(9.30 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Teď z pozice předsedy volební komise vás prosím, je to standardní žádost během schůzí, o pevné zařazení volebních bodů a byly by to body v tomto pořadí: Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, to je veřejná volba, a poté tajné volby - vedoucí stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie, vedoucí stálé delegace do Středoevropské iniciativy a návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky. Prosil bych o pevné zařazení těchto volebních bodů na příští týden na středu 29. října ve 12.30 hodin jako poslední body před obědovou pauzou.

Dovolím si využít momentu, kdy tu mám slovo. Dále vyhlašuji lhůtu pro nominaci členů včera zřízené vyšetřovací komise k D47. Tu lhůtu vyhlašuji také do středy 29. října, a to do 11 hodin dopoledne. Ještě jednou opakuji - nominace na členy vyšetřovací komise k D47, středa 29. října do 11 hodin dopoledne.

A do třetice prosím členy volební komise, sejdeme se u klavíru okamžitě po skončení teď pevně zařazeného prvního bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, prosím, zůstaňte ještě u řečniště. Já jenom chci upozornit vás a celou Sněmovnu, že je zde dohoda z politického grémia, že ve středu budeme začínat v 11 hodin, a pokud bychom tedy rovnou zařadili volby na 12.30, tak vzhledem k tomu, že je tam několik již pevně zařazených bodů, dostaneme se do časové tísně. Tak zda by nebylo jednodušší ty volby provést ve čtvrtek.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Souhlasím, tuhle informaci jsem já neměl. Není problém, pojďme se domluvit, že svůj návrh teď stahuji a opravuji. Navrhuji tyto volební body zařadit pevně ve čtvrtek, a pokud bude souhlas, můžeme je zrealizovat po skončení dopolední části, tedy po interpelacích.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já myslím, že nejjednodušší by bylo, kdybychom to zařadili na čtvrtek na 12.30 hodin tak, abychom stihli odvolit.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ze všech stran vidím pokyvující souhlasné hlavy. Souhlasím, takže opakuji ještě jednou - volební body provedeme příští týden pevně ve čtvrtek ve 12.30 hodin. A mám tu ještě od pana předsedy Kováčika prosbu k té nominaci do D47, že středa je příliš brzy. Tak se domluvme do středy 29. října večer do 17 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. O lhůtě hlasovat nemusíme návrh pana poslance Kolovratníka byl modifikován tak, že volby by byly ve čtvrtek ve 12.30 hodin.

Pan poslanec Zahradník chtěl ještě upřesnit svůj návrh, předpokládám.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, já bych si dovolil upřesnit ten návrh. Po dohodě platí bod 64, platí senátní návrh zákona o Šumavě, platí sněmovní tisk 250 a čas zařazení je po pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To znamená ve středu 29. 10. po pevně zařazených bodech. Dobrá, tak to je také vyjasněno. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Není tomu tak, v tom případě budeme hlasovat. Ještě vás informuji, že pan místopředseda Filip hlasuje s kartou číslo 17.

 

Teď jsou zde návrhy pana poslance Sklenáka. On navrhuje vyřadit šest bodů z pořadu schůze, to bychom asi zvládli jedním hlasováním. Jsou to body 77, 78, 80, 82, 90 a 95.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 46, přihlášeno 161, pro 160, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Potom pan poslanec Sklenák, body 20, 21, 53 a 129 na středu 29. 10. po pevně zařazených bodech. Můžeme také najednou? Ano.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 47, přihlášeno 161, pro 124, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

A do třetice pan poslanec Sklenák, nový bod - sněmovní tisk 307 ve druhém čtení na pátek 31. 10. jako první bod.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování má číslo 48, přihlášeno 161, pro 159, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec a předseda klubu KDU-ČSL Mihola, dětské skupiny, což je tedy bod číslo 3, pevně zařadit na pátek 31. 10. jako druhý bod.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 49, přihlášeno 161, pro 90, proti 47. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec a předseda klubu ODS Stanjura, nový bod neslučitelnost funkcí u člena Rady Českého rozhlasu a přeje si to jako třetí bod v pátek 31. 10.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 50, přihlášeno 161, pro 48, proti 60. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Zahradník, Šumava, bod 64, tisk 250, na příští středu, vlastně jedinou středu, která zbývá, po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování 51, přihlášeno 162, pro 121, proti 12. Tento návrh byl přijat.

 

Tím posledním návrhem jsou volební body, tak jak je zde přečetl a navrhl pan poslanec Kolovratník. Shodli jsme se na tom, že by byly pevně zařazeny na čtvrtek 30. 10. ve 12.30.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 52 bylo přihlášeno 162, pro 157, proti 1. I tento návrh byl přijat.

 

Zeptám se, zda jsme hlasovali o všech návrzích, které byly předneseny v pořadu schůze. Je tomu tak, nikdo neprotestuje. Budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu. Ještě než přistoupíme k bodu 97, tak bych vás všechny chtěl upozornit, a prosím, věnujte této věci zvýšenou pozornost, že 28. října během státního svátku bude v prostorách Poslanecké sněmovny probíhat den otevřených dveří. Já vás tedy žádám, abyste ve vlastním zájmu odstranili veškeré své osobní věci ze svých lavic, jinak budou skartovány. To je technické upozornění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP