(16.00 hodin)
(pokračuje Kádner)

Opakuji, bezpečnostním složkám se doposud vrátila jen část toho, co jim bylo sebráno. Doposud došlo k navrácení dvou procent, z velké části do nenárokových složek platu. Nyní od listopadu jde o plošné navýšení 3,5 procenta všem zaměstnancům a znovu do nenárokové složky. Dále bylo schváleno navýšení od ledna o 1,5 procenta do tarifních tabulek. K tomu si je nutno připočítat, že zde od roku 2010 máme nezanedbatelnou míru inflace, která všechny tyto částky znehodnocuje. Stále se tak pohybujeme 3 procenta pod tím, kde jsme byli v roce 2010.

Za největší problém ale vidím, že vrácení prostředků na platy policistů není zohledněno na výhledech rozpočtů na příští roky. Bohužel se tak tím uznává, že se s prostředky pro policisty nepočítá, a to já považuji za největší problém. Výdaje na policii a hasičský záchranný sbor mají dlouhodobě stagnovat. Nebude v podstatě zohledněna ani inflace, která má nastat. V tomto ohledu vidím rozpočet jako nevyhovující. Myslíme, že bychom si všichni měli uvědomit, že vnitřní a vnější bezpečnost by měly být prioritou státu, která si zaslouží dlouhodobý, reálný a udržitelný koncept.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kádnerovi. S poslední řádnou přihláškou je zatím přihlášen pan zpravodaj, pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Trpělivě jsem čekal na konec vystupujících. Nemám nic do rozpravy. Pouze bych chtěl načíst doplňující návrh do usnesení k prvému čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015, a to za bod 3 návrhu usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu se doplňuje nový bod 4, který zní: "Žádá správce kapitol, aby návrh kapitoly (kapitolní sešit) předkládali příslušnému výboru, kterému byl návrh přikázán k projednání v písemné i elektronické podobě."

Zdůvodním. Dosud platí, že rezorty, jak jsou specifikovány například v návrhu zákona o státním rozpočtu v příloze číslo 4, předkládají návrhy svých kapitol výborům podle přikázání pouze na základě ustanovení odst. 1 § 103 zákona o jednacím řádu, a to ještě v implicitním vyjádření "výbory projednají přikázané kapitoly státního rozpočtu ve lhůtě stanovené Sněmovnou a předloží svá usnesení rozpočtovému výboru". V zákonu o rozpočtových pravidlech republiky číslo 208/2000 Sb. se o povinnosti výkonné moci hovoří pouze ve vztahu vlády vůči Sněmovně a o zákonu o rozpočtu jako o celku. Nikde není zakotven vztah výbor - správce kapitoly. Termín kapitolní sešit není již vůbec definován. S ohledem na odstranění nejasností a také s ohledem na postupující elektronizaci státní správy se doporučuje tak učinit usnesením Poslanecké sněmovny, to jest aby rezorty svým výborům podle bodu 3 navrhovaného usnesení předkládaly kapitolní sešity pro naše účely v písemné i elektronické podobě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Beru to jako bod 4 k usnesení rozpočtového výboru v tisku 331/1, který páni poslanci obdrželi.

Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Není tady nikdo takový. Končím tedy obecnou rozpravu a ptám se na závěrečná slova pana ministra financí, který bohužel není přítomen. (Ministr financí přibíhá do sálu.) A už je přítomen. Prosím, pane ministře. Je tady zjevný zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane ministře, máte závěrečné slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Pane předsedo, děkuji. Závěrečné slovo - ono se to vlastně těžko komentuje, protože já mám pocit, že většina vystupujících ani ten rozpočet asi moc nečetla.

Já bych jenom zopakoval, že rozpočet jsme postavili na nižším schodku, než byl plánován. Postavili jsme ho tak, že se nebudeme zadlužovat. Někteří to nechápou, ale já jsem se to snažil tady vysvětlit. Postavili jsme ho na puštění investic a samozřejmě jsme ho postavili na spotřebě. Ta debata je těžká. Samozřejmě ten rozpočet většina hodnotí podle makra.

Já si myslím, že jsem první ministr financí, který dělá konkrétní kroky pro to, aby se snížilo saldo rozpočtu. Jsem první ministr, který tady zorganizoval summit ministrů financí Německa, Rakouska, Slovenska, Maďarska, Chorvatska. A poprvé my Češi v Evropě jsme dali nějaké návrhy na boj proti daňovým podvodům, na kterých jsme prodělali od roku 2009 do 2013 70 miliard korun. Karuselové obchody. Lihová mafie nám vzala 6,7 miliardy. Mafie Ecoll Invest 4,5 miliardy. Nefunkční finanční správa. Celníci podobně.

Dělám něco konkrétního. Navrhl jsem na zasedání ministrů financí reverse charge, což je zásadní prostředek v boji proti daňovým podvodům. A světe div se, všichni ministři okolních zemí i včetně ministryně rumunské to podpořili. A teď čekám, než pan komisař Moscovici půjde do úřadu, a budu s ním o tom jednat. V minulosti jsme žádné návrhy neměli. V minulosti jsme byli v Evropě spolu s Velkou Británií a okopávali jsme ji.

To jsou konkrétní věci. A samozřejmě jsou konkrétní věci na výběr daní. Ano, my šetříme na provozu. Já jsem ušetřil na Ministerstvu financí 260 milionů korun za sedm měsíců. Těším se, až vám ukážu, jak nakupuji ekologické zakázky na rozdíl od pana Kalouska za polovic. Možná si někdo vzpomene na tu velkou ekologickou zakázku, která byla připravována. Ta měla skončit v kapsách někoho a teď nakupuje výhodně stát. Když například zakázku za 300 milionů umíme za 72. A na státní pokladnu, kdyby byla funkční a kdybychom ve státní pokladně měli všechny státní instituce, mohli bychom zapojit těch 130 miliard. Nevím, proč NKÚ v rámci prověřování státní pokladny vlastně mělo nález, na základě kterého jsme museli podat trestní oznámení. Převzal jsem ten resort a myslím si, že jsem schopen prokázat, že na provozu šetřím.

Ale my jsme převzali ty věci v deficitu, takže musím angažovat 600 nových zaměstnanců finanční správy. Stejně paní ministryně Marksová musí vzít 600 zaměstnanců na úřady práce, protože v naší zemi se zneužívají sociální dávky na bydlení, na podporu v nezaměstnanosti a tak dále. Stát je málo funkční. Musíme posílit policii. Státní zástupci a soudci musí dostat vyšší platy. To jsou všechno věci, které my musíme napravovat, a samozřejmě není korektní tady porovnávat nějaké plány investic, které nebyly zrealizovány a ve finále nebyly čerpány. My děláme konkrétní kroky pro to, abychom skutečně dluh snižovali. A také bych chtěl upozornit, že jsem vyslovil nějaký názor, že by bylo dobré, aby v roce 2017, až zavedeme ta opatření, a je otázka, jestli je Poslanecká sněmovna schválí, elektronický výkaz DPH, elektronický výkaz tržeb - to jsou všechno velice konkrétní opatření, která tu doposud nikdo nenavrhoval a nerealizoval.

Já to dělám aktivně a myslím si, že už to, že ten rozpočet podpořili zaměstnavatelé, odboráři, vlastně většina odborné veřejnosti, Hospodářská komora a tak dále, tak si myslím, že ten rozpočet je dobrý. Je to maximum možného, které jsme mohli udělat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP