(16.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

Co se týče investice Nexenu, nevím, jestli jsme se tady všichni poslouchali, protože jsem hovořil o něčem jiném. Znovu bych to zopakoval. Já jsem narážel na to a říkal jsem, že se tady dávají investiční pobídky ve stamilionech firmám, které nemají podmínku zaměstnat české občany. Tady bylo vládou slavnostně prezentováno v médiích, jak se přilákal jihokorejský Nexen, ale když jsem se podíval, a znovu to zopakuji, do smlouvy vlády s firmou, tak není podmíněno vytváření pracovních míst zaměstnáním českých občanů. Je tam napsáno občané Evropské unie. Proto tam zase budou Rumuni, Bulhaři a další. Podseknou mzdy a doplatí na to naopak celý region. To byla ta otázka, proč tam není podmínka, že je potřeba zaměstnat za naše peníze, za peníze daňových poplatníků, za investiční pobídky české občany. Proč se tam budou zaměstnávat na úkor našich lidí cizinci, když tady máme nezaměstnanost 600 tis. lidí.

A poslední věc. Pan poslanec Pilný - tomu už jsem nerozuměl tedy vůbec. Na jednu stranu nám tady vláda říká, že je tady vysoký deficit, respektive ten deficit je tady mimo jiné kvůli investicím do dopravní infrastruktury, a na druhou stranu nám tady pan poslanec Pilný sdělil, že je nesmysl investovat do dopravní infrastruktury, když to není připraveno. Teď tomu už vůbec nerozumím. Předseda hospodářského výboru Sněmovny za vládu říká něco jiného než vláda. To jsem už tedy úplně ztratil přehled. Takže je vidět, že je v tom pěkný zmatek, a vláda by si tedy měla vyjasnit, kdo z nich má tedy pravdu, ale oba jsou to celkem vysoce postavení představitelé této vlády, respektive obě dvě strany, a i veřejnost by určitě měla dostat správnou informaci, nebo se prosím nejprve nějak dohodněte. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců Úsvitu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. Další s přednostním právem je přihlášen pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo.

Pan ministr měl závěrečné slovo, ale člověk předpokládá, že v závěrečném slovu někdo reaguje na to, co zazní v rozpravě - dotazy, připomínky, kritika, pochvala. To klidně mohlo být úvodní slovo a to klidně mohl být projev na předvolebním mítinku. Nicméně abychom nekritizovali, bych chtěl pana ministra fakt pochválit. Vzpomeňte si, když jsme projednávali rozpočet na rok 2014, jak docela hrdě říkal: já jsem to nečetl, já to číst nebudu. Letos to evidentně četl, aspoň z vystoupení to je jasné. Je to velký posun. Na druhé straně jiným poslancům upírá to samé právo, které loni využil, a říká: někteří vystupující evidentně rozpočet nečetli. Ale uplatnili vlastně stejný postup jako pan ministr při rozpočtu na rok 2014. Je to určitě zlepšení a věřím, že při příštím rozpočtu nám pan ministr i odpoví na naše dotazy, například proč se prognózuje v zásadě nulový výnos z daňových příjmů proti skutečnosti roku 2014. To je podle mě korektní dotaz. To není žádná kritika. Odpověď jsem nedostal. Vzal jsem čísla Ministerstva financí za prvních devět měsíců, třeba DPH nebo daň z příjmů právnických osob, porovnal jsem to s plánem na rok 2015 a reálně je v zásadě nulové navýšení proti skutečnosti roku 2014. A to je podle mě korektní dotaz. To není ani kritika, protože nevíme, z čeho to vychází, když současně je prognóza u růstu HDP o plus 2,5 %.

Debata o investicích. Z toho, jak jsem to dnes slyšel celý den - představitel vládní koalice nám tvrdí, že 75 je více než 100, a ještě si to odhlasují. (Potlesk zprava.) S tím nic neuděláme. Pokud si odhlasujete, že 75 je více než 100, nedá se nic dělat než respektovat výsledek hlasování. (Opět potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Pan ministr financí chce evidentně odpovědět na jeho výzvu. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Já jsem ještě zapomněl na strašně důležitou věc. Tady víckrát zaznělo, že jsme levicová vláda. My nejsme levicová vláda. (Veselost v pravé části sálu.) Já jsem strašně rád, že díky hnutí ANO jste se naučili dělat i parlamentní kampaně ve volbách, že jste nás všichni kopírovali, měli jste stejné plakáty a rozdávali jste ne koblihy, ale něco, takže hnutí tady aspoň zavedlo nějaké názvy, které všichni političtí komentátoři a ti, kteří mají jediní pravdu, používají. Ano, bude líp. Nikdy jsem neřekl kdy. Bude líp. Makáme. Prostě to uděláme. (Veselost a potlesk v pravé části sálu.)

Poslední výraz, který jsem rád, že jste se naučili, že jsem pravičák se sociálním cítěním. Mám nadaci, která dává desítky milionů lidem a pomáhá chudákům. Je zajímavé, když jsem chodil na kampaně v oblastech Ústí, Cheb, Bruntál, to je jiný svět než Praha, tam lidi přišli a zajímali se o to. A tam se lidem žije špatně. Proto jsem pravičák se sociálním cítěním. A nejsme levicová vláda. Já jsem v rámci naší vlády bojoval o schodek, protože samozřejmě ministr bojuje proti všem.

A není pravda, že nevybereme více daní. Vybereme. Je tam asi 13 mld. Já jsem to četl. Nevím, kde to pan Stanjura vzal. Vybereme víc daní. Ano, jsem konzervativní. Proč bych nebyl? Pokud se podaří mít lepší výběr, tak bude nižší deficit. My pravičáci, já se sociálním cítěním (veselost zprava), chceme snižovat deficit. Chceme strukturální deficit, jak nás stále školí pan exministr. To máme vlastně společné. Buďte v klidu. Pokud vybereme víc, tak to snížíme. To je můj cíl - snižovat zadlužení. Protože já jsem přišel z jiného světa. Přišel jsem ze světa, kde se neplánuje deficit, kde se neplánuje ztráta. Věřte mi, že to mám zakódované, jako vy máte zakódované jiné věci, které já se nikdy nenaučím. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi financí, který přiznal, že přišel z jiného světa. A tím nám také otevřel rozpravu, do které se nejprve s přednostním právem hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ano, už osobně nechci příliš zdržovat. Jenom jsem se přihlásil proto, že aniž bych chtěl vést pojmologický spor o tom, jaký je rozdíl mezi pravičákem se sociálním cítěním a populistickým oligarchou (veselost v pravé části sálu), tak jsem chtěl pana ministra upozornit, že otevřel diskusi, a zdá se mi, že atmosféra je velmi vhodná k tomu, abychom v diskusi svěže pokračovali, protože nic není tak důležité jako návrh státního rozpočtu na příští rok.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pane ministře, hned na vás dojde řada, ale nejprve tu mám tři faktické poznámky, pak jedno přednostní právo a vy jste další. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler, po něm pan poslanec Petr Fiala, po něm pan poslanec Martin Novotný. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji za otevření rozpravy, protože bych opravdu rád zareagoval na závěrečné slovo pana vicepremiéra. Opravdu jsem si asi naivně myslel, že uslyšíme odpověď na konkrétní dotazy, na konkrétní čísla. To byla asi z mé strany naivita, tak se omlouvám. Snad příště.

Chtěl bych zareagovat ještě na slova kolegy Pilného. My jsme si to vyříkali, ale rád bych, aby to zaznělo na plénu. Já jsem tady uváděl čísla ohledně plánovaných výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury a pan kolega Pilný odpověděl, že nemá smysl investice dělat, když nejsou připraveny, že je to nesmysl. Ano, s tím, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího samozřejmě, naprosto souhlasím. Kde už mi ale uniká logika, je to, že vysvětlujete deficit státního rozpočtu zvýšenými výdaji do dopravní infrastruktury a sám říkáte, že je nebudete zvyšovat. Tak se pánové, proboha, domluvte mezi sebou! Děláte si z nás legraci?

Ještě mám skoro minutu, takže tady zopakuji čísla, která jsem tady už uváděl. Uvozuji, že se jedná o dokument vlády. Vláda předpokládá, že v roce 2015 bude celkové zadlužení státu 1 bil. 683 mld. - stejné jako v roce 2013. Ano, to je stejná cifra. Ještě jednou. V roce 2016 předpokládaný výhled 1 bil. 783,7 mld. A v roce 2017 předpokládaný výhled 1 bil. 879,5 mld. Tak kde je snižování zadlužení státu?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP