(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Okamurovi za jeho vystoupení. Nyní faktická poznámka pana poslance Velebného, pak paní poslankyně Fischerová. Pan poslanec Velebný, nevidím ho, tak mu přihláška s faktickou poznámkou propadá. Paní poslankyně Fischerová v řádné přihlášce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Přeji vám všem příjemný podvečer. A přece jsem se dostala ke slovu, tak jsem velice ráda.

Vážené dámy, vážení pánové, já se budu také věnovat věcným připomínkám. Navážu na předchozí slova jednak pana poslance Tomia Okamury, který mluvil už ke konkrétním věcem, které ten návrh vládní novely zákona obsahuje, ale také zavzpomínám, protože je pravda, že cestovní ruch je mi velice blízký.

Když se mluví o cílech, které chceme touto novelou dokázat, tak je to hlavně ochrana klientů cestovních kanceláří. V tom se shodneme úplně všichni. To ano. Ale teď jakým způsobem k tomu dojít. Zaslechli jsme tady už nějaké konkrétní návrhy. Já zavzpomínám na rok 1997. Tehdy to byla první velká cestovní kancelář - Travela - a nechala velká čísla lidí v zahraničí. Nedostali se nazpátek. A nebylo to jenom to, že nebyla zajištěna jejich repatriace, ale odnesly to ještě řady menších cestovních kanceláří, které v rámci druhé platební neschopnosti skončily se svým podnikáním. A to je právě to, co zde chci ještě zdůraznit, co zde dnes nebylo doposud řečeno. Jsou zde dvě asociace cestovních kanceláří, čili profesní sdružení cestovních kanceláří a případně agentur, a ony se postupem času k sobě přiblížily a názory na tuto novelu mají stejné, což je pro mě velký důraz, protože jestliže někdo bojuje za něco společného, tak je dobře, že našly společná řešení.

Tato novela zákona 159, jak se mezi profesionály nazývá, prošla opravdu dlouhou debatou. Už od roku 2010, ale teprve v loňském roce prošlo první čtení, jak zde už bylo řečeno, ale spadlo to pod stůl. A nyní jsme u prvního čtení předloženého tedy až dnes. Vždycky jsem sledovala, kdy to bude zařazeno na program jednání Poslanecké sněmovny, a nějakým stylem se to nedostávalo, až dnes, takže to je v pořádku. Ale bohužel této novele zákona 159 naprosto nepředcházelo vnější připomínkové řízení. Dívala jsem se proč ne a našla jsem si, že pan ministr Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva a rovné příležitosti, dne 4. dubna, mám i jednací číslo, povolil, aby k návrhu novely zákona nebylo provedeno připomínkové řízení. Tím pádem došlo k tomu, že k následné diskusi došlo až poté a teď je potřeba v této novele zákona provést určité úpravy.

Jak říkala paní zpravodajka, paní poslankyně Martina Berdychová, sešli jsme se jako podvýbor cestovního ruchu. Bylo to 2. 9. 2014, není to tak dávno. Tam se opravdu sešli aktéři, kteří zde byli jmenováni, čili asociace cestovních kanceláří, zástupci ministerstev, už zde byli jmenováni, zástupci České asociace pojišťoven, a tam se k určitému závěru došlo. Bylo to věcné jednání. Já jsem z toho měla radost, že se v tomto smyslu pokročilo. (V sále je velký hluk.)

Ale na základě schůzky byly vyvozeny připomínky. Pan poslanec Tomio Okamura je tady sice už zmiňoval, ale já přece jenom vypíchnu, o co se konkrétně jedná. Jde tam v podstatě o dvě hlavní věci. Jednak to jsou limity, které je potřeba plnit jako pojištění cestovních kanceláří. V současné době jenom pro vaši informaci řeknu, že Česká republika má jeden z nejvyšších pojistných limitů. Pro představu, je to 30 % z ročních tržeb cestovní kanceláře. Cestovky musí vytvořit rok dopředu podnikatelský záměr a z toho se potom vyměří 30 %. Je to úplně nejvyšší číslo, které v rámci Evropské unie existuje. Jinak to v průměru bývá v rozmezí 8 až 15 %. A nyní je v novele navrženo, že by měly být pojistné limity minimálně jeden milion nebo čtyři miliony. Jeden milion je pro cestovní kanceláře, které používají dopravu klientů autokarem, a čtyři miliony pro letecké zájezdy. Ovšem jak jsem mluvila s oběma asociacemi a s mnohými podnikateli v oblasti cestovního ruchu, toto hledisko je pro ně naprosto diskriminující. Může se stát, že díky těmto limitům, kdyby došlo ke schválení zákona v tomto znění, mnoho cestovních kanceláří skončí, zejména těch malých, které vyplňují mezery na našem trhu, a jsou to takové kanceláře, které mají speciální programy, ať už je to pro zahrádkáře, pro tělesně postižené, pro památkáře. Znám spoustu takových menších cestovek a došlo by k tomu, že bude zase celá řada nově nezaměstnaných. Myslím si, že by to bylo opravdu diskriminující.

Chtěla jsem upozornit na tyto dva limity, které jsou nově navrženy. A druhá věc je, že není určena hranice výše plnění pro pojišťovny, protože do toho nebudou chtít vstoupit, jestliže nebude určena výše horní hranice, kterou musí plnit. Pro informaci: Kolik si myslíte, že je pojišťoven na českém trhu, které toto nabízejí? Je jich šest. A obrat, který vyřizují v plnění ve vztahu k cestovním kancelářím, není tak markantní. Je to pro ně nepodstatná výše obratu, takže se může stát, že kdyby nedošlo k dohodě, tak nakonec žádná pojišťovna nebude chtít toto pojištění sjednat.

Poté, co jsme zde vyslechli i různé poznámky, tak docházím k závěru, že je opravdu ještě nutno pořádně projednat v řádném termínu ve výboru podle toho, jaká bude shoda, všechny tyto možnosti a vytvořit pozměňovací návrhy. Já se k tomu plně hlásím. Mimoto chci říci, že nebude-li toto možné, tak vidím tuto novelu jako neprůchozí. Jedině bude-li tomu věnováno dostatečné množství času. Hlavně aspekty, o kterých jsem mluvila. Dneska zde při projednávání rozpočtu padala taková fráze. Byly zde různé fráze, ale bylo tam držím palce navzájem. Tak držím palce, ať se dohodneme, protože pro mnohé podnikatele v cestovních ruchu je toto opravdu zavazující. Pojďme pracovat, ale v řádném termínu. Jsem proti tomu, aby byl zkracován termín k projednávání ve výboru.

Děkuji vám všem za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Fischerové za její vystoupení. Mám další dvě přihlášky do rozpravy. První pan poslanec Miroslav Kalousek, poté pan kolega Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za pozornost. Dámy a pánové, prosím promiňte, pokud vznesu do jednání trochu jiný program, ale poslankyně a poslanci TOP 09 se cítí do té míry uraženi bezprecedentním vystoupením paní ministryně, že si vezmeme přestávku v délce jedné hodiny a budeme diskutovat, jak se k jejímu vystoupení postavíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Seďa, sice jsem ho ohlásil, ale vzhledem k tomu, že to je věc, která se podle jednacího řádu rozhoduje bez rozpravy, nemám jinou šanci než vyhlásit přestávku na poradu klubu TOP 09, přerušit tento bod a zároveň přerušit dnešní jednání Poslanecké sněmovny až do zítřejšího rána do devíti hodin.

Zítra ráno v devět hodin budeme pokračovat podle zákona o jednacím řádu, to znamená odpověďmi na písemné interpelace předsedy vlády a ministrů a podle dnes schváleného usnesení můžeme případné změny programu přednášet po 11. hodině. Upozorňuji na to kolegy, že nikdo nebude ke změně programu v devět hodin vyvolán, řídící schůze už to bude řešit. Hezký večer a zítra na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 18.10 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP