(11.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Vláda už na své 22. schůzi konané 28. května letošního roku ve svém usnesení k návrhu střednědobých výdajových rámců uložila ministryni práce a sociálních věcí zpracovat a vládě do 30. června 2014 předložit takový návrh na změnu zákona o platech, který sice zabezpečí zvýšení platové základny představitelů od 1. ledna 2015 oproti její současné výši, ale toto zvýšení nepřekročí jeden procentní bod. Vláda předložila do Poslanecké sněmovny příslušný návrh zákona 31. července letošního roku. 31. července letošního roku vláda předložila návrh, který znamená v případě, že bude schválen, že od 1. ledna příštího roku nedojde k jednorázovému zvýšení platů ústavních činitelů o 26 %. Tři měsíce tento návrh zákona čeká na projednání v Poslanecké sněmovně a já bych skutečně rád požádal poslance a poslankyně, aby se tímto návrhem zákona zabývali.

Musím říci, že mě velmi zarazilo, že včera opoziční kluby požádaly o přestávku na čtyři schůze těchto opozičních klubů těsně předtím, než mělo dojít na projednávání tohoto návrhu zákona v prvém čtení, těsně předtím byl přerušen bod, který tomuto bodu těsně předcházel, to znamená, že opětovně bylo v zásadě obstrukcí znemožněno projednání tohoto platového zákona, který by měl zabránit tomu, aby se od 1. ledna příštího roku zvýšily platy ústavních činitelů skokově o 26 %. Já pevně věřím, že už se tato situace nebude opakovat a že Poslanecká sněmovna k této věci přistoupí odpovědně, protože nevím, jakým způsobem by potom vláda vysvětlovala občanům České republiky, že zatímco platy zaměstnanců ve veřejném sektoru se zvýšily o 3,5 %, tak platy ústavních činitelů včetně poslanců a senátorů se mají zvýšit o 26 %. Ještě je tomu možné zabránit, vážené poslankyně a vážení poslanci, zbývají dva měsíce do konce letošního kalendářního roku a je možné tento návrh v Poslanecké sněmovně projednat. (V sále je velký hluk.)

Vzhledem k tomu, že se skutečně jedná jenom o jednu stranu textu, vzhledem k tomu, že tento návrh už tady v Poslanecké sněmovně leží tři měsíce a všichni poslanci a poslankyně se s ním mohli velmi podrobně seznámit, se domnívám, že v rámci projednávání v prvém čtení by měla být zkrácena lhůta pro jeho projednávání na 15 dnů, a samozřejmě takovýto návrh v rámci projednávání tohoto zákona předložím.

Vzhledem k nízké účasti dnes nebudu navrhovat zařazení tohoto návrhu zákona na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny. Ale vzhledem k tomu, že schůze Poslanecké sněmovny pokračuje také zítra, tak vás chci informovat o tom, že zítra v rámci projednávání programu navrhnu zařazení tohoto bodu na schůzi Poslanecké sněmovny jako pevně zařazeného bodu, a pevně věřím, že Poslanecká sněmovna tento bod projedná a že zítřejší jednání nebude opět zničeno tím, že by si několik poslaneckých klubů vzalo v řetězci za sebou takzvané - a musím říci takzvané - přestávky na jednání poslaneckého klubu.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, samozřejmě že otázka platů ústavních činitelů je citlivá. Řešení, které zvolila minulá vláda, která snížila platy ústavních činitelů a zdanila náhrady, bylo do značné míry populistické, ale podle mého názoru není možné reagovat na vzniklou situaci tím, že ačkoliv vláda předložila návrh zákona, který má zabránit skokovému nárůstu platů ústavních činitelů o 26 % od 1. ledna příštího roku, tak v Poslanecké sněmovně poslanci a poslankyně strčí hlavu do písku, budou se tvářit, že tady vlastně žádný takový návrh není, svou nečinností neumožní jeho projednání do konce letošního roku, a tím pádem samovolně dojde ke skokovému nárůstu platů ústavních činitelů, se kterým ani nepočítá návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok. Situace bude v rozporu se zákonem o státním rozpočtu a s těmito výdaji také nepočítají navržené rozpočty Poslanecké sněmovny a navržený rozpočet Senátu. Domnívám se, že takovýto způsob projednání není odpovědný a není to důstojné pro tuto Poslaneckou sněmovnu, aby se před voliči chovala takovýmto způsobem na schovávanou.

Čili dovolte mi, vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně a poslanci, chtěl bych vás vyzvat, abyste si nehráli s voliči na schovávanou, abyste umožnili projednání tohoto návrhu zákona v prvém čtení. Chtěl bych vás vyzvat, abyste umožnili zkrácení lhůty pro jeho projednání na půdě Poslanecké sněmovny a aby se Poslanecká sněmovna o tomto návrhu usnesla. Poslanecká sněmovna ho může schválit, Poslanecká sněmovna ho může změnit, Poslanecká sněmovna ten návrh může zamítnout, ale bude to otevřená, poctivá hra s voliči, kde stoupenci i odpůrci tohoto návrhu mohou otevřeně na tomto místě argumentovat pro jeho přijetí, nebo proti jeho přijetí. To, co se tady odehrává, a to, co hrozí, že se tady odehraje, je nefér zejména vůči voličům a zejména vůči občanům a je to nefér i vůči vládě, která tento návrh zákona včas do Poslanecké sněmovny předložila. Znovu opakuji datum, které je důležité: 31. července byla tato změna předložena na půdu Poslanecké sněmovny a od té doby, ačkoliv byl zařazen do programu schůze, neustále čeká na své projednání a včera těsně předtím, než byl tento bod projednán, tak opětovně bylo znemožněno, aby tady proběhlo prvé čtení na půdě Poslanecké sněmovny.

Já se omlouvám, že mluvím v tuto chvíli. Mě netěší, že mluvím k Poslanecké sněmovně, která ani není schopna, aby se usnesla na schválení ověřovatelů na interpelace. Mrzí mě, že interpelace dnes odpoledne nebudou, protože jsem se na ně samozřejmě připravil, abych tady byl jako předseda vlády, ale cítil jsem za důležité, abych upozornil Poslaneckou sněmovnu ve chvíli, kdy ještě je čas, kdy nemusíme svolávat mimořádné schůze, kdy nemusíme zpětně měnit pravidla, která jsme přijali, dva měsíce na to, aby se tato věc v Poslanecké sněmovně odpovědným způsobem projednala. Dopady mohou být velmi vážné a v případě, že by došlo ke skokovému nárůstu platů ústavních činitelů, jsem přesvědčen o tom, že to bude důvod k dalším útokům na fungování parlamentního systému, bude to důvod k dalším útokům na politické strany, bude to důvod k tomu, aby se dále devalvovala práce Poslanecké sněmovny a Senátu právě s ohledem na to, že poslanci a senátoři nezvládli řešení tak citlivé otázky, jako je otázka výše platu a hrozby jeho skokového nárůstu od 1. ledna příštího roku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Přestože jsem vstřícnost sama, byla tady žádost o pauzu, kterou musím respektovat. Jak tady již pan premiér naznačil, dalším bodem, kterým bychom se měli zabývat, by mělo být losování ústních interpelací a k tomu potřebná změna ověřovatelů zápisu 19. schůze Poslanecké sněmovny. Bohužel ani teď usnášeníschopní nejsme. Musím schůzi přerušit. Vzhledem k pauze bych přerušil do 13.17 hodin, což nemohu, protože posléze následují interpelace, které nemohou být vylosovány, tím pádem končím dnešní jednání Sněmovny a přerušuji 19. schůzi Poslanecké sněmovny do doby 30 minut po skončení 21. schůze Poslanecké sněmovny.

Připomínám poslankyním a poslancům, že zítra budeme pokračovat v 9 hodin ráno 20. schůzí Poslanecké sněmovny. Po ní bude následovat 21. schůze Poslanecké sněmovny. Přeji vám hezký den a končím dnešní jednací den Poslanecké sněmovny.

 

(Schůze byla přerušena v 11.18 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP