(Schůze pokračovala od 14.10 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Včera jsme si odhlasovali, že bude pokračovat 19. řádná schůze, a odhlasovali jsme si, že mezi 21. a 19. schůzí bude 30 minut přestávka. Po dohodě s předsedy poslaneckých klubů jsme se domluvili, že budeme pokračovat bez přestávky. Ale vzhledem k tomu, že to bylo včera odhlasováno, tak se táži, zda někdo vznáší námitku proti takto navrženému postupu. Jestli tomu tak není, v tom případě budeme pokračovat bezprostředně, tedy hned 19. schůzí řádně svolanou.

Já tedy zahajuji pokračování 19. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám (šum v jednací síni, ojedinělé výkřiky, ojedinělý potlesk z pravé části) - jsme v nové schůzi! Přečtu omluvenky: dnes od 14 hodin do konce jednacího dne se z osobních důvodů omlouvá paní poslankyně Anna Putnová a dále od 14 hodin se omlouvá pan vicepremiér Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů do konce jednacího dne.

Já vás tedy pro pořádek, protože jsme v nové schůzi, odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili. Táži se, zda má někdo z poslankyň a poslanců návrh na změnu schváleného pořadu 19. schůze. Pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ano, děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já si dovoluji k pořadu schůze navrhnout, abychom z této schůze vyřadili všechny body vyjma bodu 49, sněmovní tisk 277, o platu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda má ještě někdo další návrh na změnu schváleného pořadu. Není tomu tak. V tom případě bych dal hlasovat tak, jak zde bylo řečeno panem předsedou Sklenákem, to znamená, vyřazujeme z jednání 19. schůze všechny zařazené body vyjma bodu číslo 49, sněmovní tisk 277.

Ještě se hlásí pan předseda Faltýnek, tak já vás poprosím o chvíli trpělivosti. Chcete vystoupit, pane předsedo? Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já se moc omlouvám, vážené kolegyně a kolegové, a je to samozřejmě na naší společné dohodě. Nicméně paní ministryně Válková dojela na pouze hlasování o tom zákonu, který jsme včera nedokončili. Tak bych se chtěl jenom zeptat, slušně, poprosit, pokud ne, tak samozřejmě ne, jestli bychom nemohli ještě doprojednat tady toto hlasování zákona paní ministryně Válkové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Chcete-li dát návrh na změnu, musíte říct, který bod chcete zachovat nebo vyřadit.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já bych tedy s dovolením, vážený pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, ještě navrhl, jestli bychom nemohli doprojednat bod číslo 60, jedná se o zákon - sněmovní tisk 337, exekuční řád.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: A je to které čtení zákona? (Různé odpovědi z pléna.) První čtení. Má návrh ještě někdo na změnu schváleného pořadu 19. schůze? (Neklid a šum v jednací síni.)

Než budeme pokračovat v jednání, tak já si k sobě zavolám předsedy poslaneckých klubů, abychom se domluvili, jak budeme pokračovat, protože byla učiněna dohoda, a teď je jiný návrh. (Předsedové poslaneckých klubů se postupně scházejí u předsedajícího.) Žádám předsedy poslaneckých klubů, aby přišli za mnou a domluvili jsme se.

Dobře, děkuji, budeme pokračovat v jednání. Mám zde dva návrhy. První je, že vypustíme všechny body 19. schůze vyjma bodu 49, druhý návrh, že vyřadíme všechny body vyjma bodu 60 a 49 (hlasy z pléna 59), 59.

Pan předseda Stanjura se hlásí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mám pro vás dobrou zprávu, je to moje poslední vystoupení na této schůzi. Ale jenom abych dokumentoval, jak tady spolu jednáme. Tak my od 13.50 nebo 13.40 do 13.50 jednáme deset minut, předsedové klubů, uzavřeme dohodu, a ve 14.15 ta dohoda prostě neplatí - ještě něco, ještě něco, ještě něco. A pak se divíte v čele s panem premiérem, že je tady zmatek, že je tady chaos a že nám se to nelíbí. Nic s tím neuděláme, prosadíte si to, ale to prostě - to je blázinec. Pak je lepší nejednat, ne že si řekneme, výborně, jdeme na to, vy jste chtěli původně 21. schůzi přerušit do prosince, já jsem našel řešení, které jste vy podpořili, jak tu 21. schůzi ukončit, tak to je dobrý. Takže my jsme svoji část dohody splnili a vy, jako obvykle, chcete pořád další změny. Nic víc, nic míň jsem k tomu říct nechtěl. Naposled jsem na této schůzi vystoupil, protože to fakt nemá obdobu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP