(13.00 hodin)
(pokračuje Bendl)

Nechci tady mluvit o detailech rozpočtu, to myslím, že bude předmětem - a v jednotlivých organizacích to asi bude předmětem - debaty na zemědělském výboru. Je ale evidentní, že se trend posilování podpory investic do technologií, investic do agropotravinářského sektoru v této oblasti založený letošním rozpočtem drží, že je tady tlak dávat do agropotravinářského sektoru více investičních peněz do firem, které se tímto zabývají. Čím je ale rok 2015, možná ještě se zmíním, výjimečný oproti roku 2014, je fakt, že ČR na rozdíl například od jiných zemí, jako je třeba Slovensko, které dokáže čerpat některé evropské peníze už v letošním roce, do dopravní infrastruktury například, tak ČR nikoliv a je tam vidět i v návrhu kapitoly rozpočtu Ministerstva zemědělství, že s těmito finančními prostředky už na příští rok Ministerstvo zemědělství počítá. Je to dobře, jen si tady musím povzdechnout na úkor těch z vás, kteří často kritizují fakt, že ČR například některé finanční prostředky z EU nedočerpala nebo hrozí, že je nedočerpá, tak v případě, že začneme čerpat evropské peníze o rok později, což bude v podstatě totéž, jako se stalo v roce 2007, i tehdy český stát začal čerpat evropské peníze o minimálně rok později, bude zase v roce 2020 hrozit, že ne všechny finanční prostředky poskytnuté z Evropy dočerpáme. Tohle je riziko, které s sebou přináší rozpočet roku 2015, který nereflektuje skutečnost, že ČR na rozdíl od jiných zemí nebyla schopna připravit si čerpání evropských peněz už v letošním roce.

Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Přeruším jednání na jednání organizačního výboru a polední přestávku s tím, že po polední přestávce ve 14.30 zahájíme pevně zařazeným bodem, tj. usnesení Poslanecké sněmovny, které se týká organizace čtvrtečního dne, tak jak jsme to avizovali včera odpoledne. Příslušný tisk vám byl odevzdán, takže 24 hodin uplyne do té doby a poté budeme pokračovat rozpravou ke státnímu rozpočtu. První přihlášený po polední přestávce a po tom pevně zařazeném bodu je pan poslanec Karel Fiedler. Přeji dobrou chuť. Organizační výbor začne za pět minut.

 

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP