(10.00 hodin)
(pokračuje Vácha)

V Českých Budějovicích vznikla koalice z ANO, hnutí Občané pro Budějovice, TOP 09 a KDU-ČSL. Místní organizace ANO si dala do volebního programu pro komunální volby za cíl, že zařídí bezplatné užívání dálnice D3 okolo Českých Budějovic. Toto samozřejmě není pravomocí města, a nově vzniklá koalice, jejíž jsem členem, tento návrh podporuje. Tak bych se chtěl zeptat, jaký bude přístup Ministerstva dopravy k tomuto podnětu, aby obchvat kolem Českých Budějovic, což bude dálnice, byl provozován jako bezplatný.

Ve své interpelaci jsem projevil znepokojení nad snahami zrevidovat trasování dálnice D3, to znamená přesun na Lišovský práh, a považoval jsem to za velmi nebezpečné. I nová koalice v Českých Budějovicích prosazuje stávající trasování s tím, že není proti vyhledávací nebo srovnávací studii jiného trasování, nicméně za podmínky stavby dálnice D3 v současné trase. Já jsem upozorňoval ve své interpelaci, že přesun trasy by znamenal značné zpoždění, a troufám si tvrdit, že by v podstatě stavbu zastavil. Proti přesunu trasování dálnice D3 hovoří řada argumentů.

Teď budu citovat z té své předchozí interpelace: Zásadní změny trasy by vyžadovaly nové územní řízení, které by ani nemuselo být zdárně ukončeno kvůli možným podaným námitkám. Jakékoli změny musí provázet nejenom změna územního rozhodnutí, ale zejména změna územního plánu zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a také celorepublikové politiky územního rozvoje, kdy D3 je součástí multimodálního transevropského koridoru TEN-T, takže by musela stabilizace tohoto koridoru proběhnout úplně někde jinde. To znamená, že vyhledávací studie pro nalezení vhodné trasy, projednání s obcemi, přes jejichž katastr by nový koridor vedl, by v podstatě zabránila stavbě komunikace v nějaké jiné variantě, než která byla vybrána.

To jenom komentář. (Poslanec Vácha se obrací k ministru Prachařovi, který sedí ve vládní lavici.) A možná, jestli byste nám nemohl říct, v jaké fázi je současný výběr mezi tou současnou trasou, ten obchvat, a tím Lišovským prahem.

Pak mám tady další dotaz. V odpovědi píšete, že Ministerstvo dopravy intenzivně jedná se zástupci města České Budějovice. Nicméně podle informací pana primátora s ním nikdo zatím nejednal a nemá žádné informace, že by někdo s městem jednal. Ve své interpelaci jsem vás žádal o seznam a harmonogram jednání se zástupci města. Ten jsem nedostal. Já bych si dovolil citovat z té interpelace: Žádám vás o dosavadní přehled schůzek a závěrů, ke kterým na těchto jednáních došlo. V souvislosti s tím dále žádám o závaznou informaci o tom, jaký bude další vývoj přípravy dálnice D3 v úseku Úsilné a Hodějovice. To se samozřejmě vztahuje už na tu předchozí otázku. To znamená, kdo, kdy a s kým jedná a jednal?

Závěrem bych si dovolil uvést, že příprava D3 ve Středočeském kraji ustrnula na mrtvém bodě. To asi všichni víme. Chtěl bych se zeptat, jaké kroky může a dělá Ministerstvo dopravy v tom úseku Středočeského kraje.

To je zatím všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Váchovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré dopoledne, pane premiére, pane předsedající. Úplně mimo, vím, že se to nemá, ale musím. Někdo u nás nechal brýle už od rána. Podívejte se, komu chybí tyhle brýle. (Drží brýle v ruce a ukazuje je do všech stran.) Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Našly se brýle. Prosím, kdo špatně vidí, ať se o ně přihlásí.

Nyní se hlásí o slovo pan ministr dopravy Antonín Prachař. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Vážený pane předsedající, co se týká interpelace dálnice D3, máte pravdu, že už více než rok trvá zasedání hodnoticí komise poté, co Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vrátil rozhodnutí původní komise s dotazem na nápadně nízkou cenu. Musím říct, že ani mě to netěší, že tato komise není schopná v délce jednoho roku přijmout rozhodnutí. Věřím tomu, že pokud se Poslanecké sněmovně podaří do konce roku schválit novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, kde členové komise nebudou muset mít prověrku na stupeň důvěrné, a budeme tak mít širší spektrum lidí, kteří mohou zodpovědně posuzovat nabídky zhotovitelů, tak se dostaneme i tady k určitému procesu zrychlení.

Co se týká problematiky celé dálnice D3, kterou mám od Ředitelství silnic a dálnic, opravdu musím konstatovat, že úsek 0310 Úsilné-Hodějovice, obchvat Českých Budějovic, tady se skutečně pokračuje na způsobu řešení. Proběhlo jednání mezi Ředitelstvím silnic a dálnic, Sdružením pro výstavbu dálnice D3, zástupcem města, zástupcem Jihočeského kraje pana hejtmana Zimoly o možnostech dílčích úprav výškového vedení dálnice kolem Českých Budějovic. Tato jednání byla vedena se zřetelem na neprodlužování času na přípravu stavby a možnost včasného zahájení prací, včetně čerpání prostředků Evropské unie v rámci operačního programu.

Poslední jednání k dálničnímu obchvatu proběhlo 3. 11. Hlavním výstupem z tohoto jednání je, že navržený tunel a trasování v délce jednoho kilometru, neboť kratší řešení by skutečně znamenalo změnu územních plánů obcí, tedy možnost reálného zpoždění několika let a nemožnost vyčerpání finančních prostředků z OPD. Trasa bude rovněž řešena s vydaným územním rozhodnutím. Toto řešení, které vyplynulo z těchto jednání, bude předloženo centrální komisi Ministerstva dopravy, která by měla tento návrh potvrdit a jednoznačně schválit.

Chtěl bych říct, že jsme se zabývali možností úspory finančních prostředků v řádu několika miliard. Jednání měla být směřována k tomu, abychom i v případě, že najdeme shodu v rámci platných stávajících rozhodnutí, pokud budeme stavět tunel, který bude kratší než jeden kilometr, můžeme paradoxně lhůtu uvedení do provozu i zkrátit. Toto bylo jediným cílem. Zkrátit lhůtu v okamžiku, kdy začneme stavět, uspořit finanční prostředky a zabezpečit maximální komfort občanů na dálnici D3 v okolí Českých Budějovic.

Problémem zůstává vzájemná vzdálenost mimoúrovňových křižovatek na obchvatu Českých Budějovic, ke kterému bylo již několikrát vydáno negativní stanovisko Ministerstva vnitra, kdy plánované sjezdy jsou v takové blízkosti, které odporují platným vyhláškám, a máme negativní stanovisko Ministerstva vnitra. K této problematice je vyvoláno jednání v termínu 13. 11., a to zástupců Ministerstva dopravy, vnitra, Ředitelství silnic a dálnic, Krajského úřadu Jihočeského kraje, Magistrátu Českých Budějovic. Z tohoto, případně dalšího jednání musí vyplynout způsob řešení mimoúrovňových křižovatek v okolí Českých Budějovic.

V současné době se aktualizuje dokumentace pro stavební povolení, připravují se výkupy pozemků, vyhotovuje se záborový elaborát, to znamená dotčené katastrální území, dále schváleny geometrické oddělovací plány, objednána první část znaleckých posudků a v průběhu měsíce listopadu budou oslovováni majitelé potřebných pozemků. Předpokládáme při standardním průběhu vydání stavebního povolení ve čtvrtém kvartálu roku 2015 a zahájení stavby v roce 2016.

Pro úplnost vám dám písemnou odpověď. A tady vám předám plánovaný harmonogram výstavby tak, abychom ho mohli potom vzájemně kontrolovat. (Ministr ukazuje složku s barevnou tabulkou směrem k poslanci Váchovi.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP