(16.00 hodin)
(pokračuje Babiš)

Kdysi bylo FIPO. Někdo ho zrušil. Víme asi proč. Tak teď ta Kobra funguje. A samozřejmě výběr daní se zásadně zlepšuje. Taky posilujeme tu finanční správu. Nabereme 600 lidí, aby konečně byli v terénu, aby získali nějakou autoritu.

A co se týká těch dotazů. Tak samozřejmě tady pan Stanjura to asi trošku popletl s tím Chorvatskem. Toto není Chorvatsko. Toto je elektrický výkaz DPH, který zavedli Slováci od 1. ledna 2013. A Slováci za rok a půl vybrali o 800 mil. eur více, tj. 21,6 mld. A taky vychytali mouchy. A my tam chodíme a získáváme jejich zkušenosti. Proto budeme mít tu výhodu, že když my to budeme aplikovat, tak nebudeme mít ty ztráty toho zavedení. A tam to funguje. Já myslím, že všichni poctiví podnikatelé v Čechách, kteří platí daně, to vítají a jsou rádi, že bude konečně kontrola. A ti, kteří podvádějí, budou postižení, protože daně se přece mají platit, to všichni víme. Takže já nevím, co je na tom špatného.

A ohledně, prosím vás, těch slibů. Já jsem nikdy neslíbil vyrovnaný rozpočet 2017. To samozřejmě média vždycky fabulují. Já jsem řekl, že si přeju vyrovnaný rozpočet 2017 a že v případě, že se nám to povede, tak samozřejmě by bylo dobré snížit tu DPH, kterou nám pravice - myslel jsem, že pravice nenavyšuje daně, ale naše pravice nám navýšila z těch 10 na 15... A my teď zavádíme 10 % na léky, knihy, dětskou výživu a nějaké další drobnosti potřebné pro nemocné lidi. Je cíl, že bychom rádi tu DPH snížili. Ano, zase bychom měli dvě sazby. Není to závazek, jsou to nějaké úvahy. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Takže žádný takový slib nebyl.

My jdeme realizovat to, co je odzkoušeno. A 11. listopadu znovu budeme jednat s ministrem financí Rakouska, Slovenska, Maďarska, se šéfem finanční správy, celní správy. Fungujeme společně. Bojujeme konečně efektivně proti daňovým podvodům. Takže já myslím, že to funguje dobře. Chceme aplikovat jen to, co bylo už dávno vymyšleno. A to, že jsme dělali analýzy... Ano, dělali jsme analýzy. Ta čísla, která tady jsou. Dělali jsme pokusy. Žádné softwary není potřeba. Ti, co software mají, ho použijí, takže není to nic zásadně náročného. A já myslím, že je dost času na to, když účinnost má být 1. ledna 2016, abychom to dostatečně - a už děláme různé semináře - vysvětlili podnikatelům. Ti poctiví to určitě přivítají a budou rádi. Takže s chorvatským modelem to nemá nic společného. Chorvatský model je něco jiného. A když to bude na pořadu, tak vám to rád vysvětlím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní s přednostním právem nejprve pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Odpusťte prosím, pane ministře, je to asi moje vina, že jsem vnesl do diskuse tolik oblíbené karusely a Kobru. Nicméně ten návrh, který projednáváme, neříká nic o karuselech ani o Kobře. Já jsem chtěl jenom demonstrovat, že byť o tom můžeme mediálně mluvit, tak efektivita výběru DPH se vám zhoršuje. To je fakt. Asi tak jako oproti nám investujete méně. Prostě jestliže výběr DPH roste pomaleji, než rostou tržby, tak je evidentní, že se zhoršuje efektivita výběru. Byť nominálně, meziročně samozřejmě s vyšším výkonem ekonomiky oproti loňsku je vyšší výběr DPH. Ale pokud roste výběr DPH pomaleji, než roste růst tržeb, tak se prostě snižuje efektivita. To tak je. To není ideologický spor.

Ale já ten spor tady vést ani nechci. Já jsem položil tu zdvořilou otázku, na kterou jsem nedostal odpověď, abych o tom mohl zodpovědně hlasovat. Jestliže dnes ten výkaz jsme povinni - promiňte, že používám první osobu, nejsem podnikatel, ale kdyby tady byli malí podnikatelé, tak by řekli - jestliže jsme povinni dělat ten výkaz jednou za čtvrt roku, jakým mechanismem a v jakém objemu těch daní vybereme víc, když to budeme muset dělat jednou měsíčně? To je to, co nevím! Kdybychom to nedělali vůbec, tak bych rozuměl připomínce paní poslankyně Lorencové, že tedy aspoň jednou za měsíc a ono to možná k něčemu bude. Ale teď se to dělá jednou za čtvrt roku a já fakt nevím. Já přesně vím, co to bude znamenat pro toho drobného podnikatele. Ale fakt nevím, jaký objem, jaký přínos a především jakým mechanismem to zlepší tu efektivitu výběru daní, když to budu muset dělat jednou za měsíc. Já se přiznávám k nevědomosti, že to nevím, a chci tu prostou jednoduchou odpověď pana ministra, že díky tomu vybereme o dvě, pět, deset miliard víc, protože to bude znamenat - dvojtečka - a teď těch několik vět, které já si představit neumím. Ale pan ministr, když to navrhuje a chce tím ty podnikatele zatížit, tak si toho musí být samozřejmě vědom.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní, pardon, s faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová, po ní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, přinejmenším v tom - prostřednictvím pana předsedajícího pro pana poslance Kalouska - se vybere, a to o strašně moc peněz víc, že se budou peníze vyplácet přes účty a nikoliv cash. Já sama jsem stála v době, kdy jsem točila reportáže, ve frontě s kamerou, kde stály desítky - a když jsem to potom sledovala dál - stovky lidí, kteří dostali svoji výplatu podle minimální mzdy, a pro tu zbývající část výplaty si šli stoupnout do fronty k nějakému zapadlému okénku a tam jim pan pokladní cáloval ty peníze v hotovosti. Jenom já jsem jich za hodinu, možná dvě, viděla stovky. Tak mi řekněte, jestli není už toto důvod pro to, aby se s tím nějaký pořádek udělal. Aby se zavedl systém, který toto nedovolí!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Lorencové. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jenom aby nedošlo k nedorozumění. Už k němu došlo. Ve vší úctě k paní poslankyni Lorencové, reagovala na úplně jiný dotaz, než jsem položil, a na úplně jinou problematiku, než o které já jsem mluvil. Aby snad nedošlo k omylu, že tady padla odpověď na můj dotaz. Já bych poprosil pana ministra, jestli by mně mohl odpovědět na moji otázku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám v zásadě stejnou prosbu, ale s jinou otázkou. Já jsem se ptal, jestli těch 1,4 mld. nákladů, což je podle důvodové zprávy odhadován dopad na podnikatelský sektor ročně, když se tam uvažovala ta hodinová mzda, jestli byla s odvody, nebo bez. Protože je to buď bez 34 %, nebo včetně. A to je docela zásadní. To jsou stamilionové částky.

Nedá mi, abych nezareagoval na vystoupení pana ministra financí a zeptal se, co je vlastně špatně. On říkal - zvedli jste z 10 na 15 a to je chyba. Nechci tu polemizovat s tímto názorem, to je legitimní politický názor. A v okamžiku, kdy řekneme, že se nám to úplně nepovedlo, a navrhujeme z 15 na 10, tak je to zase chyba. Tak já už tomu nerozumím. Chybné je zvednout, anebo snížit? Vládní koalice říká, že když to navrhuje opozice, tak je chyba obojí. To je jedno, jestli zvedají, nebo snižují, vždycky je to chyba. A my to děláme vždycky dobře a je jedno, jestli jsme proti snížení, nebo podporujeme tu chybnou sazbu, kterou ta pravice zavedla. A o tom není spor. Já se chci jenom zeptat, co je tedy chyba. Rozumím té kritice, že to byla chyba z 10 na 15. Dneska leží podruhé v tomto volebním období na stole náš návrh, abychom tu chybu odstranili, napravili. Dali jsme jednu sazbu nižší, jednu sazbu sníženou, a to ve výši 10 %, a zase slyšíme, že to je chyba. Podle mě logicky nemůže platit obojí. Může platit buď jedno, nebo druhé. Ale mě spíš zajímá ten odhad nákladů, toho dopadu na podnikatelský sektor. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP