebu, a lidi věří a dělají spotřebu. Proto máme i větší DPH, tak nechápu tu debatu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní pan poslanec Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Mluvíme o tom, pane ministře, jak rozumíme - nejen ve státním rozpočtu, ale v domácnosti a ve firmě - jak všichni rozumíme slovu šetřit provozní výdaje. Šetřit provozní výdaje, tomu rozumíme tak, že se jich utratí méně, a ne že více. My se tu společně napříč politickým spektrem radujeme, že přece jen ekonomický růst navrátil se do eurozóny i do České republiky, není to zásluha naší vlády, není to ani zásluha vaší vlády, a náš státní rozpočet díky tomu má vyšší příjmy, než se dalo čekat. Proto bude také nižší deficit. Ale vy neutratíte méně, jak jste slibovali tady při projednávání státního rozpočtu.

Já jsem tu otázku položil z jiného důvodu. Já jsem se domníval, že pět miliard, které jste tu svatosvatě sliboval a Brabec se o ně sázel, a vaši kolegové se na mě zlobili, když jsem říkal, že vám nevěřím, protože jak se objeví ve vládní rezervě, tak je prostě vláda utratí, tím jsem si byl naprosto jist. Já jsem si myslel do této chvíle, protože informace nemám, že jste to zatím neudělali, že tam pět miliard máte, a chtěl jsem říci: no tak když už za každou cenu jste přidali státním úředníkům, tak jim to dejte z vládní rezervy. Ale vy už jste ji rozfrcali. To znamená, vám nezbývá už nic jiného než příjmy, které máte navíc a které by měly být použity ke snížení deficitu, promítnete do těch výdajů, protože jste utratili i to, co jste slibovali, že ušetříte. Vy už máte prázdno a teď už jedete jenom na ten ekonomický vývoj, za který nemůžete, který já vám sice přeji, ale rozhodně tomu neříkejme šetření.***
Přihlásit/registrovat se do ISP