(15.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Další konkrétní dotaz. Zajímalo by mě, jestli Ministerstvo financí je na ten systém připraveno. Nebo kdy bude. To, že se to bude posílat přes datové schránky či jinou formou, ale vždycky elektronicky v předepsaném formátu, který, opět říkám, bohužel v zákoně není. Nepochopil jsem argumentaci, že když je to v zákoně, je to chaotické, a když to budou dělat úředníci Ministerstva financí, tak to chaotické nebude. To si myslím, že je přesný opak, že nějaké stabilitě by prospělo, kdyby to bylo v zákoně. A nemuseli bychom pokaždé, když někoho něco napadne, všechny, kteří to budou platit - a jsou to statisíce subjektů, podle důvodové zprávy to bude zhruba čtvrt milionu subjektů s kvartálním plněním, asi necelých 120 tisíc subjektů s měsíčním plněním. Takže do kupy takřka 370 tisíc plátců. Přece není možné, aby to pokaždé bylo jinak.

V odhadech nákladů v dopadu pro podnikatelský sektor vůbec nejsou zohledněny náklady na nějaký software. Nebo je představa, že to bude excelovská tabulka? Nebo dokument v pdf, který se bude rozesílat a budou ho doplňovat ručně? Já si myslím že ne. Že bude potřeba, pokud se to přijme, upravit ekonomické softwary, a opět to budou další náklady. A o jejich plnění nikdo neuvažuje. Nejsou tady žádné náklady.

Pak se chci zeptat, jak to budou dělat samosprávy. Jestli i samosprávy budou posílat ta kontrolní hlášení. Podle zákona ano. A jaká to bude práce v okamžiku, když víme, kolik je v zásadě uznatelná část DPH na jednotlivých samosprávách. Myslím, že každý starosta, který ví, jak funguje rozpočet a jak funguje obec, když je plátce DPH, jak je to složité. A když si představím, že k tomu přibude navíc kontrolní hlášení, které zabere 3,24 hodiny... Mně se tomu nechce věřit. Mně ten čas připadá příliš krátký.

Ale ta základní otázka zní: Stát jednou měsíčně dostane 370 tisíc hlášení. Pravděpodobně, protože se má jednat o zjednodušené daňové doklady, to bude seznam všech faktur - s místem plnění, s protistranou, základem daně v jedné, druhé, třetí sazbě a k tomu to DPH. Tomu já rozumím. Co s tím bude daňová správa dělat? Jaké k tomu má dneska softwarové prostředky? Pokud je nemá, kolik bude náklad na jejich pořízení? A zda vůbec bude schopna to vyhodnocovat. Tady se píše de facto o on-line řešení, ale to je opravdu big brother.

Vždycky slyšíme, že se máme učit v okolních zemích. Ale tady se učíme v Chorvatsku. Většinou jsme mluvili, že se máme dívat směrem na západ od nás. Ale letmý pohled do mapy mi napovídá, že Chorvatsko není západním směrem. Ale proč ne.

Ale opravdu, k čemu ty statisíce hlášení každý měsíc budou? V jakém formátu to bude? Pravděpodobně v nějakém textovém, když to má jít datovou schránkou. Protože když to nebude v textovém, tak kdo vám zaručí, když to bude v excelovském souboru, že do něho nikdo nesáhne, že nepřepíše nějakou hodnotu. A pak budou šikanováni ti, kteří řeknou: Tady máte na řádku 30 něco špatně.

V důvodové zprávě je tomu opravdu věnována mimořádně malá pozornost. Návrh pana předsedy rozpočtového výboru, aby v zákoně bylo definováno, co obsahuje kontrolní hlášení, je rozumný. Podle našeho názoru je rozumné mít i ten limit, abychom nezatěžovali malé firmy. Ale zvažoval bych i ty samosprávy, co vlastně budou... Když si představím, jak bude vypadat kontrolní hlášení nebo kontrolní výkaz za České dráhy, když si kupuji jízdenku, dostávám zjednodušený daňový doklad. To nevím, jak bude vypadat takové hlášení. A jak se s ním vlastně bude pracovat? A DPH tam beze sporu je.

Podle mě to jsou závažné otázky a byl bych rád, kdybychom v rozpravě ve druhém čtení na ně dostali odpovědi. A ač to nebývá zvykem, tak pan předseda rozpočtového výboru to pravděpodobně vzdal. Nevidím, že by načetl pozměňovací návrh. Ale jeho návrhy - ne že bychom je podporovali ve sto procentech, ale mnohé z nich mířily dobrým směrem. Bohužel Ministerstvo financí se k tomu zachovalo: všechno, nebo nic.

A poslední dotaz zní: Když zaváděla vláda třetí sazbu DPH, hlasovala pro to většina Sněmovny. Nejprve se říkalo, že to budou tři položky. V rámci projednávání první novely DPH jsme přidali, nebo vy, kteří jste pro to hlasovali, přidali čtvrtou položku. A jestli dobře čtu pozměňující návrhy, tak je navržena minimálně pátá a šestá položka, možná jich je tam víc, přesun z první snížené sazby do druhé snížené sazby. (V sále je hluk.)

Já vím, že vás to nezajímá. Nicméně se potvrzují naše slova, že při každém otevření novely DPH bude útok na to a budou i rozumné důvody, kterými ti, kteří jsou v první snížené sazbě, budou argumentovat: My chceme být taky ve druhé snížené sazbě.

Můj dotaz zní: Pokud to projde, včetně těch pozměňovacích návrhů, kolik bude položek v druhé snížené sazbě? Jestli někdo kvantifikoval dopad, jako to bylo u léků, knih a náhradní výživy, protože tam jsme v důvodové zprávě tu kvantifikaci měli v dopadu na veřejný rozpočet, nejenom na státní rozpočet, ale i na rozpočet krajů, měst a obcí. A zda vláda náhodou nechce říct dost? Nebo tady máme skutečně pokaždé načítat, když se otevře novela, další a další položky ve druhé snížené sazbě?

A úplně poslední dotaz je, jestli platí plán Ministerstva financí, který deklarovala někde v médiích paní náměstkyně, která to má na starosti, že ta druhá snížená sazba je v zásadě přechodné opatření a že bude platit rok nebo dva a že tak po roce 2016 by se vlastně mohla zrušit. Pokud ano, tak proč se trápíme? Proč? Když ten zákon ještě neplatí, a už zase měníme, co patří do které sazby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. (K mikrofonu se chystá pan poslanec Kalousek.) Pardon. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj pan poslanec Votava, po něm s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já musím reagovat na svého kolegu z rozpočtového výboru pana předsedu Stanjuru.

Kdyby on byl na rozpočtovém výboru... (Pan poslanec se z pravé strany sálu ohrazuje, ale není slyšet, co říká.) Prosím, já vám to nevyčítám, já to jenom konstatuji! (Řečník zvýšil hlas.) Opravdu to jenom konstatuji. Tak byste věděl, jak to s tím pozměňovacím návrhem, o kterém jste tady hovořil a dával ho do souvislosti se mnou, tak byste věděl, jak se to s tímto pozměňovacím návrhem mělo.

Já jsem si pouze osvojil pozměňovací návrh Hospodářské komory. To není nic špatného. Hospodářská komora za mnou přišla. Určitě i vy sám, prostřednictvím pana předsedajícího, jste si někdy nějaký pozměňovací návrh profesní organizace, profesní komory osvojil. Já jsem jim také jasně řekl, že pokud stanovisko k tomu pozměňovacímu návrhu bude ze strany Ministerstva financí zamítavé, že já budu postupovat v souladu se zamítavým stanoviskem. To se také tak stalo. Prostě ten pozměňovací návrh byl podán proto, aby se o něm diskutovalo. Osvojil jsem si ho v rozpočtovém výboru, aby bylo známo stanovisko Ministerstva financí. Bylo zamítavé. Takže nakonec tento pozměňovací návrh neprošel. Neprošel proto, protože nezapadal do koncepce Ministerstva financí. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chci říct, že jsem nekritizoval pana předsedu rozpočtového výboru. Tak se nemusí hájit. Já jsem ho v zásadě pochválil. Nevidím žádný problém v tom, že jste si osvojil pozměňující návrh Hospodářské komory, pane předsedo prostřednictvím pana místopředsedy. Nicméně já bych chtěl říct z vlastní zkušenosti, že když si osvojím některý návrh, o kterém si myslím, že je rozumný, tak za ním stojím. Ale nic proti. Já jsem mluvil o tom obsahu. Nebyl to žádný útok na vás nebo na vaše názory, tak se podle mě nemusíte bránit.

Ale konkrétní dotazy k tomu zazněly. Argumentace, která byla proti, mi přišla poměrně slabá vůči návrhům, protože v zásadě každý návrh byl odmítnut slovy, když to trošku parafrázuji: Kdo podává takový pozměňující návrh, je proti boji s daňovou kriminalitou. A já si myslím, že to tak není, že se to nedá tak jednoduše odmítnout, že buď podpořím vládní návrh a bojuji s daňovou kriminalitou, a každý další návrh nabourává koncepci a jde proti. A to byly poměrně závažné věci, že třeba ti kvartální plátci tvoří značnou část, a když slyším značnou část, tak si myslím, že je to většina daňové kriminality, tak mě jenom zajímá, jestli to máme na základě pocitů, nebo nějakých faktů. A pokud na základě faktů, tak bych byl rád, kdybychom ta fakta slyšeli i my ostatní. Na tom není nic špatného.

Já vám v žádném případě nevyčítám, že jste si to osvojil nebo že si na tom netrváte. Omlouvám se, jestli jste to pochopil jako útok na vás, a že máte potřebu se bránit, tak to vůbec nebylo myšleno. Je to samozřejmě takový levný faul: kdybyste byl na rozpočtovém výboru, mohl byste to vědět. (Námitky zpravodaje mimo mikrofon.)

Já vím, že jste se omluvil. Ale ten faul zazněl. Musíme ale taky říct, kdy ten rozpočtový výbor byl. V průběhu Poslanecké sněmovny. Já jsem bohužel měl jiné povinnosti. Bylo to 29. října, což je vlastně minulý týden. Je třeba to říct celé.

Myslím, že na mém názoru, že ten pozměňovací návrh byl rozumný, by nezměnila nic ani moje účast nebo moje neúčast na rozpočtovém výboru. Bohužel, kdyby to bylo v rozpočtovém týdnu, tak jsem se pravděpodobně zúčastnil, jako se snažím vždycky. Někdy se občas omluvím, protože zrovna příští týden máme velký problém, kdy volební výbor koliduje s rozpočtovým výborem, a já jsem členem obou. Buď budu přebíhat (upozornění na čas), ale v jisté fázi nebudu na tom prvním anebo na tom druhém.

Děkuji za upozornění, pane místopředsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP