(12.50 hodin)
(pokračuje Chalánková)

Sleva na dítě byla vždy 13 404 koruny a šla až do daňového bonusu, nemusíme zabíhat do podrobností. Takže nezapomeňme, že také pravicové vlády tyto slevy umožňovaly. Nyní bylo prosazeno, že na druhé dítě je tato sleva zvýšena o 200 korun měsíčně a na každé další dítě o 300 korun měsíčně. To je jistě chvályhodné směrem k rodinám s dětmi. Jsou zde další možnosti. Také já jsem se snažila některé uplatnit. Je zde možnost např. zprůměrovat odvody na poplatníka, na daňové slevy na poplatníka, který má slevu 24 840 korun, a dítě, za nás tedy to bylo 13 404 koruny ročně, tyto sečíst a zprůměrovat. Je to směrem k podpoře rodin s dětmi určitě přínosné. To jen k poslancům KDU-ČSL, že je to další varianta, další možnost s určitými dopady do státního rozpočtu. Kdo by nechtěl?

Dále se zde hovoří o spotřebě domácností, ale zapomíná se, že spotřeba domácností nám nevytvoří perpetuum mobile, které by HDP táhlo jenom tak samo. Tato spotřeba to nedokáže. Musíme se zaměřit především na tvorbu přidané hodnoty ve státním hospodářství naší společnosti.

Takže - dostávám se k závěru, do podrobností v té kapitole půjdu skutečně až ve druhém čtení. Pořád nám 100 mld. chybí. Ty si musíme půjčovat za určitých lepších, nebo jak bylo již naznačeno, možná i horších podmínek a splácet je budou naše děti. Sestavování státního rozpočtu je skutečně věda společenská a je to věc svobodného rozhodnutí občanů, jestli chtějí být solidární, nebo nechtějí. My jsme žádali seniory o solidaritu ve společnosti s mladými generacemi, byla to také naše zodpovědnost, zodpovědnost politické strany TOP 09. A je věcí těchto voličů, jestli solidární být chtějí, anebo nechtějí. (Slabý potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Jitce Chalánkové a slova se ujme pan poslanec Petr Bendl. Ptám se, jestli ještě mu vymezený čas do 13 hodin bude postačovat, případně to rozdělíme na dvě části. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte i mně, abych řekl pár slov k rozpočtu, a ani tak ne k rozpočtu celkovému, i když samozřejmě možná někoho překvapím.

Mě nepřekvapil tento návrh rozpočtu. Vždycky v době, kdy vládly v České republice levicové vlády, se více utrácelo, nabírali se úředníci, méně se investovalo. Koneckonců je to i vidět v tomto návrhu rozpočtu. Prožíráme, resp. na mandatorní výdaje jde z celkového objemu částka necelých 59 %. To nikdy v historii České republiky ještě takto nebylo. Nicméně s tím ať se srovná vládní koalice, kde někteří členové vládní koalice v minulosti kritizovali věci, které jsou teď, řeknu, podstatou a základním kamenem tohoto návrhu státního rozpočtu. Utrácíme více na mandatorních výdajích místo na investicích v době hospodářského růstu. Nešetříme tolik, kolik bychom mohli, a možná si tak trochu hrajeme i s tou myšlenkou, a to už tady také dneska padlo, že těch příjmů nakonec bude více a budeme se tvářit, že jsme lépe hospodařili. Ale ono to nebude o lepším hospodaření, ale o lepším nebo vyšším výběru daní, neboť ekonomika jde nahoru.

Já bych se trošku zastavil u kapitoly Ministerstva zemědělství, kapitoly, která už tradičně žije ve velké míře z evropských dotací, o kterých jsem přesvědčen, že jsou jakousi nebezpečnou drogou pro všechny subjekty pohybující se v oblasti zemědělství. Čím více dotací, tím více nerovnováhy, tím více nespravedlnosti v téhle té oblasti a samozřejmě i tím více rizik, která přinesou právě ty procesy, které přerozdělují desítky miliard korun ročně z evropských peněz a samozřejmě i z peněz státního rozpočtu. Zapomíná se, nebo zde ještě dneska nebyla zmíněna jedna věc, že rezort Ministerstva zemědělství pomohl stávajícímu státnímu rozpočtu nebývalou částkou, neboť v minulosti, nebo krátké minulosti, za doby pravicových vlád stouply zisky zejména Lesů České republiky několikanásobně, zhruba ze 700 mil. korun na úroveň zhruba 4 mld. ročně. A státní rozpočet využívá tohoto faktu a bere si z minulosti získané finanční zdroje v nebývalé výši, a to částkou 8,7 mld. korun. Je to částečně složeno z peněz Lesů České republiky a dílem, byť je to o něco méně, si bere státní rozpočet ze zisku Budvaru. Je to v letošním roce zhruba půl miliardy, v loňském roce to bylo, mám pocit, 0,8 mld. korun.

Na rozpočtu Ministerstva zemědělství jsou vidět některé věci, některé konkrétní kroky, které v minulosti u jiných kapitol vidět tedy nebyly a nejsou, to musím tady říci. V řadě případů se snižuje počet úředníků. Díky transformacím, které probíhaly v minulosti, a musím důrazně zde říci za dob pravicových vlád, ba byli jsme za to velmi kritizováni, ubývají v rezortu zemědělství stovky úřednických míst, je zde méně byrokracie a je to na tom návrhu rozpočtu Ministerstva zemědělství vidět. Možná se tím bude celý den nepřítomný ministr zemědělství někde vychloubat, ale je potřeba zde říci, že to jde na úkor bolestivých transformačních kroků, které v minulosti v rezortu zemědělství byly, a je vidět, že se tam na mandatorních výdajích díky těmto krokům, které pravicové vlády udělaly v minulosti, relativně slušně šetří finanční prostředky.

Co ale bohužel kapitola Ministerstva zemědělství příliš nereflektuje a sama to, nebo sám předkladatel nebo Ministerstvo financí to přiznává a Ministerstvo zemědělství, že jsou zde nedostatečné finanční prostředky do oblasti vodního hospodářství a do oblasti lesního hospodářství. V oblasti lesního hospodářství je tam v textu jakýsi příslib, že by stát chtěl do budoucna chybějících zhruba 300 mil. korun, což jsou prostředky, které v minulosti... Respektive takto: Do lesního hospodářství šlo v minulosti zhruba 600 mil. korun, teď je navrhováno 300. Vezmete-li v potaz fakt, že finanční prostředky jdoucí do oblasti lesnictví a zejména do oblasti správy nestátních lesů, to znamená obecních, privátních apod., kde stát má různé formy podpory rozvoje lesního hospodářství, tak z krajů tyto finanční prostředky často jsou velmi kráceny. Jsou kraje, kterým budiž čest, peníze, které dostaly v minulosti od státu na podporu lesnictví, stále využívají tímto směrem. Pokud vím, je to např. Jihomoravský kraj, ale např. Středočeský kraj peníze obdržené od státu na podporu lesního hospodářství do lesů a do této oblasti v podstatě téměř nedává. A je to škoda. Když k tomu přidáme ještě fakt, že na lesní hospodářství rezignuje i stát právě prostřednictvím, řeknu, nepodpory tohoto důležitého sektoru v oblasti zemědělství, pak je potřeba počítat do budoucna s tím, že v oblasti lesního hospodářství problémy nastanou. Ale chápu levicovou vládu, prostě stromy svými větvemi nejsou voličskou základnou, a tak nikoho tolik nezajímají a je vlastně jedno, jestli do této oblasti peníze dáme, či nikoliv.

Zároveň je podle mě ignorována významně i oblast vodního hospodářství. Je sice dobře, že tam jsou finanční prostředky na protipovodňové aktivity, na stavby související s nepříjemnou minulostí a zkušeností, kterou Česká republika má, kde stát chtěl a chce předcházet povodním jako takovým. Je tam částka tuším 1,6 mld. korun. Jsem přesvědčen o tom, že by to mohlo být i více, protože zde evidentně chybějí finanční zdroje na čištění toků řek, čištění toků potoků a správu toků potoků, protože tam máme obrovské rezervy a takové ty rychlé povodně, které k nám vždycky počasí přinese, jsou zdrojem významných nepříjemností zejména v malých městech a obcích, tam, kde není možné zadržet vodu v krajině. Potoky a říčky a řeky jsou, řeknu, dlouhou dobu neudržované a bylo by potřeba finance udržet alespoň na té úrovni, na jaké byly v minulosti, protože jinak se s tou situací nedokážeme zcela vyrovnat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP