(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisky 291/1 a 291/2. Prosím nyní pana zpravodaje rozpočtového výboru, pana poslance Václava Votavu, o zprávu rozpočtového výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Pěkné odpoledne dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z jeho 14. schůze konané dne 23. října ve věci sněmovního tisku a návrhu zákona, který právě projednáváme.

Po úvodních slovech náměstkyně ministra financí a zpravodaje za prvé rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 291, schválila ve znění pozměňovacích návrhů. Ty pozměňovací návrhy nebudu číst. Jsou uvedeny v usnesení, které jistě všichni máte k dispozici. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Radka Maxová. Pardon. Dal jsem přednost krásné dámě, ale je tu pán s přednostním právem. Prosím pana předsedu Občanské demokratické strany. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, když jsme tady na konci září projednávali vládní návrh velmi komplexních změn v daních z příjmů, upozorňovali jsme na to, že jde o poměrně velkou změnu celého systému daní a že to nemá žádnou jasnou koncepci a žádný jasný cíl. A tady zase máme znovu otevřenou daň z přidané hodnoty a ten návrh, který tady leží, je dalším jasným důkazem toho, že vláda žádnou koncepci nemá. Lidé očekávají od daňového systému především stabilitu, srozumitelnost, přehlednost, a my tady místo toho na základě vládního návrhu připravujeme už šestou změnu daňových zákonů v tomto volebním období.

Tady máme na stole další novelu, která připravuje půdu pro opatření, které zkomplikuje život drobným podnikatelům a živnostníkům ještě více, a to je zavedení registračních pokladen, a vláda si pro to tady připravuje půdu tím, že zavede kontrolní hlášení. To znamená, že více než 250 tisíc plátců DPH bude muset začít každý měsíc podávat finančnímu úřadu kontrolní hlášení. A to znamená další papírování, další kontrola, další nedůvěra vůči občanům. Co to znamená v praxi. V praxi to znamená, že čtvrt milionu plátců DPH, kteří podávají výkazy čtvrtletně, tak budou nyní každý měsíc posílat hlášení o tržbách. To se týká malých firem, jako je třeba obchod s potravinami, restaurace, samostatný architekt, veterinární ordinace, instalatérská firma. Ti všichni teď budou každý měsíc trávit tři a půl hodiny, to je odhad podle vládního materiálu, tím, že budou psát další zbytečné měsíční hlášení. Navíc se tímto způsobem podnikatelům zase zvyšují náklady, zase na ně něco ukládá stát. Opět podle odhadů vlády to bude činit zhruba 1,4 miliardy korun ročně, které zaplatí podnikatelé. A samozřejmě pokud dojde k tomu dalšímu kroku, což je zavedení registračních pokladen, tak to bude znamenat náklady další.

Já jsem na tiskové konferenci v této souvislosti připomenul slova bolševického revolucionáře Nikolaje Bucharina, který říkal, že socialismus, to je především evidence. Tak tady nám levicová vláda velmi dobře ukazuje, k čemu směřuje, protože toto je další evidence a evidence naprosto zbytečná.

Nicméně my občanští demokraté, jak je naším zvykem, jsme se snažili přistoupit k tomuto vládnímu návrhu konstruktivně, a když už je otevřen tento zákon, tak přicházíme s dvěma pozměňovacími návrhy. Ten první pozměňovací návrh, já se potom k němu přihlásím v podrobné rozpravě, je to sněmovní dokument s číslem 1553, navrhuje snížení dolní sazby daně z přidané hodnoty na 10 %, tedy odstranění toho, co tady nedávno vládní koalice zavedla, třetí sazbu DPH. My chceme, aby ta nižší sazba DPH byla na úrovni 10 %, protože tři sazby DPH jsou komplikací pro systém. Přiznal to i pan ministr financí. Vláda oznamuje, že do dvou tří let chce zavést opět jenom dvě sazby. My nabízíme v době ekonomicky výhodných podmínek toto řešení hned a chceme, abychom měli jen dvě sazby a ta spodní byla na hranici 10 %.

Ten druhý pozměňovací návrh je do systému vložen pod číslem 1554 a v tom upravujeme povinnost měsíčního kontrolního hlášení pouze pro plátce, kteří mají obrat přesahující jeden milion korun měsíčně. Tímto návrhem chceme chránit drobné živnostníky, malé a střední podnikatele, kteří tohoto obratu nedosahují, a chceme jim nadále ponechat povinnost, aby to hlášení podávali pouze - v uvozovkách - jednou za čtvrt roku. Není podle nás žádný důvod pro to, abychom je zatěžovali novou byrokracií a ztěžovali jim jejich podnikání.

Dámy a pánové, já věřím, že naše pozměňovací návrhy pečlivě zvážíte a že se k nim mnozí z vás připojí, protože když to uděláme, tak snížíme byrokracii pro živnostníky, drobné podnikatele, firmy a samozřejmě také zpřehledníme a zjednodušíme daňový systém pro všechny občany České republiky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Fialovi. Další s přednostním právem přihlášen předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem tu v minulém období předložil a prosadil některé v té době velmi kontroverzní věci týkající se zvýšení efektivity výběru daně z přidané hodnoty. Připomenu jenom ty nejdiskutovanější z nich. Otázka vzájemného ručení nebo otázka seznamu neplatičů. Nebylo to nic, co by mě naplňovalo štěstím, nicméně předkládal jsem to s pevnou vírou, že toto zvýšení odpovědnosti těch, kteří mezi sebou obchodují, že si budou také dávat pozor, s kým obchodují, jestli je to seriózní partner, že přispěje nejenom k vyšší efektivitě výběru daní z DPH, ale že i je samotné ochrání před problémy, které plynou ze sekundární platební neschopnosti. Nakonec se to podařilo prosadit. Je potřeba poděkovat, že i se souhlasem tehdejší opozice, a jakkoliv ta ustanovení nějakým způsobem zatížila, ne tak dramaticky jako to, co se navrhuje teď, ale přesto nějakým způsobem zatížila daňové plátce, tak bylo možné vysledovat z výběru DPH v poměru s růstem tržeb, že skutečně se zvýšila díky těmto opatřením efektivita výběru DPH.

Já tady ale v tomto případě se chci zdvořile zeptat pana ministra, kde on vidí ten efekt zvýšení výběru DPH, pokud výrazným způsobem zintenzivníme povinnost výkazu místo čtvrtletně měsíčně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP