(15.50 hodin)
(pokračuje Laudát)

Já bych byl opatrný. Vy ženete republiku zpátky do velice nebezpečné, riskantní situace. Voliče jste si koupili. Dobře, volili vás, většina tedy, ne všichni, ale koupili jste si je. Ta kocovina potom, to vystřízlivění může být velice rychlé a nepříjemné, byť si to nepřejeme nikdo.

Pokud něco panu předsedovi rozpočtového výboru nebrala hlava, je to přeci jednoduché. Osmdesát šest procent, nevím, možná dneska je to o procento víc nebo méně, našeho hrubého domácího produktu je taženo exportem. Padesát šest, nebo kolik je to dneska, něco takového, z toho tvoří export vozidel. Stačí, aby se v tomhle ochladil trh, přišla recese, a jedeme. To HDP spadne a pak už nebude pravda vaše tvrzení, že relativní zadlužení se sníží. To skočí skokově, sníží se HDP, tudíž míra zadlužení prostě vyskočí automaticky nahoru, myslím si, že posledně to trvalo při té hluboké krizi tři čtyři měsíce a bylo to na stole. To jde pak velice rychle.

Nevím, nevím. Padalo to tady mockrát, trošku taková uspávací atmosféra, ale dokud lidé nepochopí, že prostě musejí investovat do budoucna, že stát má hlavně kolíkovat prostor a vy máte vytvářet prostor, aby zejména soukromé firmy mohly ingerovat a kapitalizovat vědu, komercionalizovat... Vy tady místo toho budete řešit, jestli centra excelence zrušíte, protože už na ně nebudete mít peníze. Vy tady budete zřejmě odrbávat fondy rizikového kapitálu, které slouží jako inovační nástroje, ale státními zásahy ekonomiku nezachráníte. Říkám, teď je to jízda na hodně divokém koni a doufám, že zatím ten kůň se zklidní. Uvidíme v příštích možná nějakých dvanácti měsících.

Děkuji za pozornost. (Potlesk několika poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Přestože bych to nerad pokoušel hlasováním, tak předpokládám, že na tom, odkud kam teče Vltava, se doufám ještě v této sněmovně shodneme.

Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Marek Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo. - Pardon, pane poslanče, s faktickou poznámkou, omlouvám se, je přihlášen pan poslanec Pilný, takže jeho dvě minuty mají přednost. Po něm hned vy, omlouvám se. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Pilný: Budu jen velmi stručný. Nechápu, jak souvisí zdanění investičních fondů s vědou a výzkumem. To je první poznámka.

A druhá poznámka. Rád bych se zeptal prostřednictvím pana místopředsedy pana poslance Laudáta: Když čeští občané nebudou investovat do firem kotovaných na české burze, ale do zahraničních společností, kterápak ta česká firma s výjimkou majoritně vlastněného ČEZu na české burze operuje a kam se tedy ty peníze přelijí? Pokud vím, stačí si přečíst seznam titulů a opravdu bych byl rád, kdyby mi tam někdo našel českou firmu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému. S faktickou poznámkou, omlouvám se, ještě pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Jestli máte mě už dost, tak se seberte a běžte se živit něčím jiným.

Já to vysvětlím. Na české burze není tolik investičních příležitostí, a tak prostě pak si hledáte, a dneska není přeci problém. V minulém období jedna dáma zleva tady byla nejschopnější investorka a investovala na burzách, pokud vím, někde v Asii. V Hongkongu nebo kde, takže to není přeci žádný problém. Samozřejmě že finanční produkty jsou klíčem k tomu, aby se nápady z vědy a techniky rozvíjely tady. Proto se tady přijímala ta obrovská složitá legislativa investičních regulovaných fondů. A samozřejmě byly tam i svěřenecké, to je zřejmě ten balík, kde se dneska dějí spekulace a schovávání majetku a daňové optimalizace. Paní náměstkyně ministra s tím má údajně bohaté zkušenosti, a rychlé. Nicméně to jsou ty základní klíčové nástroje pro rozvoj. To není, že nalijete do Ministerstva průmyslu a obchodu několik miliard, nebo desítek, kde chytří úředníci, ti určitě vědí a určitě mají veliký zájem na tom, aby rozhýbali českou vědu. Proboha, vy si, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo, nemůžete vzpomenout, ale byl pokus o to novelizovat zákon 130, ten se týká vědy. A skončilo to fiaskem, protože to bylo ponecháno na libovůli úředníků a ti to zahltili tolika kontroverzními připomínkami - bylo jich snad asi 700 nebo kolik nám tam říkal kompetentní zástupce z Úřadu vlády, a prostě to na tom zkrachovalo. Takže tohle je naprosto chybná cesta. Prostě vždycky pokrok má většinově zajišťovat soukromý sektor, a nikoliv osvícení státní úředníci. Ale hlavně my ani ty osvícené státní úředníky ve své většině nemáme. (Upozornění na čas.)

Takže jenom tolik. A panu Votavovi když tak odpovím soukromě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Nyní konečně pan poslanec Marek Černoch. Prosím, pane poslanče, teď už opravdu máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane místopředsedo, ale kdyby někdo chtěl, tak klidně ještě...

Chtěl bych se podívat na rozpočet také optikou Ministerstva spravedlnosti v rámci i mé účasti v ústavněprávním výboru. Myslím si, že bohužel nemůžeme být spokojeni, zejména ve výdajových blocích, co se týká vězeňské části rozpočtu Ministerstva spravedlnosti. Čísla v rozpočtu i výhledy na další roky nedávají dostatečnou perspektivu, zejména co se týče výdajů na Vězeňskou službu České republiky. Akutní problém českého vězeňství jsou nejen nízké platy. Ty jen velmi těžko můžou motivovat k řádnému výkonu služby. Typicky plnohodnotným příkladem je pozice ve funkci strážný, který čerstvě nastoupil. Vězeňská služba stejně jako ostatní bezpečnostní sbory musela čelit skokovému snížení platů.

Druhým neméně vážným problémem jsou stoupající počty odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody v důsledku dlouhodobě neřešené vysoké recidivity pachatelů. Jde především o majetkovou trestnou činnost. Tento stav může vést v horizontu několika let k přeplnění českých věznic, což znemožní jakékoliv koncepční změny v oblasti vězeňství především z důvodu vysoké personální přetíženosti Vězeňské služby a také z důvodu vysokých ekonomických nákladů. Tato recidiva má několik objektivně doložitelných příčin - je to vysoká zadluženost pachatelů, nezaměstnanost a dlouhodobá absence pracovních návyků. Je to také nedostatečná připravenost na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a následný život na svobodě. Je třeba také posílit, zavádět nové probační a resocializační programy, například probační domy. Rozpočet by měl odpovídat i na problematiku zaměstnávání odsouzených jak ve výkonu trestu odnětí svobody, tak i možného zaměstnávání po propuštění z trestu.

Návrh rozpočtu ani jeho výhledy nedávají příliš naději na to, že by se našel dostatek prostředků na řešení právě výše zmíněných problémů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Marku Černochovi. S další řádnou přihláškou je připraven pan poslanec David Kádner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kádner: Vážený pane předsedající, vládo, dámy a pánové. Rád bych při projednávání státního rozpočtu upozornil na to, jak se k některým otázkám přistupuje velmi nekoncepčně a bez dlouhodobého výhledu. Příkladem toho je rozpočtování výdajů na bezpečnost, především policii, jak v roce příštím, tak v letech 2016 a 2017, kam padá výhled rozpočtu. To, že se bezpečnostním složkám v roce 2010 odebralo 10 % z jejich platu, víme všichni. Všichni také víme, že to bylo se závazkem vlády, že se jim prostředky do roku 2014 vrátí. Že se vrátí to, co bylo sebráno. Stále slyšíme, že došlo k navýšení platů, pořád dokola to opakují jak politici, tak i novináři. Ano, došlo k navýšení platů u všech státních zaměstnanců. U některých dokonce již poněkolikáté. To se ale netýká bezpečnostních složek. Těm se platy bohužel stále nevrátily na původní úroveň. Podle mého názoru se můžou navyšovat ostatní platy až poté, až vrátíme, co jsme hasičům, policistům a ostatním dlužni. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP