(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, už vidím pana ministra Dienstbiera, zahajuji další den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím žádnou takovou informaci nemám.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Adam do 12 hodin - zdravotní důvody, pan poslanec Andrle Sylor do 12 hodin - zdravotní důvody, paní poslankyně Aulická-Jírovcová - zdravotní důvody, paní poslankyně Bebarová-Rujbrová - zahraniční cesta, pan poslanec Beznoska - zahraniční cesta, pan poslanec Černoch - pracovní důvody, pan poslanec Fiala Petr - osobní důvody, pan poslanec Gabrhel do 11 hodin - zdravotní důvody, pan poslanec Havíř do 11 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Heger - pracovní důvody, paní poslankyně Hnyková - rodinné důvody, pan poslanec Hovorka - rodinné důvody, pan poslanec Jandák - zdravotní důvody, pan poslanec Janulík - pracovní důvody, pan poslanec Karamazov - osobní důvody, pan poslanec Klučka - zahraniční cesta, pan poslanec Kott do 10 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Nováková do 10 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Novotný Josef - pracovní důvody, pan poslanec Novotný Martin - osobní důvody, paní poslankyně Putnová - pracovní důvody, pan poslanec Šarapatka - zahraniční cesta, pan poslanec Vyzula - zdravotní důvody a pan poslanec Zlatuška - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády, je na zahraniční cestě, pan vicepremiér Bělobrádek od 11 hodin - pracovní důvody, pan ministr Chovanec do 11 hodin - pracovní důvody, pan ministr Mládek - zahraniční cesta, pan ministr Němeček - zahraniční cesta, pan vicepremiér Babiš z celého dne z pracovních důvodů, pan ministr Prachař - pracovní důvody, pan ministr Stropnický do 11 hodin z pracovních důvodů, paní ministryně Šlechtová - pracovní důvody a paní ministryně Válková rovněž pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

Pan poslanec Kolovratník má náhradní kartu číslo 6.

Než přistoupíme k pořadu schůze... (O slovo se hlásí poslanec Mihola.) S přednostním právem, pane předsedo? V tom případě předseda klubu KDU-ČSL s přednostním právem, po něm s přednostním právem pan předseda klubu sociální demokracie a pak zde mám dvě řádné přihlášky pana poslance Zahradníka a předsedy volební komise pana poslance Kolovratníka. Nyní má slovo pan předseda Mihola. Prosím.

Prosím o klid, abychom slyšeli, co nám chce pan předseda sdělit.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážení kolegové, já si dovoluji požádat o pauzu na poradu poslaneckého klubu KDU-ČSL v délce 30 minut. (Ozývají se protestní hlasy ze sálu.) Zároveň ale bych chtěl požádat ještě o dvě věci. Slyšel jsem avízo od kolegů ohledně programu schůze, aby to bylo možné po té pauze, tak se chci ujistit, abych do toho nezasáhl tou pauzou, a poté, pokud bude vyhlášena, tak bych prosil předsedy všech klubů, jestli by mi věnovali trochu času a jestli bychom se mohli v rámci té pauzy sejít. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, já se vás zeptám - jsou dvě možnosti. Buď, jak je zvykem, vyhlásím teď hned pauzu, nebo ještě můžeme upravit pořad schůze a vyhlásím pauzu potom. Pokud se ta pauza netýká pořadu schůze, tak by možná bylo jednodušší upravit pořad schůze, jak je zde zájem, a hned poté, co by byly odhlasovány návrhy vznesené k pořadu schůze, než bychom zahájili jednání, vyhlásil bych pauzu. Šlo by to takto? (Poslanec Mihola souhlasí.) Ano. Dobrá. Pan předseda souhlasí.

Nejprve bychom se tedy vypořádali s pořadem schůze. Pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já bych si dovolil vznést několik návrhů, kterými bychom upravili pořad probíhající schůze.

Za prvé bych chtěl po dohodě s panem ministrem zahraničí navrhnout vyřazení několika bodů z programu schůze, a to konkrétně bod 77, tisk 160, a bod 78, tisk 161 týkající se Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, potom bod 80, sněmovní tisk 195, Úmluva OSN o jurisdikčních imunitách státu, bod 82, sněmovní tisk 211, Protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv, bod 90, sněmovní tisk 310, Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Ukrajinou, a bod 95, sněmovní tisk 336, Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Gruzií. Tyto body navrhuji vyřadit.

Druhý můj návrh se týká pevného zařazení čtyř bodů, a to na příští středu po pevně zařazených bodech. Jedná se o body číslo 20, sněmovní tisk 301, o hospodaření energií, bod 21, sněmovní tisk 302, o investičních pobídkách, bod 53, sněmovní tisk 303, o metrologii, a bod 129, sněmovní tisk 279, zpráva o vývoji malého a středního podnikání. Tyto body pevně zařadit na příští středu 29. října po pevně zařazených bodech.

Můj poslední návrh se týká sněmovního tisku 307, což je novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. To se týká indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Navrhuji, abychom tento tisk zařadili na probíhající schůzi. Pokud byste této žádosti vyhověli, tak prosím, abychom druhé čtení následně pevně zařadili na příští pátek 31. října jako první bod jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to byl pan předseda Sklenák. Nejprve tedy pan předseda Mihola a potom vidím pana předsedu Stanjuru.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedo, já si dovolím požádat o tu pauzu ihned. Bude stačit 15 minut a poprosil bych předsedy klubů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, dobře. V tom případě tomu vyhovím, s tím, že lhůta na podávání návrhů na změnu pořadu tím nebude dotčena, stále nám zbývá 23 minut.

Vyhlašuji pauzu na 15 minut. Je 9.08. Přerušuji schůzi do 9.23 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.08 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP