(Jednání pokračovalo v 9.23 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, abyste zaujali svá místa v sále. Doba vyčleněná na poradu předsedu klubů uplynula. Vidím přihlášku pana předsedy Miholy.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, děkuji za tu pauzu ještě jednou a chtěl bych teď v rámci programu požádat o přeřazení bodu dětské skupiny na příští pátek, tzn. 31. října. Pevně zařadit na příští pátek pro jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, vzhledem k tomu, že na příští pátek nemáme zatím žádný bod pevně zařazen, kromě návrhu, je tady návrh pana poslance Sklenáka, který navrhuje tisk 307 jako nový bod zařadit jako první v pátek, tak by to byl tedy druhý bod. Ano, dobře.

Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne. Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já prosím o klid. Opravdu mám problém slyšet pana předsedu a on bude evidentně něco navrhovat a já si to musím zapsat. Takže to také musím slyšet.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Navrhuji zařazení nového bodu, který by nesl jméno neslučitelnost funkcí u člena Rady Českého rozhlasu. Bohužel to dělám místo předsedy výboru, který podle mě to navrhnout měl a neudělal to. Dovolte mi, abych to v krátkosti zdůvodnil.

My jsme dostali jako členové výboru podnět na možný střet zájmů celkem u dvou členů různých mediálních rad, ale u Rady Českého rozhlasu jsme dostali na jednání výboru stanovisko Parlamentního institutu, které jednoznačně říká, že došlo k neslučitelnosti funkcí. To je něco jiného než střet zájmů - neslučitelnost funkcí člena Rady Českého rozhlasu a jiné veřejné funkce. My se samozřejmě můžeme tvářit, že to nechceme projednat, neprojednáme, ale podle mě se vystavujeme riziku, že každé rozhodnutí Rady Českého rozhlasu, na kterém se ten člen bude podílet, může být zpochybněno. To stanovisko mají všichni členové volebního výboru k dispozici, to znamená, mají ho k dispozici všechny poslanecké kluby a já myslím, že to může rozhodnout pouze Poslanecká sněmovna, zda se tímto názorem bude řídit, nebo nebude, protože volí a odvolává členy Rady Českého rozhlasu. A já bych poprosil, abychom tady nehráli v tom stranickém dresu, čí to je nominant a která strana ho nominovala. Že na jedné straně se všichni dušují: my tam nemáme žádné svoje lidi, my jsme je nenominovali, to jsou nezávislí kandidáti, my jsme to z toho portfolia uchazečů vybrali, a na druhé straně se jasně ukazuje, že ten klub, nebo ty kluby, které ho podporovaly, s tím mají problém. Já to považuji za závažný problém. My jsme debatovali, že možná by se mohl změnit zákon, ale dokud ten zákon platí, tak se musí dodržovat.

Pan poslanec Kolovratník to už tady navrhoval, myslím, před dvěma dny. Já jsem dneska použil jako širší vysvětlení toho bodu, protože jsem předpokládal, že to bude jednoduché. Že ten bod zařadíme a pak po rozpravě rozhodneme hlasováním, zda ten příslušný člen může zůstat členem, anebo že došlo k neslučitelně funkcí, a pak bychom měli hlasovat o odvolání.

Já v této chvíli neříkám, jak se máme zachovat, a jenom navrhuji Poslanecké sněmovně, aby nestrkala hlavu do písku, aby ten bod zařadila a abychom hlasováním rozhodli. Trvá to už poměrně dlouho, my ty informace máme někdy od začátku září. Je konec října a myslím, že na této schůzi bychom to měli rozhodnout. Takže navrhuji tento nový bod a navrhuji, aby byl třeba příští pátek jako třetí bod zařazen do programu jednání Poslanecké sněmovny. Pokud ho nezařadíte, tak vám říkám, že jako člen výboru budu na příštím jednání výboru navrhovat, aby to výbor doporučil Sněmovně jako bod na sněmovnu. A věřím, protože my jsme se tehdy sešli skutečně v mimořádném termínu a mnozí kolegové byli z pochopitelných důvodů omluveni, protože myslím, že to bylo v poslaneckém týdnu, tak věřím, že když to nebude tentokrát, tak to bude příště. Ale tomu problému se prostě nevyhneme a rozhodnout Poslanecká sněmovna musí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Je to stejný návrh, který navrhoval pan předseda volební komise Kolovratník, nebo... je to od jiného navrhovatele. To jsem pochopil. Ale věcně se asi jedná o ten samý problém.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem ten bod nazval jinak. Tady se mluvilo o střetu zájmu, já mluvím o neslučitelnosti funkcí, protože takto přesně je stanovisko Parlamentního institutu. Takže ten návrh bodu, a o takovém bodu jsme ještě nehlasovali na této schůzi, se jmenuje neslučitelnost funkcí u člena Rady Českého rozhlasu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji za upřesnění. Já si myslím, že to hlasovatelné je a bude nejčistší, když o tom rozhodne Sněmovna.

Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já chci jenom zdvořile požádat, abychom zvážili návrh pana předsedy Miholy - odložení dětských skupin o týden. Ten problém za týden nebude jiný než teď. Ten bude úplně stejný, nebude možné tu předlohu jakýmkoliv způsobem měnit, protože se jedná o veto prezidenta. Prostě ta legislativní předloha se během legislativního procesu dostala do nepřijatelné podoby. Podle mého názoru jediné, co se s ní dá dělat, je, neschválit ji a rychle navrhnout nový zákon, který umožní dětské skupiny, aniž by přitom likvidoval řadu alternativ, které jsou jinak prospěšné. Lepší hrůzný konec než hrůza bez konce. Prostě co si tím týdnem pomůžeme? Nic.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dál tedy, pokud nejsou žádosti o přednostní právo, tak mám zde dvě přihlášky. První je pan poslanec Zahradník a připraví se pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji, aby bod, který v našem pořadu máme pod číslem 64, senátní návrh zákona o Národním parku Šumava, sněmovní tisk 250, byl pevně zařazen na program naší schůze na středu 29. října na 14.30 hodin. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se jenom ujistím, protože mám pocit, že o tom jsme již také hlasovali, ale ne o tom, že to bude pevně na 14.30. Takže to je jiný návrh a je možné o tom hlasovat.

Pan poslanec Kolovratník. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP