(10.20 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Já se ptám, co dělala vládní koalice, co dělala sociální demokracie, která je součástí vládní koalice, pro to, aby se ten termínový problém, který tady nastal, řešil. Nedělala doposud nic. Já bych rád slyšel od premiéra, co tedy s tímto bodem bude dál, protože mě odkázal na stránky vlády, kde jsou informace, teď nevím, jestli komise nebo výboru pro majetkové vyrovnání s církvemi, kde se mám dočíst řadu konkrétních údajů. Tak já vám doporučuji, abyste se na stránky úřadu vlády podívali a zkusili si zjistit, kolik konkrétních údajů se tam dočtete. Budete velmi zklamáni. A to je přesně důvod, proč jsme tenkrát požadovali svolání mimořádné schůze.

Vážení kolegové, kdybyste tenkrát povolili svolení té mimořádné schůze, mohli jsme tento problém už mít možná vyřešený! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Dále pan poslanec Foldyna, po něm pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Pane předsedající, prostřednictvím vašeho hlasu k panu Bendovi: Vy si tady hrajete na nějaké pány spravedlivé. Na jakou spravedlnost si to tady hrajete? O čem já jsem hovořil? Já hovořím o nespravedlnosti, která se stala ve srovnání s oceněním majetku 40 korun, kdy se žádnému restituentovi předtím nedostalo takovéhoto ocenění. Já mluvím o valorizaci. Já mluvím o tom, že chybí výčtový zákon. Já nemluvím o tom, že by to, co bylo ukradeno, nemělo být vráceno! S tím já naprosto souhlasím. Ale já mluvím o okolnostech, za jakých se to schvalovalo, a o nejasnostech. A to se bude pořád vracet! Vy to přece dobře víte! Proto se snažíte věci zdržovat a zachovat status quo. O čem jiném bych tady mluvil? Já mám stejný názor na věci jako vy. Co bylo ukradeno, ať je vráceno. Tak vyndejte výčtový zákon, oceňte to tak, jako se to oceňovalo těm restituentům v 90. letech, a nehrajte si tady na to! Valorizaci potřebují důchodci, a ne církev! (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček, po něm pan poslanec Tejc, po něm s přednostním právem pan poslanec Laudát.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Já vím, že to není nejchytřejší nápad, když se vždycky třetí plete mezi dva, co se perou. Ten to vždycky odnese nejvíc. Já bych stejně z pozice zpravodaje chtěl poprosit, abychom se soustředili zpět na podstatu toho, co projednáváme - na technické prodloužení lhůt projednávání. Já vás kolegy prosím se vším respektem, který k vám chovám, přestaňme směřovat k diskusi, zda byl zákon špatný, jak byl nastaven. Soustřeďme se na to, co máme teď udělat. Máme tam ještě dvě řádné přihlášky. Prosím, nechme to napadání. Víme, že vlevo a vpravo jsou ty názory jiné. Prosím, teď hlasujeme o šesti měsících prodloužení lhůty. Ano - ne. Zkusme to zklidnit. Děkuju všem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuju panu poslanci Vondráčkovi. (K mikrofonu spěchal pan poslanec Laudát.) Pardon, pane poslanče Laudáte, nejprve pan poslanec Tejc s faktickou poznámkou, po něm vy s přednostním právem.

 

Poslanec Jeroným Tejc: K tomu hlasování o mimořádné schůzi - pokud se nemýlím a určitě si to všichni můžete dohledat, hlasoval jsem pro konání schůze. To za prvé. Ale to se určitě zjistí ze záznamu.

Nicméně to, co je podstatné, je, že určitě jsme nezaspali s řešením toho problému. My jsme návrh zákona dali 21. března, jak jsme se teď dívali s kolegou Jiřím Petrů, který je spolupředkladatelem. Určitě jsme zákon předložili včas. To, že doposud nebyl projednán, je mi líto, ale právě proto se tak snažíme o to, aby se tak stalo na této schůzi. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Ještě jedna faktická poznámka - pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec Karel Fiedler: Jenom drobnou korekturu pro kolegu Vondráčka. Dneska máme 24. října, takže kdybychom to prodloužili o šest měsíců, tak už ten problém budeme muset mít za dva měsíce vyřešený. Čili ten můj pozměňovací návrh mluví o osmnácti měsících. (Poslanec Vondráček z lavice namítá: Ještě jsi to nenačetl.) Je v systému. Pardon.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuju panu poslanci Fiedlerovi. Nyní s přednostním právem pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že je tady ne zrovna nejlepší atmosféra, jménem klubu TOP 09 si beru do 11 hodin přestávku. Porušili jste dohody - mimochodem zleva. Jenom chci požádat, abychom klub TOP 09 se sešel na klubu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jestli to dobře chápu, tak žádáte o přestávku na jednání klubu do 11 hodin. (Poslanec Laudát už mimo mikrofon: Ano.) Já vyhovuji této žádosti a přerušuji jednání Sněmovny do 11 hodin. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 10.25 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP