(Jednání pokračovalo ve 14.25 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, velmi rád bych začal naše jednání, ale není tady přítomen žádný z členů vlády. Počkáme, až nějaký přijde, a poté nás pan místopředseda volební komise, pan poslanec... (Do jednacího sálu vchází ministryně Marksová.) Á, už jednu členku vidím, výborně.

Zahajuji tedy odpolední jednání 19. schůze Poslanecké sněmovny. Než začneme projednávat bod 133, ústní interpelace, požádám místopředsedu volební komise pana poslance Jana Klána, aby nás seznámil s výsledkem volby, která proběhla před polední přestávkou. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky prvního kola druhé volby vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie.

Počet vydaných hlasovacích lístků byl 140, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků také 140. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků nula. Pro pana poslance Stanislava Grospiče bylo odevzdáno 58 hlasů, pro pana poslance Jaroslava Lobkowicze bylo odevzdáno 41 hlasů, pro pana poslance Milana Šarapatku bylo odevzdáno 20 hlasů. V prvním kole nebyl zvolen nikdo, protože kvorum bylo 71 hlasů. Do druhého kola postupuje pan poslanec Stanislav Grospič a pan poslanec Jaroslav Lobkowicz. Upozorňuji, že druhé kolo se bude konat až poté, co se sejdu s předsedy poslaneckých klubů a vymyslíme nějakou lhůtu, kdy se to druhé kolo bude konat, protože zítřek máme nabitý a jindy to asi nepůjde dělat, takže to pravděpodobně bude až na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Budeme vás včas informovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi volební komise za seznámení s výsledky volby, která proběhla. Nyní posečkáme do 14. hodiny 30. minuty a budeme pokračovat bodem 133, jímž jsou ústní interpelace. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 14.27 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP