(11.20 hodin)
(pokračuje Votava)

Právě proto také asi s tím takto bylo počítáno. Do platnosti měly totiž vstoupit samozřejmě od 1. 1. 2015. A pokud bychom tyto návrhy akceptovali, tak by veřejné finance z roku na rok ztratily přes 20 mld. korun. To je naprosto zřejmé. Vidím pana kolegu Stanjuru, že i souhlasně pokyvuje hlavou, takže potvrzuje to, co jistě říkám. Fakticky bychom mohli těžko naplnit také celou řadu našich programových cílů. Vláda má program, přihlásila se k určitým prioritám, tyto priority je třeba plnit.

To je však jenom část problémů spojených s tímto zákonem a z mého pohledu bylo mnohem horší, že tento zákon svým - a teď se nebojím říci to slovo - protizaměstnaneckým zaměřením dále deformoval daňový systém České republiky. U zaměstnanců, a tedy převážné většiny daňových poplatníků by totiž jeho uvedení do života znamenalo výrazný nárůst daňového zatížení s evidentním tlakem na pokles čistých mezd a s jasnými odvozenými dopady do státního rozpočtu. O tom už jsem také hovořil. Nelze se tedy divit, že současná vládní koalice se necítí být vázána těmito čtyři roky starými, nezodpovědnými a také reálně neuskutečnitelnými fantaziemi již neexistující vládní koalice, která si tak ráda dávala přídomek vláda rozpočtové odpovědnosti.

Ale já bych se chtěl vrátit k návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a k plnění programového prohlášení současné vlády.

Snížení daně z přidané hodnoty na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu na 10 % si myslím, že bude určitě znamenat výraznou úlevu pro platby občanů. To se týká především důchodců a rodin s dětmi. K tomu jsme se také přihlásili, to také plníme. Pomůže zdravotním pojišťovnám alokovat více peněz na zdravotní péči. To je myslím také nepochybné. Obdobným skupinám pomůže i zrušení zdravotních poplatků, které bude poskytovatelům kompenzováno. Přímo pro rodiny s dětmi je pak určeno zvýšení daňové slevy na druhé dítě o 200 korun měsíčně a na třetí a další dítě o 300 korun měsíčně. To si myslím, že je výrazná pomoc našim rodinám s dětmi. Zvýšení průměrného důchodu pak o 200 korun, více, než by to odpovídalo ve vládním prohlášení schváleném valorizačním schématu, a znovuzavedení slevy na dani u pracujících důchodců pomůže této skupině občanů výrazně postižené pseudoreformami předchozí pravicové vlády. A je třeba říci, že právě ta předchozí koaliční vláda, ve které seděl pan ministr Kalousek, sebrala daň na slevu právě našim pracujícím důchodcům a je třeba jim ji také vrátit. A je třeba také valorizovat důchody a to zahrnuje i státní rozpočet.

Nebyli to však pouze důchodci a rodiny s dětmi, které přímo postihly tzv. reformní experimenty předchozích vlád. Byly to i platy ve veřejné sféře, které byly předchozími vládami výrazně zatlačeny do reálného poklesu. Dnes bývalý pan ministr Kalousek mluví o projídání. Já nevím, o jakém projídání hovoří. Projídání rozpočtu? Myslí tím samozřejmě platy státních zaměstnanců. Já si myslím, že je naprosto správné jim vrátit to, co jim patří, a to, co jim sebrala předchozí pravicová koaliční vláda. A myslím si, že těch 3,5 %, které dostanou, a dostanou je již od listopadu tohoto roku, si myslím, že je naprosto zasloužené. My přece chceme, aby státní správa byla dobře ohodnocena. Samozřejmě namítnete, aby dobře pracovala. Já s tím naprosto souhlasím. Ano, za peníz, za dobrý peníz, nebo dovedl bych si představit lepší peníz, tedy samozřejmě, ale tomu určitě asi neodpovídá dnešní realita, za přidání určitě také je třeba vyžadovat kvalitu, s tím souhlasím. To však není zdaleka všechno, co v oblasti platů se jistě nashromáždilo a musí se řešit. Chtěl bych zde zmínit samozřejmě i naše policisty, kteří tedy přišli díky předchozí vládě o 10 % na svém platu. Takže my jim nic nenavyšujeme, my se snažíme jim pouze dorovnat to, o co přišli.

Programové záměry koalice se však neprojevují jen v podpoře soukromé spotřeby, protože zvýšení platů samozřejmě je podpora soukromé spotřeby. V zájmu posílení ekonomického růstu se zvyšují prostředky na dopravní infrastrukturu, znovuzavedení systému zelené nafty posiluje oblast zemědělství, v neposlední míře se v návrhu rozpočtu výrazně zvyšuje podíl investic podporujících ekonomický růst. Samozřejmě kritika tady ze strany opozice zazněla, k tomu mohu říci: ano, možná byly v některých rozpočtech předchozích vlád vyšší prostředky na investice, ale otázka je, jak se s nimi nakládalo, jak byly připraveny jednotlivé projekty, tak aby se ty prostředky daly realizovat. V roce 2013 samozřejmě se bývalá koalice bila v prsa, jak snížila deficit na 81 a nějaké drobné, ale je třeba si také říci, čím to bylo způsobeno. Právě to bylo způsobeno tím, že prostředky na investice se prostě nepodařilo realizovat, nepodařilo realizovat proto, protože nebyly připraveny dobře projekty pro jejich realizaci. Toho se chce samozřejmě současná vláda vyvarovat a chce, aby projekty samozřejmě byly tak dobře připraveny, aby se prostředky na investice realizovaly.

Neméně důležité je i to, že všechny ty priority se navrhují realizovat souběžně s poklesem deficitu, o tom už jsem tady hovořil, který tedy bude oproti původně plánovanému deficitu ve výši 120 mld. snížen na 100 mld. korun. O složené daňové kvótě jsem zde hovořil. K zabezpečení programových priorit při zachování schodku 100 mld. se také předpokládá samozřejmě posílení příjmů státního rozpočtu. O tom tady hovořil pan ministr, nebudu to tedy opakovat. Samozřejmě je to i při zapojení prostředků ze státních podniků a účastí, např. zvýšení platby z vydobytých nerostů nebo zapojení prostředků z organizací z resortu zemědělství.

Dámy a pánové, já jsem přesvědčen, že vláda předložila Poslanecké sněmovně dobře zpracovaný rozpočet, rozpočet, který vyváženě propojuje prvky směřující k další nápravě veřejných financí s opatřeními, která výrazným způsobem také napravují celkové ekonomické a sociální prostředí v České republice, že tento rozpočet je maximum možného. Jak jsem jako zpravodaj řekl, rozpočet podpořil i rozpočtový výbor, který tedy doporučil, abychom ty základní parametry - protože v prvním čtení schvalujeme základní parametry, jako jsou příjmy, výdaje, schodek, vztahy k rozpočtům samospráv - abychom tento rozpočet přijali. A já jménem klubu sociální demokracie samozřejmě sděluji, že klub sociální demokracie tento rozpočet podpoří.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Dále s přednostním právem jsou do rozpravy přihlášeni: pan předseda Stanjura, po něm pan vicepremiér Babiš a poté pan poslanec Klaška. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nejprve pár reakcí na vystoupení pana předsedy rozpočtového výboru. Musím říci za prvé, že souhlasím s tím, že příští rok, pokud by platil zákon, který jsme schválili, by veřejné rozpočty přišly o 20 mld. To je pravda. Těch 20 mld. by zůstalo občanům. To je také pravda. A když říkáme, že jim je vezmeme, tak to je naše interpretace, že se daně zvyšují. Shodujeme se na tom čísle, možná se neshodujeme na tom, že to ještě nebylo účinné, ale platný ten zákon byl. To znamená, kdyby tato vládní koalice - dneska nebo zítra je ten zákon v Senátu, předpokládám, že tam má většinu, že bude schválen Senátem - kdyby tu změnu neudělala, tak příští rok, přesně jak říkal předseda rozpočtového výboru, by veřejné rozpočty, to znamená státní rozpočty krajů, obcí přišly o 20 mld. Ale těchto 20 mld. by zůstalo daňovým poplatníkům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP