(9.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Protože v rozpravě, která tady probíhala, ve všech čteních pan ministr dopravy, a dobře že je tady a případně se do té rozpravy může i zapojit tím, že jsou písemné interpelace, nám říkal: Já vydám interní předpis, v kterém pravděpodobně, protože v té době ještě ten interní předpis ještě vydán nebyl, bude nabídka osminásobku s tím, že bude nějaká doba, po kterou se ten subjekt, ať už to bude fyzická, či právnická osoba, má vyjádřit. Pokud se nevyjádří v předem stanovené lhůtě, tak mu nabídneme čtyřnásobek. Pokud se nevyjádří ani v té druhé lhůtě, tak třeba dvojnásobek. A v případě, že nebude akceptovat nabídku, tak jsou dvě možnosti. Buď požádá o šestnáctinásobek a samotný ministr dopravy bude mít pravomoc rozhodnout, zda tomu vyhoví, nebo nevyhoví, nebo se vyvlastní.

Já se nechci vracet k debatě o tom zákonu, protože tu máme za sebou. Zákon je platný, zákon je účinný. Já jsem se jenom ptal, jaká bude praxe vyvlastňovacích úřadů. A psal jsem to i v té interpelaci. Protože podle názorů lidí, kteří se tím zabývají, kteří jsou experti na vyvlastňovací právo, tak stát může přistoupit k vyvlastnění v okamžiku, kdy vyčerpal všechny možnosti dohody. A protože ten zákon stanoví, že prodávající má nárok dostat až šestnáctinásobek odhadované ceny, tak jsem přesvědčen, že vyvlastňovat se může pouze v případě, kdy ta fyzická či právnická osoba nebude akceptovat šestnáctinásobek. Což je jiná informace a jiný postup, než který tady zazníval během rozpravy k tomuto zákonu.

My jsme navrhovali - a musím říct, že neúspěšně, a plně to respektuji, že většina i ve Sněmovně i v Senátu měla jiný názor -, aby se zakotvil do zákona přesně jenom osminásobek, a pak v případě, že by to nikdo neakceptoval, by za prvé nemusel rozhodovat ministr dopravy sám jako jediná osoba, a za druhé, pak by skutečně existoval důvod k vyvlastnění. Není nijak překvapivé, že nejsem žádným příznivcem vyvlastňování. Myslím si, že vyvlastňovat stát má pouze v případě, kdy někdo, vlastník či skupina vlastníků, brání stavbě ve veřejném zájmu z ideologických důvodů. A těch případů není málo, bohužel, a znají to jak státní úředníci, tak to znají samosprávy, že mnohdy nejde o věcnou debatu. Mnohdy nejde ani o tu cenu a velmi často ti odpůrci jsou proti stavbě prostě ze svých ideových či ideologických důvodů. A pak je samozřejmě podle mého názoru přípustné, aby stát přistoupil k vyvlastnění.

Chtěl bych znát váš názor, pane premiére, zda ta konstrukce, že se vyvlastňovat bude pouze při šestnáctinásobku, zda si myslíte, že je správná. Já rozumím tomu, že to nebudu rozhodovat ani já, ani vláda, ani žádný člen vlády, ani Sněmovna, že to budou pak konkrétně rozhodovat vyvlastňovací úřady, ale říkám, od té doby jsem vedl debatu s lidmi, kteří to řeší třeba v Moravskoslezském kraji a kteří potvrdili náš názor, že vyvlastňovat se bude při šestnáctinásobku. Jinak to nebude možné. V tom případě ale je to jiný postup, než tady byl avizován během rozpravy, a možná, jestli se zapojí i pan ministr dopravy do rozpravy. Pokud mám správné informace, ale já jsem ten text toho interního předpisu samozřejmě neviděl, ale mám informaci, že ministerstvo ustoupilo od toho deklarovaného záměru 8-4 -2 v nějakém čase, jak tady zaznělo, že třeba když podepíšu, že do 40 dnů máš osminásobek, když podepíšete do 60 dnů čtyřnásobek, když do 80 dnů dvojnásobek, něco podobného. Ale ten základní problém je, že podle mého názoru se může vyvlastňovat u šestnáctinásobku, a pak si myslím, že by bylo rozumnější mít v zákoně jedno číslo, a to šestnáctinásobek, a buď by to občan akceptoval, nebo ten vlastník, anebo by mohlo dojít k institutu vyvlastnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan premiér. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem rád, že se s panem poslancem Stanjurou shodujeme v tom, že je potřeba něco udělat s tím stávajícím stavem, který je nevyhovující. Pokud se podíváme na současný stav, bohužel ještě stále v zásadě současný stav, ono se na tom zatím moc nezměnilo, protože ten nový zákon byl schválen teprve nedávno v rámci legislativního procesu, a když se podíváme na ten současný stav, podíváme se na stav výkupu pozemků v trase některých strategických komunikací, dám třeba příklad trasa R35 v Pardubickém, resp. Hradeckém, ale zejména v Pardubickém kraji, to je situace, kdy velká část výkupů byla zastavena. Byla zastavena proto, že lidé odmítali prodat pozemky, vlastníci odmítali prodat pozemky za stávající výkupní ceny. Současně tím, že se začala projednávat tato novela, o které teď byla řeč a která byla schválena, tak v tom okamžiku přestali prodávat i všichni ostatní, protože čekali na to, že budou schválena nová pravidla. A teď by měl nastat onen zlom, který všichni vyhlížíme a čekáme, že skutečně bude možné na základě těchto nových pravidel se znovu vrátit k výkupům pozemků tam, kde to pro výstavbu dopravní infrastruktury je nezbytné.

Já se tady nechci vracet do historie, ale platí, že se tady i v minulosti stala řada chyb. Je zřejmé, že ta změna pravidel, která a priori byla motivovaná snahou vlády ušetřit peníze za výkup pozemků, ta změna nebyla šťastná. Skutečně se to projevilo negativně v minulých letech. Prostě občané více odmítali prodávat své pozemky, rostl počet pozemků, které byly určeny pro vyvlastňovací řízení, a pokud by to tímto směrem šlo, tak bychom se pravděpodobně žádných nových staveb v oblasti liniových staveb nedočkali.

Jsem tedy rád, že byla schválena tato příslušná novela, a teď je na Ministerstvu dopravy, aby Ministerstvo dopravy připravilo příslušnou vnitrorezortní směrnici, která bude definovat postup státu z hlediska výkupu těchto pozemků a která bude také přesně definovat podmínky pro podání návrhu na vyvlastnění. Já předpokládám, že ta směrnice bude také obsahovat takové parametry, které vyloučí veškeré pochybnosti vyvlastňovacích úřadů tak, aby ta žádost vyvlastnitele nebyla zamítnuta. Ale já si myslím, že v tuto chvíli nemůžeme předjímat postup vyvlastňovacích úřadů na základě využití směrnice, která se zatím připravuje na půdě Ministerstva dopravy.

My jsme stanovili zákonný rámec. V rámci této pozice ministr dopravy bude muset postupovat. Já pevně doufám, že ten zákonný rámec bude dostačující pro to, aby došlo ke kvalitativní změně z hlediska výkupu pozemků, a že bude připraven postup, který bude skutečně na tom závěru obsahovat možnost podat kvalifikovaný návrh na vyvlastnění pozemku, pokud se nepodaří s vlastníkem přes veškerou snahu ze strany státu dohodnout. Já se domnívám, že i ten fakt, že dáváme možnost nabídnout Ministerstvu dopravy vyšší cenu za vyvlastňovaní pozemek, je krok, který je vstřícný k vlastníkům pozemků. Stát volí tuto metodu. Nevolí metodu, řekněme, zpřísnění restrikce nebo zjemnění podmínek pro samotné vyvlastňovací řízení. Do toho nezasahujeme, ale zvyšujeme komfort pro vlastníky pozemků a to si myslím, že je také věc, která by měla být i v rámci posuzování těch návrhů na vyvlastnění vnímána. V každém případě máte pravdu v tom, že bude na Ředitelství silnic a dálnic, bude na investorovi, aby skutečně beze vší pochybnosti prokázal, že návrh na vyvlastnění je kvalifikovaný a že podání tomuto návrhu předcházelo maximální možné úsilí o to, aby k vykoupení pozemku došlo.

Tolik velmi stručně na okraj vašich doplňujících dotazů, které máte. Domnívám se, že více k tomu bude možné říci poté, kdy bude definitivně známá podoba příslušné vyhlášky a více k tomu bude možné říci poté, kdy budeme mít za sebou určitou praxi z hlediska aplikace postupu na základě nového zákona, který jsme přijali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP