Pátek 5. prosince 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona
č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013,
ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
/sněmovní tisk 293/ - třetí čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali v pátek 7. listopadu, kdy jsme jej přerušili před závěrečným hlasováním. Bylo to z důvodu, že si vzal pauzu poslanecký klub Úsvit.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava. (Hluk v sále). Požádám pana zpravodaje rozpočtového výboru Václava Votavu, aby zaujal místo u stolku zpravodaje. Pro pořádek konstatuji, že pozměňovací návrhy byly přijaty podle sněmovního tisku 293/2. Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb., podle sněmovního tisku 293, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou i ve znění schváleného pozměňujícího návrhu." (Zpravodaj objasňuje předsedajícímu, co všechno a v jakém pořadí se musí schválit, protože něco je jinak, než předsedající oznámil na mikrofon.)

Vzhledem k tomu, že s panem zpravodajem diskutujeme o fázi, kde jsme přerušili projednávání tohoto bodu, omlouvám se, ale vezmu si pětiminutovou přestávku, abychom si sjednotili noty a postupovali jsme společně a nebyli jsme v rozporu. Takže přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 9.50 hodin a poté budeme pokračovat.

 

(Jednání přerušeno v 9.46 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 9.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejasnosti jsme utřídili a ocitáme se před závěrečným hlasováním o návrhu celého zákona. Dávám slovo panu zpravodaji. (Velký hluk v sále. Někteří poslanci ještě stojí v uličkách.)

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Musím se omluvit vám, že jsem vyvolal tuto přestávku, protože jsem si neuvědomil, mám taky už krátkou paměť, že jsme vlastně tento bod přerušili před závěrečným hlasováním a pozměňovací návrh jediný, který byl k hlasování, už byl tedy hlasován a prohlasován, takže nás opravdu čeká pouze závěrečné hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jsem rád, pane zpravodaji, že jsme se spolu tak dobře domluvili. A nyní se hlásí s přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám jednoduchý dotaz buď na pana ministra financí, nebo na zpravodaje. Dneska je 5. prosince. Když se podíváte na návrh toho bodu - novela zákona o státním rozpočtu na rok 2014 - k čemu ten zákon potřebujeme? On možná vyjde ve Sbírce 30. prosince, možná na Silvestra. Co by se stalo, kdybychom tím vůbec nezaplevelili historii legislativního procesu a ten zákon jsme nepřijali? Já se domnívám, že by se nestalo vůbec nic. Neberte to jako nějakou opoziční schválnost, jenom skutečně věcný dotaz, k čemu ten zákon potřebujeme, když se 2. nebo 3. ledna dozvíme výsledek hospodaření státu za rok 2014 bez ohledu na to rozpočtové opatření, jestli tenhle zákon projde, nebo neprojde. Mně to přijde jako zbytečné to vůbec do té Sbírky zákonů posílat. Kdyby to bylo někdy v červenci, srpnu, září, tak bych tomu rozuměl. Aby to 30. prosince vyšlo, mně přijde poměrně zbytečné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Hlásí se pan zpravodaj.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Pane kolego, máte asi pravdu, svět se nezhroutí tím, že bychom toto neschvalovali. Ale my jsme dospěli už do této fáze, tak si myslím, že prostě nám nic jiného nezbývá, než to tedy schválit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Laudát s přednostním právem.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Jakýpak že se už nedá nic dělat nebo tak? Nejsou náhodou už ty peníze utracené bez vědomí Sněmovny? Víte, my jsme nedávno zažili - samozřejmě dostává se do úzkých resort dopravy, a najednou kde nic, tu nic, přišel pan náměstek, protože ministra to nemělo, ten resort, Feranec a tady nám na rozpočtovém výboru podsouval, ať propálíme miliardu a čtvrt na nákup nějakých vozidel hasičských a bezpečnostních nebo co na železnici. Vytáhnout, aby se neukázalo, že je velké fiasko v čerpání investic na SFDI. A není náhodou tohle obdobné? A my se vždycky při rozpočtových změnách potom ptáme, jestli už náhodou ty věci nebyly realizovány a najednou ex post se nelegalizuje něco, co někdo udělal protizákonně. Takže já to za takovou bagatelní věc nepovažuji. I z hlediska systémového je to věc dosti nevídaná. Takže samozřejmě budeme hlasovat proti.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan zpravodaj se ještě hlásí.

 

Poslanec Václav Votava: Já jenom chci říci pro osvěžení paměti, nebo této materie, všem, že se tady jedná jenom o upřesnění výdajových a příjmových položek v jednotlivých kapitolách, je na ně reagováno tak, jak býti předtím reagováno nemohlo být. Takže se pouze upřesňují tyto položky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb., sněmovní tisk 293, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou, včetně pozměňujících návrhů, tak jak byly přijaty."

Vaše stanovisko, pane zpravodaji, k tomuto návrhu? (Souhlasné.) Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 31, přítomných poslankyň a poslanců je 177, pro návrh 97. (Proti 30.) Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji vám.

 

Otevírám další bod a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP