(10.00 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Pouze pro úplnost dodávám, že se jedná o kompetenci, kterou krajské úřady již v minulosti vykonávaly, a to v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2013, kdy však v důsledku změny právní úpravy došlo ke změně kompetencí, nicméně příspěvek na výkon přenesené působnosti nebyl krajským úřadům snížen ani nebyly v důsledku dočasného výkonu této kompetence pobočkovou sítí Ministerstva zemědělství, krajskými agenturami pro zemědělství a venkov, sníženy počty úředníků krajských úřadů.

Agenda není příliš rozsáhlá, a tak vás, vážené poslankyně a vážení poslanci, vzhledem k časové naléhavosti chci požádat o možnost zkrácení projednání tohoto návrhu ve výborech na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den.

To, co zde sdělil pan ministr, snad jen zopakuji některé podrobnosti. Jde skutečně o takzvaně technickou záležitost, kde je nutné, abychom reagovali na změny jak v pravidlech rozpočtových, tak i na změny struktury na Ministerstvu zemědělství, potažmo plošně v republice jako takové. Jako zpravodaj musím říci, že jsem velmi pro, aby tato novela proběhla tak, jak je napsaná, byla schválena tak, jak je napsaná. Přimlouvám se za to, aby tam bylo jenom to, co je tam napsáno, abychom tedy zvážili případné touhy k předkládání pozměňovacích návrhů a nechali si je na příští otevření zákona. A pokud se týká naléhavosti, souhlasím s tím, aby lhůta byla zkrácena o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Neeviduji také žádné návrhy na vrácení či dopracování. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Ptám se, kdo má jiný návrh. Není tady takový návrh. Přistoupíme tedy k hlasování. Přivolám naše kolegy z předsálí.

 

Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 54. Přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro 120, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že jsme návrh přikázali k projednání zemědělskému výboru. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

5.
Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi),
ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
/sněmovní tisk 144/ - druhé čtení

V úterý 21. 10. byla přerušena rozprava, kdy byla vyhlášena přestávka na klub a byl zamítnut procedurální návrh na přerušení tohoto bodu. (Předsedající se radí o dalším postupu.)

Omlouvám se, vzniklo nedopatření. Moc se omlouvám, protože jsem přebíral řízení schůze, tak jsem nezaznamenal a neměl jsem napsáno o tom, že pan ministr u předchozího bodu navrhl zkrácení lhůty na 30 dnů, u mysliveckého zákona. Omlouvám se, neměl jsem to tu napsáno a přebral jsem řízení schůze. Proto prosím, jestli Sněmovna bude souhlasit, pan poslanec Pavel Kováčik má návrh, jak tento problém vyřešit procedurálně. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, byla to chyba zpravodaje, já se k ní hlásím a velmi se za ni omlouvám. Dovolím si v této chvíli požádat Sněmovnu o zařazení nového bodu Zkrácení lhůty k projednání mysliveckého zákona o 30 dnů, a to teď hned. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Je to procedurální návrh, se kterým se vypořádáme nejprve tím, že podle pravidel a jednacího řádu Sněmovny nejprve budeme hlasovat o tom, že ze zvlášť závažných důvodů se tímto bodem budeme zabývat. Má proti tomuto postupu někdo nějakou poznámku? Nemá.

Zahajuji hlasování o tom, že se budeme zabývat tímto bodem ze zvlášť závažných důvodů. Je tu žádost o odhlášení, takže vás všechny nejprve odhlašuji. Prosím, přihlaste se vašimi hlasovacími kartami. Počet přítomných se ustálil.

 

Zahajuji hlasování o tom, že ze zvlášť závažných důvodů se budeme zabývat návrhem pana poslance Kováčika na zkrácení lhůty u předchozího bodu, zařazení tohoto bodu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 55. Přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 126, proti žádný. Děkuji.

 

A nyní se tedy budeme zabývat návrhem, který přednesl pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní a pánové, ještě jednou se omlouvám. Ve zmatcích vzniklých při střídání řídícího jsem i já udělal chybu, což se mi stává maximálně jednou za 17 let. (Veselost v sále.) Pan ministr zemědělství Marian Jurečka navrhl zkrácení lhůty pro projednávání novely mysliveckého zákona o 30 dnů. Já jsem ve své zpravodajské zprávě při projednávání bodu s návrhem souhlasil, a nyní tedy navrhuji usnesení: Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání návrhu zákona o myslivosti, sněmovní tisk 340, o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se panu poslanci omlouvám. Chybí nám tady ještě jedno hlasování. My jsme teď odhlasovali to, že ze zvlášť závažných důvodů se budeme zabývat jeho návrhem.

 

Teď se budeme zabývat návrhem na zařazení nového bodu Zkrácení lhůty u zákona o myslivosti.

Já o tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom zařadili tento bod, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 56. Přihlášeno je 142 poslankyň a poslanců, pro 135, proti 1. V této chvíli jsme zařadili bod.

 

Zahajuji projednávání tohoto bodu

135.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání
sněmovního tisku 340 ve výborech Poslanecké sněmovny

Předávám slovo panu poslanci Kováčikovi. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Odkazuji na návrh usnesení, který jsem přednesl před chvílí. Žádám tedy Poslaneckou sněmovnu, aby odhlasovala zkrácení lhůty pro projednání sněmovního tisku 340, zákona o myslivosti, o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Nehlásí, tedy rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan poslanec Kováčik, o zkrácení lhůty k tomuto bodu na 30 dnů.

Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 57. Přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 138, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme zkrátili lhůtu k projednání zákona o myslivosti o 30 dnů. Děkuji panu poslanci Kováčikovi a děkuji Sněmovně za pochopení a trpělivost.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Kolegyně a kolegové, i já děkuji za pochopení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP