(11.40 hodin)
(pokračuje Zlatuška)

Další informace, kterou bych k tomu podal a se kterou možná může přímo vystoupit paní ministryně Válková, je informace od slovenských rektorů, kteří konstatují, že byli při přípravě té smlouvy obejiti, podobně jako byly obejity reprezentace vysokých škol v České republice v době, kdy tuto smlouvu připravoval náměstek ministra školství v době Nečasovy vlády. Zdaleka ten problém nevznikl jen za ministra Štyse, kde za Rusnokovy vlády ta smlouva byla podepsána. Proces byl celkově nekvalitní, celkově špatný, bez příslušného odborného vstupu a bez příslušného procesu komunikace s těmi, koho se týká.

Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze 6. schůze ze dne 29. května konstatuje, že výbor po odůvodnění náměstka Mlsny a zpravodajské zprávě poslance Zlatušky nedoporučuje Poslanecké sněmovně dát souhlas s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, podepsané v Praze dne 28. listopadu 2013. Pověřuje předsedu výboru poslance Zlatušku, aby předložil toto usnesení, a pověřuje zpravodaje výboru poslance Zlatušku, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny. Dodal bych k tomu, že tento výbor se týkal meritorní, věcné povahy smlouvy a že stanovisko nedoporučuje bylo drtivou většinou členů výboru. Nikdo nebyl pro stanovisko doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane zpravodaji. Nyní budeme pokračovat v přerušené rozpravě. O slovo se přihlásila s přednostním právem paní ministryně spravedlnosti Válková a potom řádně do rozpravy paní poslankyně Putnová. Prosím vás, paní ministryně, abyste se ujala slova.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane předsedající, vážené a milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych doplnila svého předřečníka pana profesora Zlatušku o pár informací, které on již avizoval ostatně.

Já jsem shodou okolností měla minulý týden přednášky na Trnavské univerzitě a byla jsem požádána předsedou jejich konference rektorů panem profesorem docentem doktorem Markem Šmídem, který je rektor Trnavské univerzity, o sdělení stanoviska rektorů Slovenské republiky, kteří zásadně zpochybňují procedurální přijímání této smlouvy, pokud jde o její předchozí projednávání s Ministerstvem školství Slovenské republiky. Z tohoto důvodu také žádají, aby k tomu bylo přihlédnuto při projednávání jako k jejich stanovisku za samostatné vysoké školy na Slovensku. Samozřejmě žádat mohou, musí tady být někdo, kdo tu žádost přednese. Z českých poslanců jsem to já, činím tak velmi ráda.

Pokud jde o srovnání s procedurálním přijímáním i v České republice, tak si myslím, že tady asi velké rozdíly nebudou. Je velice smutné, že v době sjednocující se Evropy restriktivně modifikujeme podmínky uznávání, a to ještě navíc se Slovenskem. Osobně by mi to mohlo být už jedno, protože se to nebude samozřejmě retroaktivně aplikovat, ale do budoucna si myslím, že je to velice škoda. Navíc jsme se bavili o určitých oborech zejména v oblasti medicíny, kde by přijetí této smlouvy mohlo ohrozit garanci našich oborů i opačně oborů na Slovensku špičkovými profesory a docenty.

A jenom jako právník bych si dovolila poopravit informaci svého pana kolegy ministra Chládka, pokud jde o závaznost memoranda. Memorandum je vždycky nezávazné. Není součástí dokumentu, nemusí se k němu přihlížet. V podstatě se dá říci velmi stručně, že současný návrh už předem... (Domluva s ministrem u stolku zpravodajů.)

Ne, tak se omlouvám, jestli jsem špatně pochopila poznámku pana ministra, že se změnila situace od předchozího projednávání tím, že zde existuje takové memorandum. Takže dobře. Právně závazné není, to všichni asi víme, ale hlavně ten současný návrh umožní různý nejednotný výklad, což si myslím z toho ryze juristického pohledu je velmi špatnou vizitkou nebo by bylo velmi špatnou vizitkou jakékoli Poslanecké sněmovny, která by na takový návrh šla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než budeme pokračovat v rozpravě, přečtu omluvu. Dnes od 14.30 hodin do konce pracovního dne z pracovních důvodů a na celý zítřejší den z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Radek Vondráček.

Řádně přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Putnová.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré poledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámila s důvodem, který mě vedl k tomu, abych podpořila negativní stanovisko k této smlouvě, které jsme taky vyjádřili v usnesení školského výboru.

Nová smlouva, která je nám předkládána, neobsahuje uznávání rovnocennosti akademických hodností docent a profesor do budoucna a pravděpodobně ani diplomy například o udělení titulu doktor práv, přičemž o tomto předkládací zpráva mlčí. Problematickým zůstává i ustanovení článku č. 13, ze kterého jasně nevyplývá, jakým způsobem se bude postupovat v případě osob, které tyto hodnosti získaly v období od rozpadu Československa do ratifikace nové smlouvy. (Poslanci se baví mezi sebou, v sále je trvalý hluk.)

A teď už k tomu zmíněnému memorandu, které tady několikrát bylo zpochybněno z hlediska regulérnosti a uznávání. Prohlášení zástupců ministerstev školství České republiky a Slovenska ze dne 8. 9. 2014 ke spornému výkladu právě toho zmíněného článku 13 nové smlouvy vítáme, ale musím konstatovat tak jako řada předřečníků, že právní závaznost jakožto -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, paní poslankyně, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, jestli máte něco nutného na srdci, jděte to diskutovat před jednací sál. Ať se navzájem slyšíme. Respektujme se, prosím vás! Děkuji vám

 

Poslankyně Anna Putnová: Čili opakuji. Právní závaznost memoranda jako pramene mezinárodního práva veřejného je značně pochybná. Chtěla bych jenom připomenout, že školský výbor 29. května nedoporučil vyslovit souhlas, a pokud byly nějaké pochybnosti nebo potřeba vytvořit novou smlouvu, mělo Ministerstvo školství od konce května k tomu dostatek prostoru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Neeviduji nikoho dalšího, kdo je přihlášen do rozpravy. Máte slovo - pan poslanec Kořenek. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Kořenek: Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Chtěl bych jenom upozornit na text prohlášení, které bylo uzavřeno mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky. Bylo to podepsáno 8. 9. 2014. Předpokládám, že jste tento materiál dostali s průvodním dopisem ministra školství. V podstatě věci, které tam jsou nejasné, jsou tímto vysvětleny, takže nevidím důvod tuto smlouvu nepodpořit. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP