(11.00 hodin)
(pokračuje Fiala)

Jeden příklad, co se naopak nezvyšuje a co by se tedy rozhodně zvyšovat mělo, a to jsou již zde zmíněné prostředky na výzkum a vývoj. Oproti roku 2013 dostanou naši vědci o 5 mld. Kč méně, podíl výdajů HDP na výzkum dosáhne v roce 2015 0,83 % HDP, což je pokles, protože v roce 2013 jsme už dosáhli 1 % HDP.

Neposilují se ani výdaje na další potřebné investice. Zmínil jsem výzkum, musím zmínit také dopravní infrastrukturu. Ale investice, které má vydávat Ministerstvo dopravy, nejsou vyšší a národní zdroje, které do toho dáváme, jsou stejné. Vláda přitom plánuje vybrat na daních o 30 mld. Kč více, ale tyto peníze by přece měla právě využít na posílení investic, a ne je projíst a rozdat, jak tady vláda v tomto rozpočtu plánuje. Mě tady, když se na ten rozpočet dívám, na jeho strukturu a na příjmy a výdaje, napadá ten starý známý citát prezidenta Ronalda Reagana, který jednou řekl: "Vláda je jako batole - neomezená žravost na příjmové straně, nulová odpovědnost na výdajové straně." A to je přesně obraz toho, jak je sestaven tento rozpočet. Vláda si tady populisticky nakupuje voliče z peněz daňových poplatníků, upřednostňuje zájmy úzkých skupin, ale neinvestuje a nedává přednost většině občanů České republiky. Lépe by udělala, kdyby ty peníze nechala občanům, protože ti lépe vědí, jak s tím mají nakládat.

Hlavním argumentem, a to jsme tady slyšeli, pro neodpovědný stomiliardový deficit tohoto rozpočtu v době hospodářského růstu mají být investice. Ale jak jsem se tady pokusil ukázat, tak je zcela evidentní, že tato teze není pravdivá. Ještě jednou připomínám, a zaznělo to tady už také, že v roce 2013 skončil státní rozpočet se schodkem 81 mld. Kč, ale investice přitom dosahovaly 97 mld. Kč. A tento rozpočet, který plánuje schodek ve výši 100 mld. Kč, počítá s investicemi pouze ve výši 75,6 mld. Kč, a to se ho odvažujete nazývat proinvestičním, prorůstovým rozpočtem.

Vláda rozdává peníze, tváří se, že jich má dost, ale neříká nám pravdu. Nemá žádné řešení pro problémy, které přicházejí, žádné řešení pro problémy s důchody, žádné řešení na podporu růstu ekonomiky, nechystá se stavět, zjevně se nechystá stavět nové dálnice, dopravní infrastrukturu, investovat do kvalitnějšího zdravotnictví, nepodporuje výzkum a vývoj.

Dámy a pánové, pro takto sestavený rozpočet nemohou poslanci Občanské demokratické strany zvednout ruku. Naopak, občanští demokraté budou navrhovat vrácení tohoto zákona k přepracování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Holík a druhou faktickou poznámku má pan poslanec Zavadil. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Dámy a pánové, dobrý den. Pane předsedající, také dobrý den. Já si jenom dovoluji zadat několik dotazů.

Víceméně souhlasím se slovy pana Fialy. Mám k němu jednu jedinou připomínku. Za vlády socialismu byl rozpočet vždy vyrovnaný, někdy dokonce s mírným přebytkem.

Ale teď to důležitější. Víte, jsem z Valašska, čili to je česko-slovenské pomezí, možná, že tam trošičku pomaleji chápeme. (Hluk v sále se zvětšuje.) Z toho důvodu jsem se chtěl prostřednictvím pana předsedajícího zeptat tady pana kolegy Votavy, jak dokážeme udělat schodek 100 mld., a přitom aby se náš dluh nezvýšil. Já se přiznám, docela by mě to zajímalo, protože pokud toto umění mi někdo prozradí, docela rád bych si také zlepšil rodinný rozpočet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní další faktická poznámka pana poslance Zavadila.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezký dobrý den, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, vážený pane předsedající. Pohledem do lavic TOP 09 jsem zjistil, že tu není pan předseda, pardon, pan místopředseda Kalousek, ale předseda klubu. Dovolil bych si reagovat na několik poznámek. Á, už vchází.

Já považuji za nehoráznou drzost mluvit o těchto věcech, aniž bychom to dali do určitých souvislostí. Tu nehoráznou drzost říkám proto, protože dneska se bavíme o schodku 100 mld. Kč. Těch 100 mld. Kč vzniklo tehdy, když se v roce 2007 připravoval rozpočet pro rok 2008, a u toho tehdy byl pan Topolánek, pan Nečas a tehdejší ministr Kalousek. Zavedením rovné daně, těmi všemi věcmi, které se udělaly, snížením daně z příjmu právnických osob, jsme dostali deficit do státního rozpočtu na úroveň více než 100 mld. Kč. Tehdy, když jsme se spolu hádali, a my jsme se spolu hádali často, ale to neznamená, že spolu nemůžeme mít rozumné vztahy, tak přiznal 70. Já tvrdím, a my jsme to měli propočítané, že to bylo 100. To je totiž těch 100 mld. Kč, které s sebou táhneme od té doby. To chci podotknout.

A pak k tomu roku 2012. Prostřednictvím předsedajícího pane ministře, vy jste v roce 2012, když jste nastavoval rozpočet, nebo pro rok 2012, tak následovaly dva balíčky. Dobře si na ně pamatujeme. Ten první byl, tuším, 24 mld. a ten druhý byl o něco víc, takže v té době se šláplo takovým způsobem na brzdu ekonomiky, že to skutečně vyvolávalo tyto problémy, které to vyvolalo - snížení spotřeby, snížení platů policie, snížení platů zdravotních pracovníků a všech těch skupin - a které se teď tato vláda snaží napravovat. To přece není nenormální. To je přece správné! Koneckonců i pan Okamura ve své podstatě řekl, že tomuhle rozumí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, ale s faktickou poznámkou jste měl dvě minuty. Váš čas vypršel.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já už končím. Čili já chci jenom říci, že ta demonstrace nebyla proto, že se jedná o investice. Ta byla proto, že jsme chtěli protestovat proti důchodové reformě, proti věcem, které se týkají zdravotnictví atd. atd.

Končím, omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo výboru, při vší hluboké úctě a přátelství, které k vám cítím, vy jste mi teď vyčetl, že jsem razantně snížil daně. Ano, udělal jsem to. Ale prosím, zkoordinujte tento argument se svým předsedou strany a s předsedou hnutí ANO 2011, kteří mi vyčítají, že jsem razantně zvýšil daně. Musíte si ujasnit, jestli jsem ty daně zvyšoval, nebo snižoval. Nemáte v tom úplně jasno.

A co se týče těch škrticích výdajů, co chcete odpovědět na to, že plánujete investovat mnohem méně, než jsme investovali my v době nejhlubší krize? Co na to můžete odpovědět? Já jsem teď předal návrh usnesení, kde prosím Poslaneckou sněmovnu, ať se vzpamatuje, ať neprojídá budoucnost a ať vládě uloží navýšit objem investic z národních zdrojů alespoň na úroveň roku 2012. To je ta úroveň, proti které jste protestovali, že je nízká. Tak my jenom chceme, abyste to na tuhle úroveň navýšili.

Proboha, aspoň v té argumentaci zkuste být trochu konzistentní! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP