(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Předtím, než vznesu druhý dotaz, chci potvrdit slova pana kolegy Stanjury. Tohle opravdu nikdo nevnímá jako osobní rýpnutí. Máme dlouhodobou zkušenost a chápeme, že řada našich kolegů z vládně koaličních lavic mívají sice pevný jasný názor, ale osobně se s ním neztotožňují, a my pro to máme plné pochopení.

Nicméně - omlouvám se, že jsem za to zapomněl, ale já jsem chtěl doplnit ještě jeden dotaz na pana ministra. Ten první, abych připomněl, spočívá v tom, kde pan ministr vidí mechanismus onoho efektu lepšího výběru daně, když se zvýší hlášení z kvartálního na měsíční. Jaký mechanismus zvýší efektivitu výběru a vynahradí tak tu ne úplně malou administrativní zátěž pro podnikatele a v jakém objemu tu efektivitu vidí. To je první dotaz, který bych prosil, kdyby mohl zodpovědět.

Druhý dotaz se váže k oné snížené sazbě, neboť zaznamenali jsme v minulosti vyjádření pana ministra, že hodlá v roce 2016, nejpozději v roce 2017 mít opět už jenom dvě sazby, protože do té druhé snížené bude přesunuto vše, co šestá směrnice umožňuje, a také že hodlá v roce 2017 dosáhnout vyrovnaných rozpočtů. A mně teď nejsou úplně jasné ty priority, pane ministře. Kdybyste nám mohl říct - na těch dvou sazbách budete trvat i tehdy, kdyby to mělo znamenat, že nedosáhnete vyrovnaných rozpočtů, anebo nebudete trvat na dosažení vyrovnaných rozpočtů v roce 2017 i za tu cenu, že něco zůstane v první snížené sazbě? Tahle politická priorita by nás samozřejmě velmi zajímala. Co bude pro vás důležitější? Jaký slib splníte prioritněji, jestli vyrovnané rozpočty, nebo ty dvě sazby?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní do obecné rozpravy neeviduji žádnou přihlášku. S faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já nestačím žasnout nad dojemnou péčí, s níž se hlásí především kolegové z pravého spektra této Sněmovny o blaho těch, kteří obchodují s produkty, jako je nafta, jako jsou pohonné hmoty a další - líh apod., protože oni budou muset nějakou formou zavést registrační pokladny nebo nějaký systém, ve kterém budou muset přiznávat, i kdyby to bylo denně, ale ono to bude jenom jednou za měsíc, to, s čím obchodují, to znamená příjem toho, co dostanou do obchodu, a výsledek toho, co zobchodují. Ta dojemná péče mě překvapuje, nebo možná nepřekvapuje, tím spíš, že ve skutečnosti systém, který má být zaveden, i kdyby byl sebedražší, nikdy nedosáhne ani zlomek toho, o co přišli občané této země díky zákonům přijatým předchozími vládami, díky zákonům, které tady fungovaly celá dlouhá léta, a my jako řadoví daňoví poplatníci jsme platili daně, které díky těmto zákonům nešly do státní kasy, kam měly jít a kam jsme je v dobré víře platili, ale šly do kapes soukromým podnikatelům. Tento systém, který, já věřím, že se ho podaří zavést, by toto všechno měl zastavit. A obávám se, že ta dojemná péče o blaho těch, kteří s tím obchodují, má kořeny právě tady.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Ptám se, kdo další? S faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jenom krátká poznámka k předchozímu vystoupení. S potřební daň byl minulý bod, teď se bavíme o DPH. Nic, jenom upozornění. Spotřební daň, a nijak jsme to nekritizovali, že se zavádí test ekonomické stability a boj proti daňovým únikům zrovna v těch citlivých položkách, o kterých jste hovořila, byla v minulém bodě. Tady se bavíme o DPH, které je samozřejmě mnohem širší než tyhle komodity. To jenom pro upřesnění, že spotřební daň už máme za sebou.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, kde se hlásí pan ministr financí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Já navrhuji zkrátit lhůtu mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Eviduji tento návrh na zkrácení. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Kubíček, který ruší svoji přihlášku. Dále pan poslanec Holeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. - Pardon, omlouvám se panu poslanci Holečkovi. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS pan poslanec Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nejsem si úplně jist, jestli jste neměl nabídnout závěrečná slova po obecné rozpravě, nicméně já chci, abyste si všimli, jak projednáváme tak důležitý zákon. My položíme věcné dotazy v obecné rozpravě, nula odpovědí a jediná odpověď je: navrhuji zkrácení lhůty. Nic víc jsem k tomu nechtěl říct.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní s přednostním právem pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Já nejsem trénovaný, tak jsem myslel, že to řeknu v závěrečné řeči, ale odpovím panu Stanjurovi.

Za prvé. My jsme vždycky říkali, že chceme vybrat daně. Finanční správa, která je v rozkladu, která udělala z Prahy daňový ráj, a ty karusely, lihová mafie, která nám ukradla 6,7 mld., kauza Ecoll, která začala v roce 2008, nám ukradla 4,5 mld., tak nejdřív to musí někdo začít řídit, tu finanční správu a celní správu. Na karuselech byli okradeni naši občané od roku 2009 do 2013 o 70 mld. Na to jsou čísla. A když jsem nastoupil na Ministerstvo financí, tak přítel pana Kalouska Knížek říkal sám, že vidí prostor ve vybírání daní 30 mld. To se dá dohledat v médiích. A odborné studie říkají o karuselech, že tam je potenciál 2,7 % HDP, tj. asi 100 mld. Pan Kalousek říkal, jak bojoval. Nevím, jak bojoval. Já jsem zorganizovali setkání ministrů financí Německa, Rakouska, Polska, Maďarska, Chorvatska a my Češi jsme poprvé na radě Ecofinu předložili návrh, aby Brusel nám dal větší možnost rozhodovat o karuselech, protože tam jde o čas. A děláme na tom. Teď jsem pro to získal i rumunskou ministryni financí. Chystáme dopis na Komisi a už jsme jednali na úrovni ředitelů DG a já se chystám za panem komisařem Moscovicim a máme na to podporu hlavně od Rakouska, Slovenska, ale i ostatní - pan Scheuble, německý ministr financí, také přislíbil podporu.

Ta Kobra tolik skloňovaná, já jsem samozřejmě mediálně velice špatně vybaven, tak když jsem nastoupil 29. ledna večer do úřadu, tak 30. jsem jel na Slovensko, kde jsem potkal tři ministry, a jeden byl ministr financí, a tam jsem poprvé slyšel jméno Kobra. A co je to ta Kobra? Nic jiného, že předtím fungovalo FAÚ, celní finanční správa a dostali jsme konečně k tomu příslušného policajta. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP