(9.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Ten pragmatický se týká způsobu financování této výstavby. Víte, že se nám úplně nedaří čerpat evropské prostředky. Máme ale šanci, protože ještě minimálně v tom příštím a možná i v dalším programovém období budeme patřit mezi čisté příjemce v rámci našeho členství v Evropské unii a máme možnost spolufinancovat naše dopravní stavby ze zdrojů, které získáváme od bohatších států Evropské unie prostřednictvím evropských fondů. Čili je pro nás výhodné, abychom se pokusili intenzivně stavět dopravní infrastrukturu a byli schopni vyčerpat všechny tyto finanční prostředky, které máme k dispozici, protože by nebylo rozumné, abychom peníze vraceli. V budoucnu už se taková situace nemusí opakovat.

Já pevně věřím, že v naší zemi poroste životní úroveň, že máme před sebou pozitivní výhled a že se budeme přibližovat průměru Evropské unie, dříve nebo později Česká republika přestane být čistým příjemcem nebo se naše pozice vyrovná z hlediska toho, co odvádíme a dostáváme ze zdrojů Evropské unie. To je určitě jeden z důvodů, proč stojí za to, abychom v této době, v této fázi urychlili výstavbu dopravní infrastruktury. Ale souvisí to také s ekonomikou. Souvisí to s tím, jak se změnily výrobní procesy, jak se sklady přesunuly v zásadě na silnice z hlediska podnikání, z hlediska výroby v České republice. A ta intenzita dopravy v celé řadě regionů je nad možnosti stávající dopravní infrastruktury a i tam si myslím, že je důležité, abychom výstavbu zrychlili nejenom z hlediska toho, abychom zabránili nehodám a zabránili problémům z hlediska dopravy, ale také abychom zlepšili životní prostředí a zlepšili životní podmínky pro lidi, kteří dneska žijí podél komunikací první kategorie, které se třeba snažíme nahradit rychlostními komunikacemi nebo dálnicemi.

Čili myslím, že jsou tady zcela reálné, racionální argumenty pro to, aby vláda jako jednu ze svých priorit měla zrychlení výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Nyní pan poslanec Šidlo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: K vystoupení pana premiéra. Já mu samozřejmě rozumím, to nebyla řečnická otázka, zda urychlovat výstavbu dopravní infrastruktury. Já jsem spíš směřoval k tomu, co také zmínil, to byla otázka ekonomiky staveb dopravní infrastruktury. Protože svým způsobem pořád vnímám, že náklady na výstavbu jednoho kilometru jakékoli silniční infrastruktury v České republice jsou stále vysoké. Já si myslím, že k té ceně a jejímu zvyšování přispívá právě otázka výkupu pozemků. Proto jsem také směřoval svůj požadavek, nebo drobnou žádost v tom smyslu, zda bychom se mohli v budoucnu zaobírat také správným výkladem pojmu stanovená cena. Protože ta bohužel nepronikla do všech legislativních opatření České republiky, která jsou využívána v praxi právě pro určování cen pozemků, zejména pro dopravní infrastrukturu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Šidlovi a ptám, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestli nikdo takový není, obecnou rozpravu končím a táži se pana poslance Zbyňka Stanjury, jaké navrhne usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi. Pan poslanec nenavrhuje žádné usnesení. Já mu děkuji a končím tuto písemnou interpelaci.

Dalším interpelovaným bude nepřítomný ministr zemědělství Marian Jurečka, který odpověděl na interpelaci paní poslankyně Marie Pěnčíkové ve věci zalesňovacích aktivit pana inženýra Gunnara Grabowského. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 326. Projednání této odpovědi bylo minulý čtvrtek přerušeno. Otevírám rozpravu, do které se hlásí paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Jelikož pan ministr je opět nepřítomen, tak bych ráda požádala o přerušení tohoto bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Já tedy přeruším tento bod pro nepřítomnost pana ministra. Budeme o přerušení tohoto bodu hlasovat. Přivolám ještě kolegy z předsálí, jestli to k něčemu bude. (Poslanci sporadicky chodí do sálu.) Všechny vás odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. (Potřebného počtu přítomných poslanců nedosaženo.)

Prosím, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Evidentně, když je přítomno 47 poslanců, nemůžeme hlasovat. Příští interpelace - má písemná interpelace - je opět na ministra zemědělství. Poprvé jsem se rozčílil hodně, to bylo před čtrnácti dny. Minulý týden jsem se trošku rozčílil, dneska už rozčílený nejsem.

Pan ministr zemědělství, pane premiére, sem prostě nechodí. Udělejte s ním pořádek. To není normální. Jsme tu třetí týden, probíháme tři schůze, pan premiér tu dvakrát byl, jednou byl omluven, že je na Evropské radě, což je prostě věc, kterou každý poslanec pochopí, a ministr zemědělství ani jednou za tři interpelační čtvrtky nedorazí do Poslanecké sněmovny. Já už nejsem ani rozčílený. On se před námi prostě schovává. Já tomu jinak nerozumím. Pak ty interpelace samozřejmě pozbývají aktuálnosti. To si jenom hrajeme, že máme interpelace. Ministra zemědělství jsme nemohli interpelovat mnoho týdnů ani ústně ani v odpovědích na písemné interpelace. Já vím, že to říkám těm nepravým, že to říkám těm, kteří jsou přítomni. Ale když ministerský předseda, který má bezesporu víc povinností než ministr, každý mi řekne, že má víc povinností, ze tří týdnů tady dvakrát je a jednou je v Bruselu na důležitém jednání, tak není možné, aby členové jeho týmu tady nebyli ani jednou za tři týdny jednání pléna Poslanecké sněmovny.

Já se omlouvám, pane předsedo, nemůžete nechat hlasovat, ale pochopitelně já jako předkladatel písemné interpelace jsem proti tomu, abychom projednávali sněmovní tisk 338 bez přítomnosti ministra zemědělství, nemá to žádný význam. Právě proto jsem nesouhlasil s odpovědí, abych mohl některé otázky debatovat na plénu, mohl klást doplňující otázky a poslouchat odpovědi pana ministra. To bohužel opět nemohu, takže u sněmovního tisku 338 prosím o stejný postup jako u sněmovního tisku 326. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pokud nebude nikdo z přítomných poslanců protestovat, budeme pokračovat další interpelací na přítomného ministra dopravy Antonína Prachaře. Není proti takovému postupu námitka? Není.

Poprosím tedy pana poslance Františka Váchu, který nám sdělí něco o písemné interpelaci, kterou podal na pana ministra Antonína Prachaře ve věci vývoje prací na přípravě dálnice D3 okolo Českých Budějovic. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, dámy a pánové. Pane ministře, já jsem vás interpeloval a ve své odpovědi ze dne 8. srpna mě ujišťujete, že se osobně zasadíte, aby příprava dálnice D3 nebyla nějak odložena. Dne 2. října jsme se z médií dozvěděli, že na zasedání vládní odborné komise k opětovnému posouzení nabídek na zhotovitele úseku dálnice D3 mezi Veselím a Bošilcem a mezi Borkem a Úsilným se opětovně nerozhodlo o vítězi, rozhodnutí se tedy přesunulo. O to zajímavější je, že 1. října vydalo Ministerstvo dopravy prohlášení, ve kterém slibuje zahájení 400 km nových silnic a dálnic do konce roku 2016, a v tomto sdělení je uveden předpoklad zahájení staveb uvedených předmětných úseků dálnice D3 ještě v roce 2014. To po verdiktu komise samozřejmě můžeme téměř vyloučit, a proto bych se chtěl zeptat, pane ministře, kdy se opětovně sejde výběrová komise. To je první dotaz.***
Přihlásit/registrovat se do ISP