(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde tři přihlášky do rozpravy s přednostním právem. První je pan zpravodaj Votava, po něm pan předseda Stanjura a po něm vicepremiér Babiš. Dobře, pan vicepremiér má faktickou poznámku.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Já jsem jenom chtěl odpovědět panu Fialovi, on znovu mluvil o zadlužování. Prosím vás, přečtěte si rozpočet.

Panu Holíkovi vysvětlím, jak je to se zadlužováním. Zopakuji znovu čísla. Dluh 31. 12. 2013 je 1 683 mld. Dluh koncem roku 2015, tudíž 31. 12. 2015, je 1 683 mld. 1 683 mld. - dvakrát je stejné číslo. To znamená, že dluh se nezvyšuje.

Také bych vás chtěl informovat o tom, že státní rozpočet, zákon na rok 2014, je 112 mld. a vidím ho na 80. Tudíž ušetřím 32 mld.

Panu Holíkovi sděluji, jak je to možné. Jednoduše. Že jsme začali řídit likviditu státu. To jsou stejné peníze, které tam ležely na účtech, a vy jste se mi všichni smáli, jaký jsem hlupák, že neznám, jak se řídí likvidita státu. Začal jsem ji řídit, a dokonce na euroinvesticích vyděláme asi 150 mil. Já tomu rozumím, že nerozumíte, že je stejný dluh a je deficit asi 80 a příští rok plánujeme 100, ale neznamená to, že 100 bude. Já se budu snažit, aby bylo míň. Ale dneska to vypadá na 100, je to o 20 míň, než to bylo. A jak je to možné? No možné je to tak, že státní pokladna, kterou všichni tak chválí, je stále málo funkční. A pokud bychom to měli stejné, jako to dělají privátní firmy, ten cash pooling, že máte 300 firem a některé firmy mají peníze na účtech a druhé mají úvěry a kontokorenty a někdo tam sedí a páruje to, tak vám můžu říct, že kromě 1 683 mld. dluhu, který jsem mimochodem teď snížil, naposledy jsme to hlásili, o 330 mil. se snížil, myslím, koncem září -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane vicepremiére, já se omlouvám, faktická poznámka je na dvě minuty.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Ještě domluvím. Kromě dluhu ještě další státní instituce mají na účtech 133 mld. Kdybychom to dali spolu, tak by dluh byl jenom 1 550. Je to o řízení dluhu, o tom, že by to někdo řídil. Já jsem to začal řídit, a proto je možné, že se nenavyšuje dluh.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše dvě minuty, pane vicepremiére. Omlouvám se. Skutečně respektujte, když máte faktickou poznámku, ať už mluví kdokoli, aby to byly dvě minuty. Chcete-li, aby váš projev byl delší, hlaste se do řádné rozpravy. Děkuji, že to budete respektovat.

Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Ano, pane ministře, všichni s vámi doufáme, že letošní deficit skončí na 80 mld., proto příští rok, byť plánujete hospodářský růst, plánujete deficit 100 mld. s bezprecedentně nízkými investicemi. To je mimořádně odpovědná rozpočtová politika. To za prvé.

Likviditu státního dluhu jste řídit nezačal. Tu začali řídit vaši předchůdci, protože projekt státní pokladny vstoupil v platnost k 1. 1. 2013 a díky němu již ten rok jsem mohl snížit dluhovou rezervu o 110 mld. a nominální dluh poklesl. Že v tom pokračujete, to je dobře. Ne úplně všechny projekty jste zničili, v tomto pokračujete a je dobře, že se likvidita státu bude řídit lépe a lépe, protože projekt státní pokladny má náběhovou křivku čtyřletou. Pokračujete jenom v tom, co někdo před vámi začal. To je první poznámka.

Druhá poznámka. Tím, že budete moci opět snížit dluhovou rezervu a operacemi státních finančních aktiv snížit nominální dluh, to neznamená, že snížíte závazky. Nesnažte se lidem v této zemi vysvětlit, že když vydáte o 100 mld. víc, než přijmete, že jim ty závazky nevzniknou. To jsou účetní operace, jsou to legitimní účetní operace, já bych je udělal taky, ale prosím pěkně, neoblbujte přitom lidi a neříkejte, že snižujete závazky. (Potlesk z řad TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Skutečně faktická. Pan ministr financí říkal, že letos ušetří a schodek bude 80 mld., ale když vyberu víc daní, což se děje, tak to není žádné šetření, to je třeba říct. Kdyby se proti plánovanému rozpočtu - a my víme, že to byla jiná vláda, která ho navrhovala, tady prosadila, i když vašimi hlasy. Kdyby se o těch 32 mld. snížily výdaje, tak byste měl pravdu, že jste to ušetřili. Ale nemůžu do úspor, a to se mnohdy ve veřejné debatě děje, není to dneska ani poprvé, a obávám se, ani naposled, že do úspor se započtou zvýšené daně, které zaplatí daňoví poplatníci. To nejsou žádné úspory. To je, že daňoví poplatníci zaplatili více. Ano, tím pádem může být schodek nižší a to je dobře.

Ale vláda říká: budeme víc spořit, zlepšíme výběr daní, bude to lepší, než to bylo, letos to bude 80 mld. a příští rok 100 mld. O číslech investic jsme tady dneska už mluvili několikrát. Nemá cenu si pořád říkat, že 75 mld. není 100. To vědí všichni. A jsou to čísla z návrhu státního rozpočtu, nejsou to čísla z opozičních lavic. Je to tabulka číslo 4, je to na 8. straně sešitu, který se jmenuje Zpráva o státním rozpočtu, a jsou to vaše údaje, to nejsou opoziční údaje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní přistoupíme k těm, co jsou přihlášeni do rozpravy s přednostním právem. První je pan zpravodaj Votava, pak se táži pana Stanjury - ano. A pan vicepremiér Babiš s přednostním právem je také přihlášen? Máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, pokud chceme skutečně pochopit zásadní kvalitativní změny, které jsou obsažené v předkládaném rozpočtu na rok 2015, a je pravda, že to je skutečně první vlastní rozpočet současné vládní koalice s účastí sociální demokracie, tak se musíme vrátit k původním rámcům rozpočtového výhledu na rok 2015, tento rámec byl součástí rozpočtu 2014. Právě porovnáním těchto dvou návrhů se ukazuje zásadní kvalitativní změna v přístupu k rozpočtové politice mezi současnou a předchozí vládní koalicí. Změny, na které se možná při boji v přímém přenosu, v uvozovkách, o výši jednotlivých rozpočtových kapitol tak trošku neprávem zapomnělo.

Především je třeba říci, že rozpočtový výhled na příští rok pracoval s příjmy 1 bilion 2 mld. 300 mil. Kč, s výdaji 1 bilion 122 mld. 300 mil. Kč, tedy s deficitem 120 mld. Je tedy na první pohled zřejmé, že mezi touto představou a současným koaličním návrhem také došlo k výraznému posunu. Posunu určitě k lepšímu. Samozřejmě, byl standardně aktualizován vývoj příjmů a výdajů podle aktuálního vývoje plnění rozpočtu v letošním roce a také podle nové predikce vývoje ekonomiky na rok 2015. Jako podstatný faktor zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu se však ukázala především realizace systémových změn vyplývajících také z programového prohlášení vlády.

Já bych se zde rád na prvním místě zastavil u zrušení daňových zákonů souvisejících se zavedením tzv. jednotného inkasního místa. Samozřejmě, nic proti jednotnému inkasnímu místu jako takovému, smysl tohoto zákona určitě je dobrý, nicméně to, co se vlastně při projednávání tohoto zákona s tímto zákonem stalo, a to, co bylo do tohoto zákona implementováno, tak to určitě bylo velice špatné. Jsou to opatření, která tady dnes opozice napadá, především ústy Miroslava Kalouska, pro údajné zvyšování daní v příštím roce. Tak především v příštím roce se žádnému daňovému poplatníku proti současnému stavu daně nezvýší. To je fakt. A doporučuji, abyste se seznámili s vývojem daňové kvóty, složené daňové kvóty.

Zákon týkající se zavedení jednotného daňového místa je především jednou z takových léček, řekl bych, které nastražil bývalý pan ministr financí Kalousek. Já jsem to nazýval Kalouskovými nášlapnými minami. Tyto návrhy sice předchozí koalice schválila již v roce 2011, ale účet samozřejmě měla platit až nová vláda. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP