Stenografický zápis 20. schůze, 4. listopadu 2014

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno ve 14.28 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.59 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Miroslav Kalousek


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 290/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Josef Vozdecký
Poslanec Petr Adam
Poslanec Martin Lank
Poslanec Josef Vozdecký
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Petr Adam
Poslanec Martin Lank
Poslanec Josef Vozdecký
Poslanec Jan Volný


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 291/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Rais
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Petr Fiala


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. /sněmovní tisk 293/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Kubíček
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Jana Lorencová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 294/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Zemánek
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Zdeněk Bezecný
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Zdeněk Bezecný
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Zemánek


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 295/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Vladislav Vilímec
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 254/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Karel Fiedler
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš


7. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 339 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Faltýnek


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Radim Fiala
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Michal Kučera
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec František Laudát
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze přerušena v 18.42 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP