(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 20. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Tuto schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 47 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů dne 29. října.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, a platí samozřejmě karty z 19. schůze, jakkoliv vlastně žádné nebyly. Co se týká omluv, tak ty jsou samozřejmě také shodné s omluvami z 19. schůze, navíc se ještě omlouvá pan poslanec Běhounek.

 

Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze a já navrhuji, aby to byli paní poslankyně Černochová a pan poslanec Čihák. Zeptám se, zda je jiný návrh. Není tomu tak. Takže budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby ověřovateli této schůze byli paní poslankyně Černochová a pan poslanec Čihák, ať prosím stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 1, přihlášeno je 139, pro 131, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ověřovateli 20. schůze zvolili paní poslankyni Černochovou a pana poslance Čiháka.

 

O omluvách jsem již mluvil.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 20. schůze. Jeho návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout nějakou změnu ani doplnění pořadu a rovněž tento pořad nelze rozšiřovat. Před hlasováním registruji ještě přihlášku pana předsedy klubu TOP 09. Pan poslanec Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, děkuji za slovo. Já chápu, že nic nezměním na toku dějin ani na tom, že bude mimořádná schůze, kde budeme projednávat ty body, které jsou na pořadu, nicméně myslím, že důvod svolání té mimořádné schůze by neměl pro veřejnost i pro historii zůstat utajen.

My jsme před 20 minutami přerušili řádnou schůzi, abychom zítra v 9 hodin v ní zase navázali, ale mezitím v úterý odpoledne si dáme mimořádnou schůzi, kam jsou zařazeny body Ministerstva financí, které logicky patří na tu řádnou schůzi, která je přerušená, ale z důvodů, které nikdo z nás nebyl schopen pochopit, jsou zařazeny na mimořádnou schůzi, která za chvíli pravděpodobně začne, protože ten program schválíte. Já jsem se jako jeden z předsedů klubů této Sněmovny usilovně snažil dopátrat, proč dochází k této naprosto mimořádné situaci. Proč řádná schůze, kde tyto body měly být projednány, je přerušena, je svolána mimořádná schůze, kam jsou tyto body zařazeny, a až skončí ta mimořádná schůze, tak zase bude pokračovat ta řádná. Bohužel nedozvěděl jsem se jinou odpověď, a to si myslím, že by mělo zaznít, a má-li někdo nějakou jinou, tak ať s ní vystoupí a řekne, že je to jinak. Já bych si opravdu přál, aby to bylo jinak. Ale nedozvěděl jsem se jinou odpověď, než že nebylo možné postupovat jinak, protože minulý týden předkladatel té drtivé většiny návrhů, ministr financí a předseda hnutí ANO 2011, má dovolenou, tudíž na nás neměl čas. Dneska tady bude, zítra nevíme, jestli tady bude, tak nezbývá nic jiného než svolat mimořádnou schůzi, kam mu všechny ty body zařadíme.

Já si troufnu říct, že to je za 25 let moderního českého parlamentarismu další precedens a další neuvěřitelná událost v naší parlamentní kultuře. Každý z nás samozřejmě má občas nějaký problém. Zdravotní, osobní, rodinný. Pak ho řeší tím, že se vypáruje nebo požádá kolegu, ať ho zastoupí. Ale aby kvůli jednomu z nás - je nás tu 200 - aby kvůli jednomu z nás těch 199 se muselo podřídit a na základě blahosklonného schválení dalších dvou lídrů vládní koalice Sobotky a Bělobrádka jsme se všichni museli sejít na tu mimořádnou schůzi, protože ten jeden má tu dovolenou, to se tady ještě nestalo. Prostě já jsem na vás neměl čas. Já jsem měl předložit asi 9 návrhů zákonů, které pokládá vláda České republiky za důležité, měl jsem je předložit vám jako suverénu České republiky, jako Poslanecké sněmovně, ale já jsem opravdu neměl čas, já jsem se musel jet na riviéru poradit se svými kamarády z Petrohradu. Víte, my už se dneska nescházíme v Petrohradu, to je zastara, my už se dneska scházíme na Riviéře. A protože jsem se s nimi minulý týden musel sejít na Riviéře, tak jsem neměl čas na vás jako na Poslaneckou sněmovnu, a proto je teď svolána mimořádná schůze.

Je to neuvěřitelná arogance oligarchické moci. Já proti ní protestuji jménem klubu TOP 09, a proto nebudeme hlasovat pro program této mimořádné schůze.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní chce vystoupit pan ministr financí. Prosím, aby se kolegové dohodli, zda první pan ministr financí, nebo zda pan předseda klubu ANO. Vypadá to na ministra financí. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl, nevím, kde pan Kalousek zjistil, že jsem byl na riviéře. Já jsem na žádné riviéře nebyl. Já jsem byl dva dny v Berlíně, kde jsem podepisoval za Českou republiku na Globálním fóru pro transparentnost dohodu o výměně informací bankovních institucí. Bylo tam 90 ministrů financí a na žádné riviéře jsem nebyl. Takže nevím, kde na to chodíte.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já bych chtěl jenom věcně reagovat stručně na vystoupení pana předsedy Kalouska. Abychom si vzpomněli, že když jsme tady navrhovali zkrácení lhůty pro projednávání těchto zákonů, abychom to stihli v řádných termínech, bohužel to bylo zavetováno, a proto jsme se rozhodli s omluvou vám všem svolat mimořádnou schůzi, abychom stihli tyto zákony projednat v těch časech tak, aby to mohlo platit od 1. ledna 2015. A šlo tehdy o tři dny, připomínám. Doufám, že si to pan kolega Kalousek prostřednictvím pana předsedajícího pamatuje, když jsme prosili o schválení na 27 dnů. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ano, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedy. Kvůli tomu důvodu, který jste teď řekl, bude nebo byla svolána a zasedne ta druhá mimořádná schůze, aby ten zmatek byl ještě větší. Ale o této schůzi bylo rozhodnuto ještě dříve. O této schůzi bylo rozhodnuto ještě dříve, než se hlasovalo o zkrácení. A tu mimořádnou schůzi na 4. 11. jste se rozhodli svolat již první týden našeho zasedání prostě proto, že váš předseda neměl na tuto Sněmovnu čas. Já s tím nic neudělám. Já vím, že to tak proběhne. Já bych prostě jenom nerad, aby tento důvod, že pan předseda Babiš nejenom že neměl čas slavit státní svátek, to koneckonců chápu, to se mu nikdy nechtělo slavit, tak neslavil ani letos, ale kromě toho, že nechtěl slavit státní svátek, tak nechtěl ani předstoupit před tuto Sněmovnu minulý týden, tak teď budeme mít mimořádnou schůzi. Ale to nebylo kvůli našemu hlasování. To bylo kvůli tomu, že váš předseda tady minulý týden nechtěl být. Musel se radit se svými přáteli jinde než v Poslanecké sněmovně.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Žádné další... Pan ministr financí. Jestli chcete reagovat, máte prostor. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP