(Jednání pokračovalo v 15.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolte mi, abych vás, doufám po dobrém obědě, přivítal u dalšího jednání našeho jednacího dne. Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod 106.

106.
Návrh usnesení, kterým se upravují podrobnější pravidla
jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů

K tomuto bodu vám byl v úterý 21. října rozdán do lavic návrh usnesení a já prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, aby předložený návrh uvedl. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já velmi stručně uvedu velmi jednoduchou změnu usnesení Poslanecké sněmovny. Důvodem, proč přistupujeme k této změně, je to, že ve čtvrtek, kdy jsou na pořadu z jednacího řádu písemné interpelace, dochází ke kolizi písemných interpelací a možnosti poslanců upravovat nebo navrhovat úpravy pořadu schůze a zejména z opozičních řad zaznívala dle mého názoru oprávněná kritika, že debatou o pořadu schůze se zkracuje doba, po kterou mohou využívat svého práva na písemné interpelace. Proto jsme jako vedení Sněmovny požádali legislativní odbor, aby našel řešení, a tím navrhovaným řešením je právě návrh usnesení, který umožní, aby návrhy na změnu pořadu schůze byly přednášeny po 30 minut po ukončení písemných interpelací ve čtvrtek. To znamená doba buď od ukončení písemných interpelací, nebo od 11 hodin, 30 minut následně bude určena pro návrhy změn pořadu.

Tolik tedy odůvodnění a já potom v podrobné rozpravě přečtu návrh usnesení, který koneckonců všichni máte k dispozici. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi a prosím, aby se mnou sledoval od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, kterou tímto otevírám. Neeviduji žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Končím tedy všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné, kde svoji přihlášku avizoval pan předseda. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Takže já přednesu návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna v souladu s § 1 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, mění usnesení Poslanecké sněmovny číslo 755 z 23. schůze ze dne 25. listopadu 2003 ze IV. volebního období takto:

Na konci textu bodu III se doplňují slova: "Je-li jednacím dnem schůze Poslanecké sněmovny čtvrtek, lze přednést návrhy až po ukončení bodu Odpovědi na písemné interpelace, a to nejpozději do 30 minut od ukončení tohoto bodu, popř. od zahájení dalšího jednání schůze Poslanecké sněmovny; doba vyčleněná pro ústní interpelace tím nesmí být dotčena."

Tolik návrh usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není tady žádná přihláška, tedy končím podrobnou rozpravu. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o usnesení, tak jak jej navrhl pan předseda Poslanecké sněmovny. Nejprve tady mám žádost o odhlášení, odhlašuji vás tedy všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Počet přítomných poslanců se ustaluje, a já tedy zahajuji hlasování o návrhu usnesení, tak jak jej přednesl pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 34, přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro 128, proti žádný. Více takových usnesení.

 

Děkuji panu předsedovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Naším dalším bodem jednání bude pokračování našeho dopoledního jednání, kde jsme skončili v bodu

1.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015
/sněmovní tisk 331/ - prvé čtení

Obecná rozprava byla přerušena před polední přestávkou a já tady vidím jako dalšího přihlášeného - prosím pana zpravodaje, předsedu rozpočtového výboru, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Dalším přihlášeným před polední přestávkou byl pan poslanec Karel Fiedler. Prosím pana poslance Karla Fiedlera, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající, dobré odpoledne, dámy a pánové. Takže budeme pokračovat ve státním rozpočtu.

Já bych nejdříve na úvod svého vystoupení krátce zareagoval, nebo chtěl zareagovat na to, co už tady v dosavadní diskusi zaznělo. Pan kolega Pavel Plzák tady hovořil o tom, že v podstatě v minulosti bylo připomínáno projídání státního rozpočtu, jak se tady rozesílala, nebo u nás, Kalouskova složenka. A já si dovolím připomenout, že váš současný koaliční partner, Česká strana sociálně demokratická, dokázal projídat v historii i osmiprocentní růst hospodářství, takže byste měli trošku přemýšlet o tom, jestli toto je správná cesta a jak pokračovat dále. Tato koaliční vláda, to už tady zaznělo několikrát, v tom projídání bohužel chce pokračovat ve spolupráci s hnutím ANO.

Od Jana Volného tady zaznělo, že Němci nás kritizovali, že v oblasti krize jsme zvyšovali daně. Předminulý týden jsem absolvoval seminář, který byl pořádán v Poslanecké sněmovně a kde byl účasten i předseda rozpočtového výboru pan Václav Votava. Zaznělo tam na začátku tohoto semináře, že my jsme se tím postupným snižováním daní dostali až tam, kam jsme se dostali. To tedy, prostřednictvím pana předsedajícího, zaznělo od vás, pane předsedo. A mně potom jako velká v podstatě názorová facka znělo to, co prohlásil Ivan Mikloš, bývalý myslím ministr financí Slovenské republiky a dneska člen Slovenské národní rady, který na tomto semináři jasně řekl, že pokud ve Slovenské republice snížili sazbu daně, zvýšil se jim objem vybraných daní. To je v dost příkrém rozporu, co na úvod tohoto semináře tam prohlásil pan předseda rozpočtového výboru.

Chtěl bych se připojit k připomínce našeho předsedy Tomia Okamury a rád bych opravdu znal odpověď na to, jak to bylo s tou investiční pobídkou pro firmu Nexes, nebo Nexen, jak se ta firma správně jmenuje, ohledně zaměstnávání zaměstnanců. Tak my opravdu budeme u nás dávat investiční pobídky, budeme se zříkat daní, zříkat příjmů státního rozpočtu pro to, aby tady byli zaměstnáváni pracovníci z cizích států, a současně my budeme vyplácet příspěvky na podporu v nezaměstnanosti našim zaměstnancům? To je to snižování výdajů státního rozpočtu?

Potom bych chtěl také rád slyšet odpověď na to, co tady zaznělo o nespotřebovaných výdajích. Ano, já to beru, pokud jsou výdaje nespotřebované, tak to je pozitivní informace, pozitivní zpráva, že budou zařazeny do výdajů státního rozpočtu v roce 2015. Poprosil bych o informaci, v jakém objemu je možno uvažovat o zařazení těchto nespotřebovaných výdajů a na co budou primárně použity.

A nyní již konkrétně k tomu rozpočtu. Předložený rozpočet, skutečná čísla, která máme k dispozici z předloženého dokumentu sněmovní tisk 331, neodpovídá opravdu rétorice, která provází předložení tohoto rozpočtu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP