(12.20 hodin)

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré poledne. Já jsem zvolil faktickou, protože mi bude čas dvou minut bohatě stačit.

Návrh podle dostupných informací umožní Českému rozhlasu prakticky volně nakládat s přidělenými frekvencemi, což je velmi nestandardní krok, který navíc zvýhodní provozovatele veřejnoprávního vysílání na úkor provozovatelů soukromých, kteří tuto možnost nemají. Pokud chce Český rozhlas vytvořit novou síť stanic, má možnost tak udělat v digitální podobě. Tvorba klasické terestrické FM sítě je krokem zpět, tento způsob vysílání je v Evropě postupně ukončován. Navíc tato úprava navyšuje náklady na provoz Českého rozhlasu a jeho generální ředitel naopak slíbil jejich snižování.

V neposlední řadě je pak podle našeho názoru zbytečné vytvářet novou síť určenou výhradně, cituji, pro provozování rozhlasového programu zaměřeného výlučně na zpravodajství, publicistiku a vzdělávání. Jsme přesvědčeni, že pro tento účel by měl Český rozhlas využít stanice, které k tomu mají sloužit, tedy především Radiožurnál. Ten má být veřejnoprávním vysíláním, nikoliv konkurencí soukromých rozhlasových stanic.

Proto navrhujeme zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana ministra Zaorálka. (Není přítomen.) Takže to je asi omyl. Takže prosím pana poslance Radima Fialu. Také ne. Pan poslanec Bendl je přihlášen s faktickou? Ano. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já bych využil té příležitosti, protože mám obavu, že opravdu rozšiřování kompetencí Českého rozhlasu a Rady Českého rozhlasu o možnost zasahování do světa šíření radiových vln v oblasti soukromého sektoru může omezit stávající soukromý sektor v rozhlasovém vysílání. Chtěl bych se zeptat pana ministra, zda mě může ujistit, že se tak dít nebude, nebo že to není záměrem tohoto zákona, protože to, co tady říkal můj předřečník, podle mých informací opravdu hrozí, že by mohla Rada Českého rozhlasu zasahovat do stávajících frekvencí jednotlivých existujících soukromých rozhlasových stanic, a to si myslím Poslanecká sněmovna nepřeje.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci Bendlovi a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Birkeho a připraví se pan poslanec Komárek a pan poslanec Korte.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, vážená vládo, já budu velmi krátký. Chtěl bych požádat v případě, pokud bude zákon vpuštěn do druhého čtení, o prodloužení lhůty o 30 dnů, to znamená ze 60 řádných na 90. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ještě jednou zopakuji: o 30 dnů, to znamená na 60 dnů - 90 dnů. Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Komárka.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, tahle stručná novela skutečně má poměrně velký dosah, a jak už zdůraznili předřečníci, tady proti sobě stojí dva oprávněné zájmy. Já myslím, že zájem Českého rozhlasu vysílat kvalitní stanici mluveného slova na velmi krátkých vlnách je určitě oprávněný zájem a posluchači to uvítají. Na druhou stranu soukromí provozovatelé rádií, kteří jsou postiženi krizí, zejména pan Michel Fleischmann, podle mě též oprávněně argumentují tím, že toto vysílání může poškodit volnou soutěž. A jakkoliv si myslím, že role veřejnoprávních médií u nás je naprosto nezastupitelná a že jak rozhlas, tak televize patří k tomu, co má být rozhodně zachováno jako veřejnoprávní instituce, tak na druhou stranu musím uznávat to, že volná soutěž v oblasti médií je tím druhým pilířem, který zachovává jejich nezávislost a kontrolu nás politiků.

Já v této chvíli, byť předseda volebního výboru, se neumím, a přiznávám to na rovinu, rozhodnout a myslím si, že rozhodnutí Sněmovny by měla předcházet kvalifikovaná diskuse, která zatím neproběhla, například diskuse spojená i s tím, zda by další frekvence Českého rozhlasu neměla být spojena s tlakem na digitalizaci tohoto média, protože v tom Český rozhlas například zaostává za televizí, a onen den D, kdy se vypne analogové vysílání a zapne digitální, který tak dobře protlačila Česká televize, tak ten je stále v případě rozhlasu v nedohledu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, omlouvám se, váš čas vypršel.

 

Poslanec Martin Komárek: Já jsem se řádně přihlásil, paní předsedající, nezlobte se.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ale já to nerozeznám, když se hlásíte z pléna.

 

Poslanec Martin Komárek: Já jsem zvedl ruku. (Předvádí zvednutou ruku.) Já jsem neudělal takhle. (Gestem ve tvaru T naznačuje faktickou poznámku.) Já se omlouvám. Nezlobte se.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Kdybych to věděla, tak bych vás nepustila přednostně, protože byly řádné přihlášky do rozpravy.

 

Poslanec Martin Komárek: Aha. Omlouvám se za to nedorozumění. Dovolte jednu větu - procedurální návrh. Dovoluji si navrhnout přerušení tohoto bodu do příští schůze z důvodů, které jsem řekl. Omlouvám se za to nedorozumění.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím nyní k mikrofonu pana poslance Korteho. (Námitky.) Já se omlouvám. Já jsem to přeslechla. Jestli, pane poslanče, můžete znovu zopakovat, jestli máte procedurální návrh.

 

Poslanec Martin Komárek: Já jsem si dovolil z důvodů, které jsem řekl, to znamená, že neproběhla diskuse a že se sám neumím rozhodnout v této chvíli, tak jsem si dovolil navrhnout přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá. Jelikož se jedná o procedurální návrh, budeme o něm hlasovat bez rozpravy. Dříve než zahájím hlasování, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se registrovali svými kartičkami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení tohoto bodu, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 63, do kterého je přihlášeno 125 poslanců, pro 15, proti 81. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu dál. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Korteho a pro jistotu se ho zeptám, zda je to faktická, nebo řádná přihláška. Takže řádná. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já poslouchám výhradně internetové rádio D-dur, popř. Vltavu, takže nepřekvapím, když řeknu, že já tento návrh vítám, návrh, který umožní vznik čtvrté skoro celoplošné stanice Českého rozhlasu, stanice mluveného slova. Taková stanice podle mého mínění zde schází a já velice vítám, že to bude stanice prostá reklam a prostá oněch pazvuků linoucích se ze všech koutů éteru, které se z mně nepochopitelných důvodů nazývají hudbou. Takováto stanice je nezadatelným úkolem Českého rozhlasu, a oceňuji, že se k tomu Český rozhlas odhodlal, a to bez nároků na nějaké dodatečné financování, bez nároků na dodatečné kmitočty, jak jsme o tom přesvědčováni, jak o tom mluvil pan ministr. Tudíž ta stanice nebude užírat privátním provozovatelům, licencovaným subjektům jejich kmitočty, a protože nebude mít ani reklamy, tak také nemůže obchodně konkurovat. Takže já nevidím, že by rovnováha mezi privátním sektorem a veřejnoprávním sektorem byla nějakým způsobem touto novelou narušena. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP