(12.00 hodin)
(pokračuje Beznoska)

Ze strukturálních změn, které jsme slýchávali, investice do infrastruktury, rozpočet - žádné navýšení tam nevidím. Co se týče výdajů na školství, naopak dochází k poklesu. O vědě, výzkumu a inovacích hovořil pan kolega Klaška. Já rozumím tomu, že se snaží nějak popsat, že by se měly poměřovat vstupy s výslednými efekty. Ale pokud bychom to takto viděli, tak by to znamenalo, že vždycky tenhle parametr budeme snižovat, a pak efekty nebudou, pane kolego, vůbec žádné. Investice do vědy, výzkumu a inovací by měla být jednoznačná priorita a je to velmi dobré prorůstové opatření.

Rozpočet se prostě chová tak, že vybereme více peněz od občanů. Jakkoliv je ekonomika ve fázi velmi solidního ekonomického oživení, vytvoříme další stomiliardový schodek, abychom pokryli především své sliby, které jsme měli v koaličním prohlášení. Z tohoto pohledu já rozpočet nemohu a nepodpořím.

Ještě jedna věc, kterou potvrdím slova pana kolegy Stanjury. Rovněž se domnívám, že zejména v položce daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob je příjmová stránka státního rozpočtu významně podhodnocena. Je to podle mého názoru takový ten typický polštář, který si ministr financí dělá. Dělají to všichni ti, kteří zpracovávají rozpočty, ale v téhle položce si myslím, že 20 mld., o kterých tady byla řeč, a byl to návrh myslím pana kolegy Kalouska, že by se měl návrh rozpočtu vrátit k přepracování s parametrem, že schodek rozpočtu by se o 20 mld. měl snížit, tak si myslím, že tady bychom to našli velmi jednoduše. Prostě bychom do příjmové stránky na DPH a na dani z příjmů právnických osob dali jenom reálná čísla. Čili rozpor mezi proklamovaným šetřením a proinvestiční politikou a čísly, která jsou ve státním rozpočtu, je docela značný.

Já se přikloním k těm, kteří s rozpočtem samozřejmě souhlasit nemohou. Dokonce si myslím, že by si zasloužil, abychom ho vrátili vládě k přepracování. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Votavy.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Jenom reakce na kolegu předřečníka.

Samozřejmě že každá vláda by měla plnit své programové prohlášení a priority, které má v programovém prohlášení, promítat do rozpočtu. To si myslím, že dělá každá vláda. Neustále se tady skloňuje zadlužování. Tato vláda bude opět zadlužovat stát. Ono to sedí z pravé strany Sněmovny, když se tady něco takového říká. Jenom bych připomněl, že v roce 2006 činil náš státní dluh 800 mld. a nějaké drobné a dnes, nebo v roce 2013, abych byl konkrétnější, činí 1 bil. 680 mld. To je dvojnásobek, přátelé. Takže jestli nás tady chcete mentorovat o tom, jak nakládat se státním dluhem, se státním rozpočtem, nezadlužovat zemi, je třeba se také podívat, jestli nemáte tunu másla na hlavě vy.

Pan ministr tady vysvětloval, jak to se zadlužením bude, že v podstatě ambicí této vlády je stabilizovat státní dluh na výši, která je letos, a to efektivním zapojením disponibilních prostředků likvidity státu prostřednictvím státní pokladny. Pan poslanec Kalousek, kterého tady teď nevidím, tvrdil nic nového pod sluncem - zapojení disponibilních prostředků. Ale proč tak nečinil tedy dřív? A proč mu ten dluh takto rostl, raketově, astronomicky nahoru, dvojnásobek, a dostali jsme se dnes tam, kde jsme? Takže to mi hlava nebere.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji i za dodržení času. Dobré už odpoledne, pokračujeme v rozpravě podle řádných přihlášek. Nyní pan poslanec Jiří Dolejš, připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Milé kolegyně, vážení kolegové, vládo, především vám popřeji pěkné předobědí.

Dovolte, abych se vyjádřil jménem našeho poslaneckého klubu k předloženému vládnímu návrhu a zároveň se i spolu s vámi zamyslel nad tím, zda je pravda, že tento návrh je nejhorší za posledních pět či šest let. Protože když opustíme role, které jsou nám dány, zda jsme koaliční, či opoziční poslanec, tak si nelze nevšimnout, že zelenou tomuto rozpočtu dali i zástupci na tripartitě, což jsou zaměstnavatelé, milá opoziční pravice prostřednictvím pana předsedajícího, a i zaměstnanci, tedy odboráři. Tento konflikt mi, jak se lidově říká, neštymuje, protože to asi nebude rozpočet katastrofální. Ale protože jsem představitel levicové opozice, tak si kladu otázku, jestli nemohl být lepší.

Já se domnívám, že tato vláda, když vznikla, měla velké ambice. Koneckonců ve volbách se slibuje mnohé, pak přijde praxe. Ale je otázkou, jestli tento rozpočet je skutečně zásadním krokem vpřed, anebo zda je jenom snahou o dílčí korekce a v podstatě jede ve vyjetých kolejích a dramatická dikce pravicové opozice, jak projídá zemi a jak vše od zítřka bude jenom špatné až horší, je namístě. Tady padlo slovo, že je to rozpočet svým projídáním socialistický. Já tedy nevím, jak přesně to autoři tohoto výroku mysleli. Možná že kolegové z ANO nebo KDU-ČSL tomu nerozumějí, ale možná je to uráží. Já se obávám, že tento rozpočet není socialistický, koneckonců už tady myslím kolega z Úsvitu postřehl, že v postátněné ekonomice se rozpočty dělaly jinak. Tehdy se jaksi tolik neinvestovalo do státních dluhopisů, tehdy rovnováha vznikala tím, že byly až trojnásobně vyšší odvody ze státních podniků, například. To je debata, která míchá hrušky a jablka.

Já se domnívám, že dobrý rozpočet odpovídá za prvé stavu, v jakém je ekonomika země. To znamená, že se musíme trefit do makroekonomické diagnózy. Myslím, že kolega Klaška tady hovořil o souvislostech hospodářského cyklu. Vždy musíte namíchat cíle, které vedou k udržení nezbytné rovnováhy, a klíčovou nerovnováhou je samozřejmě deficit veřejných financí, a cíle hospodářského rozvoje. Nelze izolovat jeden cíl od druhého. Pokud to děláme, tak v podstatě mateme naše posluchače, popřípadě se diskvalifikujeme jako kvalifikovaní národohospodáři.

Z těchto důvodů se domnívám, že by nebylo moudré poslechnout ty, kteří říkají, že rozpočet by se měl vrátit a přepracovat s jistým zadáním. Neříkám, že by rozpočet neměl být lepší, ale diskuse, která se tady vedla z pravých lavic, ze strany pravé opozice, především ODS, TOP 09, ale jak jsem poslouchal kolegu Radima Fialu, tak se k vrácení k přepracování připojil, tak zadání pro přepracování je vrátit ho do bývalých, řekněme, těch škrtacích přístupů. A řekněme si rovnou, že diagnózu a výsledek této rozpočtové filozofie nám dává praxe. Zkrátka za dobu, kdy jsme takové rozpočty dělali, se tak česká ekonomika vyvíjela hůř než naše okolí. Čili to nemůžeme svádět na hospodářskou krizi, na vnější vlivy. Je to naše vlastní zásluha a v podstatě už nám šest sedm let stagnuje konvergence, tedy přibližování k vyspělému světu, a dýchají nám na záda země jako Slovensko, Polsko atd. Takže tato rozpočtová filozofie asi v pořádku není, a proto říkám jménem naší politické frakce, že nepodpoříme návrh na přepracování tímto směrem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP