(12.00 hodin)
(pokračuje Zlatuška)

Neexistuje žádný pojem udělení titulu docent nebo titulu profesor. Toto měl upravit návrh sociální demokracie na zákon o vysokých školách, který byl předkládán v roce 1997 v této Poslanecké sněmovně. Myslím, že to byl poslanecký návrh pod vedením poslance Eduarda Zemana. Návrh byl stažen, protože bylo za Tošovského vlády dosaženo kompromisu s vládním návrhem, který tehdy prezentoval ministr Sokol. V tom sociálně demokratickém návrhu byla klauzule, která mluvila o tom, že se zavádí titul docent, titul profesor. Tam by dokonce ani nevznikala ta nejednoznačnost z hlediska oprávnění k výkonu činnosti. Dnes nemáme formálně zavedený titul docent, profesor a na to, jaké oprávnění vzniká předáním docentského nebo profesorského dekretu, lze pohlížet také tak, že je to pouze oprávnění k výkonu příslušných činností, které na té šedesátce míst, o kterých jsem mluvil, specifikuje zákon o vysokých školách. Nemá to s obsazováním pracovního místa nic společného. Zase ten starý sociálně demokratický návrh předpokládal explicitní zákonné rozdělení mezi pracovním místem docenta, profesora a získáním tohoto titulu. Nedostalo se to do zákona, nicméně praxe je taková, že samozřejmě nemůže jenom získáním profesury nebo habilitačním řízením toto zakládat pracovněprávní poměr. Čili obsazování míst se to netýká.

Druhou faktickou poznámku mám k tomu, co zde říkal pan ministr o tom, že neměla žádná vysoká škola nějaké negativní stanovisko k tomu. Toto není pravda. Já jsem se dotázal písemně České konference rektorů. Mám její odpověď z 22. května 2014, která neobsahuje celkové stanovisko České konference rektorů, ale obsahuje dvě stránky stanovisek jednotlivých vysokých škol (ukazuje), kde odpovídaly na otázku č. 2: Považujete za možné ohrožení vašich akreditovaných studijních programů v případě naplnění této mezinárodní smlouvy? A odpověď "považujeme za ohrožení" má Univerzita Palackého v Olomouci, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Mendlova univerzita v Brně, Univerzita Hradec Králové, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Policejní akademie České republiky, Bankovní institut vysoká škola, Vysoká škola hotelová v Praze, Vysoká škola manažerské informatiky, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Vysoká škola evropských a regionálních studií, NEWTON College, Vysoká škola logistiky a Vysoká škola zdravotnická.

Dal jsem písemný dotaz jako předseda výboru, dostal jsem oficiálně jako předseda výboru písemnou odpověď. A tato odpověď nebyla změněna. Čili z hlediska podkladů, které mám k dispozici jako předseda výboru, konstatuji: Jsou zde konkrétní stanoviska řady vysokých škol, že jim to potíže přinese, a nebylo mi doručeno od žádné z těchto vysokých škol stanovisko, které by tady toto nějak modifikovalo. Takové stanovisko mi nedala ani Česká konference rektorů. Takže z hlediska toho, co zde prezentuji, shodně jak na straně Rady vysokých škol, tak na straně České konference rektorů mám doklady o tom, že to problematická norma je.

A to poslední, co bych zdůraznil, je stanovisko Slovenské konference rektorů. Ti říkají: Byli jsme obejiti v tom procesu, stejně jako byli obejiti naši čeští kolegové v době Nečasovy a Rusnokovy vlády. Toto je problém. Odmítnutí ratifikace této smlouvy může nanejvýš zlepšit poměry mezi vysokými školami na Slovensku a v České republice. Rozhodně to nezhorší, není žádným nebezpečím pro vztahy mezi oběma zeměmi.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Bendla a potom s přednostním právem pan ministr školství. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já tomu přestávám rozumět. Předseda školského výboru tady říká - je to skandální, nemáme to přijmout, mám tady od téměř všech českých vysokých škol napsáno, že tahle smlouva je špatně. Ministr školství mi říká - ta smlouva není úplně nejlepší, ale se Slováky jsem to všechno probral. Všichni říkají - je to v pořádku, nedá se nic dělat, pojďme tu ratifikaci dokončit, protože to na slovenské straně nevidí tak fatálně jako možná tady někteří. Možná někteří, jako třeba paní ministryně spravedlnosti, která, pokud vím, má profesuru v Trnavě, není tam úplně v nekonfliktu zájmů. Můj názor. Ale to asi v tom nehraje absolutní roli. Nemohli byste se prosím, vládní koalice, nějak domluvit a říct nějaké stanovisko? Proč to bylo ve výborech? Proč jedni říkají zásadně ne a druzí zásadně ano? Tomu fakt nerozumím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Mám dvě faktické poznámky. Ptám se, pane ministře, jestli vyčkáte... (Chce promluvit s faktickou.) Také se chcete přihlásit k faktické poznámce. Já vám to změřím a potom bude faktická poznámka pana kolegy Zlatušky a paní kolegyně Semelové. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, jenom faktickou poznámku pro pana poslance Bendla. Vy byste té smlouvě měl rozumět, protože vznikla za vás, pane poslanče. Tak to byste tomu měl rozumět. Já tady pouze řekl stanovisko za ministra školství, že jsem udělal ty dva kroky, to znamená to, co tady četl pan poslanec Zlatuška, se datovalo 22. 5., pak se to projednávalo ve Sněmovně. Protože ty vysoké školy s tím nesouhlasily, přerušilo se to. Proběhlo jednání s vysokými školami. Já jsem vám řekl stanovisko vysokých škol, jaké je teď, v tuto chvíli. Zároveň se udělalo prohlášení, aby dovysvětlilo některé sporné body té smlouvy. A to je maximum, co v tuto chvíli mohu udělat u smlouvy, která prostě běží ve chvíli, kdy se střídají vlády. To znamená, já osobně si myslím, a znovu musím potvrdit, že slovenská strana mi potvrdila ústy jak ministra, tak velvyslance, že chtějí ratifikaci dokončit. Takže tlumočím všechny tyto informace pro vaše co nejkvalitnější rozhodnutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Zlatušky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Pane předsedající, já bych jenom pro pana poslance Bendla, jestli mně bylo špatně rozuměno. Já jsem četl ty, které říkaly, že by s tím potíže byly. Nečetl jsem ty, které říkaly, že by s tím potíže nebyly. Takže to byla Univerzita Karlova v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola báňská, Technická univerzita v Ostravě, Akademie výtvarných umění v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Akademie múzických umění v Praze, Univerzita Pardubice, Vysoká škola chemicko-technologická, Univerzita obrany a Metropolitní univerzita Praha. Nicméně stanoviska, že to není problematické, jsou výrazně v menšině a je nutné vidět, že zastoupení oborů je na těch školách různé. Paní ministryně Válková tady zmiňovala zdravotnické obory. To je jedna z těch oblastí. Veterina u nás nemá žádnou tuzemskou konkurenci. Jediná druhá srovnatelná veterina je v Košicích.

A pak bych chtěl jenom fakticky potvrdit to, co tady říkal pan ministr. Pan ministr je v tom podle mého názoru nevinně. Snaží se zachovávat tvář procesu úřadu, za který neodpovídá. On nebyl ten, kdo... (Smích i potlesk zprava.) No, neodpovídá z té doby, kdy k tomuhle sjednávání došlo. Já jsem si vyžádal podklady o tom, na kterých schůzích vedení ministerstva se o tom jednalo. Vesměs to byly schůze, kde to měl v gesci tehdejší první náměstek Nantl, za to nemůže pan ministr Chládek. Podepsala tu smlouvu vláda prezidenta Rusnoka. Samozřejmě z hlediska kontinuity úřadu chápu, že zde pan ministr vystupuje - ***
Přihlásit/registrovat se do ISP