(16.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A já si nepletu země. Jenom jsem vycházel z důvodové zprávy. Je to materiál vlády i Ministerstva financí, který říká, že toto opatření je předstupeň k tomu, abychom mohli zavést chorvatský model buď od 1. ledna 2016, nebo 2017. Já jsem netvrdil, že tohle je z Chorvatska. Ale je to ve vaší důvodové zprávě. Zase to není názor opozice, je to vládní materiál, který máme ve sněmovním tisku 291. A nijak jsem to nezpochybnil. Nemusíme se přít, jestli je to Slovensko. Jenom říkám, že tam píšete, že to je příprava pro další opatření, ke kterému se inspirujete v Chorvatsku. Myslím, že se tím netajíte. Jenom jsem řekl všeobecně známý fakt. Možná jsem ho nemusel v rozpravě opakovat, ale zase to není názor opozice.

Takže bych se vrátil k dotazu, co říkal můj kolega Miroslav Kalousek. Bude 370 tisíc hlášení měsíčně. A já se ptám, jak reálně se s nimi bude pracovat, když to de facto chceme on-line. (Připomínka z pléna.) Není to poslední poznámka.

Pan ministr říká, že všichni poctiví podnikatelé to vítají a nepoctiví jsou proti. Před chvilkou říkal pan předseda rozpočtového výboru, že si osvojil návrh, který je podobný návrhu občanských demokratů, který napsala Hospodářská komora. Já jsem předpokládal a věřím tomu a jsem si jist, že členy Hospodářské komory jsou poctiví podnikatelé, kteří chtějí bojovat s daňovými úniky, protože ten, kdo neplatí daně, je samozřejmě nekalá konkurence. To je bezesporu. Myslím, že tady není nikdo, kdo by hájil ty, kteří neplatí daně a přitom je platit mají. Na tom se podle mě shodujeme bez ohledu na to, jestli sedíme vlevo, vpravo nebo ve vládních, či opozičních lavicích. A právě ti přišli s návrhem, který modifikuje, ne neguje, návrh vlády, který říká: ponechme kvartální, nechme tam nějaký limit, ať se to těch nejmenších vůbec netýká. Já bych o tom nemluvil. Mluvil o tom pan předseda rozpočtového výboru. Je to návrh Hospodářské komory a já si nedovolím, nechci a nebudu je označovat, že to jsou zástupci nepoctivých podnikatelů. Myslím, že opak je pravdou. A tady vidíte černé na bílém, že to tak není, že zástupci poctivých podnikatelů říkají ano, tímto směrem pojďme. A to nezpochybňuje ani opozice, jenom tady navrhujeme nějaké parametrické změny. Opravdu si myslíte, že jsou navrženy proto, aby ti nepoctiví měli konkurenční výhodu vůči poctivým? Já si to tedy nemyslím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní s přednostním právem pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Já jsem myslel, že pravičáci vědí, co je chyba. Myslel jsem, že navyšovat daně pro pravičáky je chyba. Pokud byste předtím řídili finanční a celní správu řádně, pokud byste možná historicky zdanili i hazard, tak možná DPH nebylo třeba navyšovat. Nižší sazba DPH je správně. Sazba DPH je u nás jedna z nejvyšších v Evropě. My určitě, pokud to rozpočet dovolí, protože chceme mít perspektivně vyrovnaný rozpočet, máme představu, když zavedeme tato opatření, že bychom se chtěli znovu vrátit na sníženou sazbu DPH 10 % - tu, kterou naše pravice navýšila. Snad už jsem to vysvětlil, že by bylo dobře snížit daně. Nejdřív vybrat, potom snížit.

Akorát bych znovu chtěl informovat, že Chorvatsko je on-line a výkaz DPH není on-line. Výkaz DPH podle mého názoru, jak jsem se ptal ve firmách, nebude stát firmy de facto skoro nic. Dobrá účetní se do toho zacvičí, má na to rok a firma to zvládne bez nákladů. A software, který de facto okopčíme, protože ho zavedli jinde, odhadujeme, že nás vyjde řádově asi na 250 milionů korun. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Fischerová. Prosím, paní poslankyně. - Pardon, pan ministr ještě jednu větu, pokud mu to paní poslankyně umožní.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Omlouvám se. Ještě jsem zapomněl panu Kalouskovi odpovědět na měsíční a kvartální DPH. Ano, o tom jsme dlouho diskutovali i s Hospodářskou komorou. Pochopili na základě praxe, že kvartál je dlouhé období na to, když někdo dělá karusely a založí firmu a je schopen ji za měsíc, dva, tři zlikvidovat. Zkušenosti jsou takové, že tři měsíce pro daňové podvody jsou dlouhé období. Tam jde o čas.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi, byť to byly minimálně věty čtyři. Nyní paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Já velice děkuji za slovo. Budu opravdu stručná. Vážené kolegyně, kolegové, obrátím se na pana ministr Babiše, protože jsem poslouchala pozorně celou rozpravu a mluvilo se hlavně o karuselech, ale mluvilo se zde také o samosprávách. Náš pan předseda Zbyněk Stanjura o tom mluvil. Protože jsem neustále v kontaktu se starostkami, starosty malých obcí, měst, tak mi říkali, že některá města si musí pořizovat právě na DPH, na vyúčtování, další outsourcingové služby, čili ještě vnější služby. A každá změna DPH má velký vliv nejenom na podniky a malé firmy a na ty, které to nic nestojí, jak zde bylo řečeno, kontrolní vyúčtování, ale jsou zde i obce. Na ty prosím nezapomínat, vážený pane ministře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Chci poděkovat za odpověď. Ta je srozumitelná, bohužel vychází z toho, že podvodník zůstane nehybný a nebude na to reagovat. Pokud je to opravdu tak, jak pan ministr odpověděl, nemám důvod mu nevěřit, tak si troufnu říct, že opatření je zcela neúčinné. Dnes prostě ten neurologický bod v karuselovém řetězci ví, že má nějaký čtvrtletní prostor, samozřejmě nespadl z nebe, existuje, bohužel má nějakou svoji ekonomickou historii, dneska je to mnohem sofistikovanější, než to bylo v 90. letech. Pravidelně platí, chová se řádně, a pak v jednom období tu ránu udělá. Teď ji udělá v období jednoho kvartálu, nebude pro něj sebemenší problém udělat ji v prostoru jednoho měsíce. To znamená, že ti poctiví z toho snadno utečou, ti nepoctiví budou zatíženi víc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý večer. Chtěl bych se touto formou přihlásit k písemnému pozměňovacímu návrhu, který je v informačním systému uveden pod č. 1533. Jedná se o technickou úpravu § 101f, kdy kontrolní hlášení je v návrhu definováno délkou pět dní. Změna je pět pracovních dnů. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Raisovi. Dalším řádně přihlášeným je paní poslankyně Radka Maxová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové, pane předsedo. Chtěla bych se touto formou přihlásit k pozměňovacímu návrhu 1548, který obsahuje pozměňovací návrh, aby umožnil zařadit do snížené sazby DPH i potraviny s léčebným účinkem. Jsou to potraviny pro zvláštní lékařské účely a potraviny bez fenylalaninu. Důvodová zpráva je přiložena k pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Maxové. Nyní s přednostním právem pan předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Já se zde přihlašuji k pozměňovacím návrhům, které jsem podrobně vysvětlil v obecné rozpravě a z nichž jeden dává šanci panu ministru financí, abychom společně už v pátek rozhodli o tom, že snížíme dolní sazbu DPH na jednu hodnotu, a to 10 %. Jsou to tedy pozměňovací návrhy vložené do systému pod č. 1553 a 1554.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Fialovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně pana ministra? Není zájem o závěrečná slova.

Budeme tedy hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin, jak jej přednesl pan ministr financí Andrej Babiš. Je tu žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP